Autisminkirjon lasten erityisryhmän lakkauttaminen peruttava!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2

Erityslasten tukitoimista ei sa leikata varoja.

(Espoo, 25.11.2016)

#13

Päätöksessä ei ole yhtään mietitty lasten etua

(Espoo, 25.11.2016)

#14

Autisminkirjon haasteisiin pystytään parhaiten vaikuttamaan varhaiskasvatuksella. Kyse on merkittävästä satsauksesta tulevaisuuteen.

(Tampere, 25.11.2016)

#18

Koska jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.

(Espoo, 25.11.2016)

#19

tasa-arvo

(Espoo, 25.11.2016)

#20

Laadukas varhaiskasvatus jokaisella lapselle on ensiarvoisen tärkeää.Autismin kirjo on laaja, kaikki eivät todellakaan voi opiskella integroituina yleisopetukseen.

(Joensuu, 25.11.2016)

#21

Jonkun on pidettävä näiden lasten puolta, jotka eivät itse voi puoliaan pitää. Tälle ymmärtämättömyydelle on saatava tehtyä loppu!!!

(Nurmijärvi, 25.11.2016)

#22

Pyrkimys parempaan vie eteenpäin ja toimintakykyisyys ja sitä myöden tuleva työkykyisyys säästää rahaa enemmön kuin tämä ns. Säästötoimenpide

(Helsinki, 25.11.2016)

#25

Tämä asia on tärkeä ja jos yhdessä kaupungissa lakkautetaan tällainen ryhmä, niin ilmiö leviää helposti muualle.

(Tampere, 25.11.2016)

#26

Itselläni on erityislapsi

(Tampere, 25.11.2016)

#27

Itselläni on erityislapsi ja tiedän kokemuksesta kuinka tärkeää on oikeanlainen oppimis- ja kuntoutus ympäristö myöhemmän selviämisen ja sopeutumisen kannalta.

(Espoo, 25.11.2016)

#30

Itselläni on autistinen lapsi ja haluan puolustaa kaikkien autistien mahdollisuutta saada tarvitsemaansa tukea ja ymmärrystä erityistarpeilleen.

(Oulu, 25.11.2016)

#31

Säästöt ovat nyt yksiselitteisesti väärässä paikassa.

(Helsinki, 25.11.2016)

#32

Erityislasten pitää saada heidän kehitystään ja oppimastaan tukevaa opetusta pienessä ryhmässä, sen takaa Perusopetuslaki!

(Tampere, 25.11.2016)

#39

pidän asiaa erittäin tärkeänä

(Espoo, 25.11.2016)

#42

Tasapuolisuus ei ole oikeudenmukaisuutta! Näille lapsille ja heidän tulevaisuudelleen olisi oleellista taata lapsille oikeanlaista tukea, joka tarkoittaa myös sellaista ympäristöä, joka ei ole liian stressaava. Autismi on toimintarajoite, kuin vaikkapa cp-vamma: vähentää toimintakykyä ilman oikeanlaista tukea. Kukaan ei kuitenkaan edes mieti vievänsä pyörätuolia pois liikuntavammaiselta! Pyörätuoli tuo liikuntavammaiselle mahdollisuuksia osallistua ja tehdä asioita, jotka olisivat vaikeita tai mahdottomia ilman apua. Samoin autisminkirjolaiset tarvitsevat tietynlaista tukea ja ympäristöä pystyäkseen toimimaan ja osallistumaan. Törkeää, että näiden lasten oikeudet ovat aina vähäisemmät, kuin kaikkien muiden. Ei todellakaan ole tasapuolista!!!

(Espoo, 25.11.2016)

#43

Autisminkirjon lapsille on ensiarvoisen tärkeää saada opetusta heille suunnitellussa ympäristössä, tutut rutiinit ja ihmiset auttavat hahmottamaan elämää eikä lapsi ahdistu kun tietää mitä milloinkin tapahtuu. Käsittämätöntä edes suunnitella noin tärkeän yksikön lakkauttamista, täysin käsittämättömillä perusteilla.

(Salo, 25.11.2016)

#46

Erityisluokkia ja -opetusta pitäisi ennemminkin lisätä kuin vähentää. Kun erityislapset voivat huonosti pakkointegrointien jälkeen, myös muut heidän luokissaan olevat lapset voivat huonosti, jolloin perheet voivat huonosti jne.

