SYVÄJÄRVEN HAKKUUT PERUUTETTAVA- SUOMUSSALMI 150 -PUISTO PERUSTETTAVA

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#4

Hakkuista pidättäydyttävä.

(Paltamo, 04.01.2017)

#42

Adressi on hyvin aiheellinen. Lähivirkistysalueita ei saa tuhota.

(Suomussalmi, 04.01.2017)

#57

Tällä on vaikutusta myös alueen eläinlajien kohtaloon.

(Tampere, 04.01.2017)

#65

Syväjärven alue on jätettävä rauhaan ja ymmärrettävä alueen todellinen arvo: suomussalmelaisille, matkailijoille, matkailuyrittäjille sekä luonnolle.

(Kajaani, 04.01.2017)

#66

Ei hakkuille !

(Hyrynsalmi, 04.01.2017)

#95

Päättävät ihmiset eväti vain vielä käsitä kauniitten vanhojen metsien tärkeyttä mm. matkailun kannalta.

(oulu, 04.01.2017)

#112

Ei ole järkeä pilata valtion omistamia luonto- ja virkistyskohteita.

(Espoo, 04.01.2017)

#141

Säilytettävä hakkuilta

(Suomussalmi, 04.01.2017)

#143

Hakkuut peruutettava...

(Rovaniemi, 04.01.2017)

#160

Metsähallituksen on keskeytettävä vanhojen metsien hakuut. Heti.

(Kajaani, 04.01.2017)

#171

Tämä arvokas Metsäalue on säilytettävä !

(Jyväskylä, 04.01.2017)

#186

Äitini syntymäpitäjä.

(Tyrnävä, 04.01.2017)

#192

hieno paikka, pitää säilyttää!

(Riihimäki, 04.01.2017)

#196

Syväjärven alue ympäristöineen on luonnoltaan ja kulttuuritarjontaa erittäin arvokas, lisäksi suosittu ja arvostettu ulkoilualue. Alueella oleva polkuverkosto on ollut käytössä jo muinaisista ajoista alkaen. Alueella on myös muinaismuistokohteita.

(Suomussalmi, 04.01.2017)