Korkeakoulujen pääsykokeita ei tulisi poistaa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2223

Uudistus on huono ja hätiköity.

(Hyvinkää, 21.08.2017)

#2225

Olen lukiolainen ja tällaisia päätöksiä eo voi tehdä kysymättä meiltä

(Espoi, 21.08.2017)

#2227

Korkeakouluihin ei pitäisi päästä ainoastaan lukioarvosanojen kautta

(Tampere, 21.08.2017)

#2242

Pääsykokeiden poistaminen kasvattaisi eroa eri tuloisista perheistä tulevien nuorten välillä. Itse en myöskään todennäköisesti selviäisi yhteenkään yliopistoon YO-todistuksellani, jossa ei ollut ainoakaan Laudaturia.

(Pälkäne, 21.08.2017)

#2247

Tahdon että kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus päästä opiskelemaan oli sitten lukiosta tai amiksesta

(Kangasala , 21.08.2017)

#2248

Allekirjoitan, koska tämä adressi vaikeuttaa ihmisten tilannetta, jotka voisivat yhtä hyvin päästä sisään kouluun vaikka keskiarvo olisi 6-7 verrattuna 8-10 keskiarvolla olevat. Pääsykoe on avain niille joilla lukio ei ole onnistunut arvosanallisesti, vaikka oppiminen olisi muuten tapahtunut hyvin.

(Rovaniemi, 21.08.2017)

#2268

Allekirjoitan, koska todistuksen arvosanat eivät anna oikeata kuvaa siitä, miten hyvä tai huono lukiossa on ollut (tai ammattikoulussa). Pääsykokeisiin kuuluu useamman kuukauden pänttäys ja pääsykokeet.

(Pori, 21.08.2017)

#2290

Tämä on typerä muutos. Ei yhdet ylioppilaskokeet voi määrätä yksilön koko tulevaisuutta. Pääsykokeet on pidettävä ratkaisevana tekijänä oppilasvalintaan, jotta turvataan tasavertainen ja kaikkia opiskelijoita tukeva korkeakoulusysteemi

(Kuopio, 21.08.2017)

#2291

Itsekin 3. Lukuvuodella lukiossa ja tämän saadessamme tietoomme stressi nousi jyrkästi, joten toivon että tätä uudistusta ei tulisi ainakaan näin lyhyellä varoitusajalla.

(Hyvinkää, 21.08.2017)

#2296

ylioppilas kurjoituksen tulokset ei välttämättä koske juuri sitä lajia mihin sinä haluaisit

(turku, 21.08.2017)

#2309

Liian kovat paineet ylioppilakirjoituksiin.

(Lohja, 21.08.2017)

#2313

Olen käynyt nyt reilut kaksi vuotta lukiota. Näiden kahden vuoden aikana on tehty paljon ja nopeasti muutoksia, joissa itse oppilaiden ja opiskelijoiden etua on ajateltu/ymmärretty hävettävän vähän. Jos kirsikkana kakun päällä korkeakoulujen pääsykokeista aiotaan luopua, on Suomi lähes varmasti ensimmäinen maa, jossa niin kutsuttu maailman paras koulutussysteemi syöstään alas niinkin lyhyessä ajassa kuin kahdessa vuodessa.
Tämän hetkiset ylioppilaskokeet eivät voi millään korvata pääsykokeita. Tutkinto mittaa lähinnä loogista päättelykykyä, käsitystä siitä, mitä kokelaan halutaan kirjoittavan ja pilkunviilausta. Tutkintoarvosana ei kerro todellista osaamista aineesta. Tutkinto suosii tietynlaisia oppijoita, kun taas monet hyvät opiskelijat suoriutuvat tutkinnosta vain keskinkertaisin tuloksin, koska eivät kykene ilmaisemaan itseään tavalla, jolla ylioppilaslautakunta haluaa.
Kirjoitan ensimmäisen aineeni noin kuukauden kuluttua ja vasta pari päivää sitten sain kuulla, että nämä kirjoitukset saattavatkin olla ainoa keino päästä opiskelemaan Suomessa (ulkomailla opiskeleminen muuttuisi tämän uudistuksen myötä paremmaksi ajatukseksi kuin Suomeen jääminen). Jos tällä tavalla pyritään vähentämään abien stressiä kevään aikana, niin eiköhän kyse ole vain sen lisäämisestä?
Jos pääsykokeista luovuttaisiin, olisi ensin muutettava koko ylioppilastutkintoa tasavertaisemmaksi. Uuden opetussuunnitelman myötä lukionkäyminen on selkeästi jo hankaloitunut etenkin vanhan opetussuunnitelman käyvien kohdalla. Vaikuttaa siltä, että nuorien halutaan jäävän koulutuksen ulkopuolelle siten, että "heikkolahjaiset opiskelijat" jäävät koulutuksen ulkopuolelle jo ensikättelyssä. Koulutukseen kohdistuvissa muutoksissa ensisijaisen tärkeää olisi opiskelijoiden etu. Miksi nämä uudistukset eivät ole opiskelijalähtöisiä, vaan ne tulevat tahoilta, joilla ei ole käytännön kokemusta tämän päivän opinoista? Jotta koulutus voisi olla edes jokseenkin tasa-arvoista, on korkeakouluissa vielä jatkossakin oltava pääsykokeet.