(Berliini, 25.11.2016)

#49

Asia koskettaa

(Espoo, 25.11.2016)

#52

Asiantuntemuksen osaamiskeskus on aina voimavara MYÖS integroidun opetuksen opettajille + ennen kaikkea LASTEN ETU

(Helsinki , 25.11.2016)

#54

Työskentelen puheterapeuttina autisminkirjon lasten kuntoutuksen parissa ja koulutan ko. lasten kanssa toimivia ammattilaisia ja vanhempia. Tässä roolissa olen vieraillut myös Lakelan erityisryhmässä, mistä minulle jäi erittäin positiivinen kuva niin henkilöstön osaamisen kuin ryhmän toiminnankin kannalta. Pidän lakkautuspäätöstä erittäin huolestuttavana erityisesti kyseisen ryhmän ja espoolaisten autisminkirjon lasten kannalta, mutta myös yleisenä suuntauksena kuntien toiminnassa.

(Uusikaarlepyy, 25.11.2016)

#55

Todella törkeätä kohdella pieniä lapsia tällä tavoin,mutta tottakai länsimetroon saadaan uppoamaan noin 1400 milj. euroa , mikäli sekään edes riittää......!

(Espoo, 25.11.2016)

#57

Oma poika oli tuolla 2007-2009. Parasta kuntouttavaa hoitoa. Nyt jo iso poika, menee ensi syksynä "normaaliluokalle" yläasteella!

(Espoo, 25.11.2016)

#58

asia on tärkeä

(helsinki, 25.11.2016)

#61

Törkeä juttu!

(Helsinki 00400, 25.11.2016)

#63

Haluan, että autismin kirjon lapset saavat hyvää opetusta.

(Vantaa, 25.11.2016)

#65

Päätös on huono

(Vaasa, 25.11.2016)

#69

Itselläni autistinen tytär.

(Taipalsaari, 25.11.2016)

#70

Koska myös erityislapsilla on oikeuksia.

(Raisio, 25.11.2016)

#71

Olen saanut läheltä seurata miten haasteellista on autismilapsen elämä. Ja miten tärkeää on että asiat pysyvät stabiileina.

(Rspoo, 25.11.2016)

#72

Laadukkaan ja kuntouttavan toiminnan lakkauttaminen tasapuolisuuden nimissä on lyhytnäköistä ja julmaa. Näihin (sekä kaikkiin muihinkin!) lapsiin panostetut resurssit näkyvät tulevaisuudessa parempana toimintakykynä ja vähentävät kustannuksia koko elämänkaarella.

(Vantaa, 25.11.2016)

#74

Ei tällaista voi lakkauttaa!

(Espoo, 25.11.2016)

#78

veljeni on autistinen, hän ei mitenkään pärjäisi tavallisella luokalla.

(Helsinki, 25.11.2016)

#89

Vaikeasti autististen lasten päivähoito ja kuntoutus tulee tapahtua siten, että se tarjoaa parhaan mahdollisen tuen. Inkluusio ei ole aina oikea ratkaisu!!!

(Espoo, 26.11.2016)

#91

Asia on tärkeä ja tarpeellinen!

(Uusikaupunki, 26.11.2016)

#93

Erityisryhmien lakkauttaminen tulee maksamaan yhteiskunnalle enemmän tulevaisuudessa.

Erityisluokat ovat erityislasten ja heidän vanhempiensa henkireikä. Niissä pystytään mahdollistamaan yksilöllinen ja johdonmukainen oppiminen. Joka on äärettömän tärkeää myöhempää autismikuntoutusta ajatellen. Integroiduissa luokissa ei tule ikinä olemaan sellaisia ominaisuuksia joilla pystytään erityisoppijoiden yksilöllisyys ja erityispiirteet huomioimaan. Siinä tulee kärsimään niin opetus, neurotyypilliset oppijat kuin nämä erityisoppijatkin.

(tampere, 26.11.2016)

#94

Tiedän lasten kärsivän jos ryhmä lakkautetaan. Muutkin autistiset lapset tarvitsevat tällausta ryhmää jotta kuntoutus toimii ja sääsetään kunnan varoja tulevaisuudessa. Kunnan päättäjien olisi aika perehtyä paremmin käsitteeseen autismi ja autistisen kuntoutus, sekä mitä tapahtuu jos ei ole toimivaa kuntoutustyötä.

