Sosionomin (AMK) kelpoisuus lastentarhanopettajaksi säilytettävä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#884

Moniammatillisuus ja sen tuomat hyödyt ovat aina asiakkaan edun puolesta puhujia, on sitten kyse lapsesta tai esimerkiksi kuntoutujasta. Sosionomi pystyy koulutuksensa puolesta huomioimaan lapsen koko lähipiirin ja näiden vaikutuksen lapsen turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Sosionomin koulutus on laadukasta ja lastentarhanopettajan pätevyyden saamiseksi on todella sisällytettävä opintoihinsa tietty opintopistemäärä varhaiskasvatusta ja sosiaalipedagogiikkaa. Vähintään vaadittava opintopistemäärä sosionomin lastentarhanopettajan pätevyyden saamiseksi on 60op eli yhteensä 1620tuntia työtä. Useat opiskelijat tekevät tunteja huomattavasti vaadittua enemmän oman ammatillisuutensa kehittämiseksi. Lisäksi opintoihin liittyy tarkasti määritellyt harjoittelut, jotta käytännön työ tulee myös tutuksi. Varhaiskasvatuksen laatu on uhattuna, mikäli pätevien kasvatusalan ammattilaisten kädet sidotaan.

(Lahti, 05.07.2017)

#892

Lastentarhanopettajat ja sosionomit täydentävät toisiaan upeasti päiväkodissa.Sosionomeilla on perhetyöhön laajempi osaaminen,mitä tarvitaan paljon haastavissa arjen tilanteissa.

(Vantaa, 05.07.2017)

#916

Sosionomi (AMK)/LTO, opiskelen S2 -opettajaksi valmentavalla kurssilla (50 op).

(Vantaa, 05.07.2017)

#929

Säilytettävä!

(Rovaniemi, 05.07.2017)

#938

He, jotka haluavat tehdä tätä kutsumustyötä heille tulee säilyttää se oikeus

(rovaniemi, 05.07.2017)

#956

Sosionomiopiskelija, valmistuminen 2020

(Salo, 05.07.2017)