(Rovaniemi, 26.11.2016)

#98

Mielestäni korkeatasoisten autismin kirjon lasten opiskelun laatua ei taata isoissa ryhmissä.

(Järvenpää, 26.11.2016)

#103

en kestä sitä, että kaikkein vähäisimmiltä otetaan kaikki pois.

(Helsinki, 26.11.2016)

#104

Hyvistä ja tarpeellisista asioista ei saa tinkiä!

(Joensuu, 26.11.2016)

#107

Näitä ryhmiä ei saa lopettaa.

(Tampere, 26.11.2016)

#108

On omakohtaisia kokemuksia autistisen- poikani kohtelusta.

(Rovaniemi , 26.11.2016)

#109

tasa-arvoa on myös se, että perustetaan lisää ryhmiä, sinne missä niitä ei ole, silloin kaikki saavat tasa-arvoista kohtelua ja siinä sivussa apua ongelmiinsa.

(jyväskylä, 26.11.2016)

#111

Minullakin on autisminkirjoon kuuluva lapsi.kehitysvammaiset, autistit jne eivät pysty itse puolustautumaan ja heille on erittäin tärkeää pysyvyys ja heidän erityistarpeisiin koulutettu henkilökunta.
Jos kyseessä olisi jonkun päättäjän oma lapsi tai lapsen lapsi asialla olisi merkitystä. Nyt vaan ajatellaan rahaa.

(Helsinki, 26.11.2016)

#114

Koulun säilyttäminen on erittäin tärkeää!

(Lahti , 26.11.2016)

#116

Lasten edun vuoksi.

(Pori, 26.11.2016)

#121

Oma poikani hyötyi Lakelan päiväkodin toiminnasta. Puhumaton poika oppi kommunikoimaan kuvin ja kirjoittamalla. Kaikkia lapsia ei voi integroida. Perheiltä, joilla on jo muutenkin vaikeaa, viedään toivo.

(Espoo, 26.11.2016)

#124

Asia on tärkeä!

(Lahti, 26.11.2016)

#125

Asia koskettaa perhettäni

(Espoo, 26.11.2016)

#126

Pidän asiaa tärkeänä! Lyhytnäköistä lakkauttaa erityisryhmä, jolla on ainutkertainen osaaminen ja kuntoutus, samalla kun he opettavat erityisen tärkeitä asioita yksilöllisesti. Integroituminen ei ole ratkaisu kaikkeen, samalla kun suurennetaan oppilasryhmiä ja vähennetään tukitoimia. Onnetonta suunnittelua ja lapsilta tulevaisuuden romuttamista. Vanhempien huoli lisääntyy lastensa vuoksi.

(Espoo, 26.11.2016)

#129

Oma siskoni on autistinen ja heille on tarjottava palveluita enemmän, eikä lakkauttaa yhtään jo olemassa olevaa.

(jyväskylä, 26.11.2016)

#132

Hävytöntä, että niiltä otetaan, jotka eivät osaa puoliaan pitää. Tärkeä asia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Hämeenlinna, 26.11.2016)

#133

Niiltä jotka eniten tarvitsevat ertyistukea oman päiväkodin muodossa EI SAA ottaa mitään pous!!!!!!

(Espoo, 26.11.2016)

#144

Ryhmään osallistuneet perheet ovat kokeneet saavansa apua ryhmästä.

(Helsinki, 26.11.2016)

#145

Olen erityislapsen äiti

(Pori, 26.11.2016)

#150

Näille lapsille ei ole vaihtoehtoa. Yritykset kantavat yhteiskuntavastuuta, niin miten Espoon kokoinen varakas kaupunki voidaan vapauttaa vastuusta?

(Helsinki , 26.11.2016)

#152

Koska erityislapsille tämä on tärkeä paikka

(Lapua, 26.11.2016)

#155

Allekirjoitan, koska työskentelen itse autististen lasten parissa ja tiedän kuinka tärkeää on, että autistiset lapset saavat tarvitsemaansa erityistukea. En voi uskoa todeksi, että erityisryhmän lakkauttamista voidaan edes miettiä.

(Vantaa, 26.11.2016)

#157

Tällaisia oppimiskeskuksia tarvitaan lisää

(helsinki, 26.11.2016)

#162

Koen asian tärkeäksi

(kauniainen, 26.11.2016)

#164

Kaikki erityislapset eivät pärjää integroidussa ryhmässä. Lakelassa on autettu lapsia js tietoa on jaettu. On tärkeää, että toiminta jatkuu. Väärä säästökohde

(Espoo, 26.11.2016)

#165

Allekirjoitan, koska Autismikuntoutus Suomessa on muutenkin vielä aivan alkutekijöissä, eikä sitä saa missään nimessä alkaa huonontamaan!!

(Espoo, 26.11.2016)

#166

ajattelen suhteellisen tervejärkisesti.

(Salo, 26.11.2016)

#168

Allekirjoitan, koska poikani on autistinen nuorimies, joka olisi tarvinnut juuri tällaista ryhmää heti pienestä pitäen... Normi päiväkoti ei ymmärtänyt pojan aistiyli - ja/tai -aliherkkyyksiä... Saati sitten kommunikaatiota...

(Isojoki, 26.11.2016)

#170

Nämä lapset tarvitsevat parhaan mahdollisen asiantutijuuden mahdollisimman ajoissa. Tällöin heidän selviytymisensä vanhempana paranee huomattavasti.

(Helsinki, 26.11.2016)

#174

todella tärkeä

(Seinäjoki, 27.11.2016)

#175

Erityislasten varhainen kuntoutus on parasta lapsille. Se parantaa heidän toimintakykyään ja edistää heidän mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Varhainen erityistuki on tuotava jokaiset sitä tarvitsevan ulottuvilla, se on todellista säästöä!

(Turku, 26.11.2016)

#176

Olen tästä päätöksestä todella järkyttynyt. Oma lapseni oli 3-vuotiaasta aina kouluikään saakka tässä Lakelan erityisryhmässä. Olen ikuisesti kiitollinen siellä saadusta kaikesta tuesta, mikä edesauttoi ja antoi hyvät "eväät" jatkaa koulumaailmassa autismiluokalla.

(Espoo, 27.11.2016)

#178

Erityistarpeinen lapsi tarvitsee parhaan mahdollisen tuen heti.
Sijoittamalla lapsiin saadaan suuria säästöjä tulevaisuudessa kun säöstöjen aiheuttamia virheitä ei tarvitse korjata, paikata ja terapoida.
Hyvästä osaamisesta tulee myös uusi standardi kun kaikki saavat parasta tukea tasapuolisen tuen sijaan.

(Vantaa, 27.11.2016)

#182

Tämä on tärkeä asia, erityislapsista ei saa säästää!

(lappeenranta, 27.11.2016)

#183

Olen tehnyt n8 vuotta töitä erityislasten kanssa, ja tiedän miten tärkeää on saada laadukasta kuntoutusta jo pienestä!

(Espoo, 26.11.2016)

#187

Pidän kuntouttavaa, yksilöllistä päivähoitoa tärkeänä, ennaltaehkäisevänä toimintana.

(Paimio, 27.11.2016)

#189

Olen itse nähnyt, mihin tällaisilla ryhmillä päästään ja mihin niiden lakkauttamisesta joudutaan. Lapsella on oikeus tulla kohdatuksi ja nähdyksi tarpeineen ja tällaisilla ryhmillä se taataan.

(Helsinki, 25.11.2016)

#190

Ystäväni autistinen lapsi tarvitsee tuota ryhmää

(Uurainen, 27.11.2016)

#192

Lapsia ei saa hylätä.

(Espoo, 27.11.2016)

#194

Marja Saikanmäki

(Vantaa, 26.11.2016)

#197

Allekirjoitan koska, autistien on hyvin vaikea sopeutua normiarkeen ilman tehokasta tukea ja heille soveltuvaa ympäristöä. Heille meidän arkipäivämme saattavat olla yhtä sietämätöntä kaaosta joka ylittää hänen sietokykynsä. ja joka purkautuu ennen pitkää haastavana käytöksenä.

(Laitla, 27.11.2016)

#198

välitän

(Helsinki, 26.11.2016)

#199

Allekirjoitan, koska on väärin, että lapsista ja heidän kasvatuksesta sekä koulutuksesta säästetään. Tämä on vielä säästökohteista viimeisin.

(Klaukkala/Nurmijärvi , 27.11.2016)