(Kaarina, 21.08.2017)

#2322

Allekirjoitan koska, todistus ei kerro alaan pätevyydestä, toisin kuin pääsykokeet. Lukio on muutenkin vain välietappi opinnoissa.

(Lohja, 21.08.2017)

#2324

Hyvästä todistuksesta tulee palkita, mutta huonosta todistuksesta ei tule rangaista. Lukioikäinen on liian nuori tekemään päätöksiä, jotka määrittävät nuoren koko lopputulevaisuuden. Nykyinen järjestelmä palkitsee hyvästä todistuksesta, mutta ei sulje mahdollisuutta niiltä, jotka eivät ole loistaneet lukiossa esimerkiksi motivaatiopuutteen vuoksi. Pääykoe mittaa hakijan motivaatiota ja kykyä opiskeluun. Todistuksella haettaessa tulee varmasti esiintymään virhevalintoja, koska nuoret hakevat aloille joihin heillä on mahdollista hakea hyvän todistuksen avulla, vaikka eivät ole motivoituneita aloille. Pääsykoe mittaa opiskelijan motivaatiota suorittaa kyseinen koulutus.
Moni 16-vuotias ei vielä tiedä tulevaisuuden haaveammatiaan. Itse tiesin vasta 20-vuotiaana mitä haluan opiskella. Lukio on jo takana, ja nyt ovia yritetään sulkea edestäni. Ihmiset tekevät virheitä ja erehtyvät, ja tuleva uudistus poistaisi mahdollisuuden korjata jo aiemmin tehtyjä valintoja.

Uudistus tulee lisäämään lukioiden ja jo peruskoulujen eriarvoistumista. Pääsykokeiden aiheuttama stressi siirtyy yhdestä keväästä koko lukion ajalle. Maksulliset abikurssit tulevat yleistymään. Kukaan ei halua "huonoon" ja vähemmän arvostettuun lukioon, jos huono todistus tarkoittaisi, ettei mahdollisuutta korkekouluopiskeluun ole. Tässä uudistuksessa ei ole hyviä puolia. Se tulee lisäämään syrjäytymistä ja vähentämään sosiaalista liikkuvuutta.

Huono lukiotodistus ei tarkoita, että ihminen olisi tyhmä tai kykenemätön opiskelemaan.

(Oulu, 21.08.2017)

#2334

Allekirjoitan, koska itsellä abivuosi menossa ja en ole valmistautunut siihen että hakisin todistuksella kouluun. Aivan surkea "uudistus", onkohan päätöksentekijät miettineet itseään meidän asemaan asiasta päätettäessä? Eivät varmaan ole.

(Kouvola, 21.08.2017)

#2336

Allekirjoitan, koska uudistuksen tarkoituksena on muun muassa vähentää opiskelijaan kohdistuvaa stressiä, mutta aikaisemmin kahden kuukauden mittainen pääsykoestressi vaihtuu kolmen vuoden kouluunpääsystressiksi, ei opiskelijan stressi helpota vaan kasvaa.
Kolmannen vuoden opiskelijana olen mielenkiintoisessa tilanteessa, kun ensi vuoden pääsykokeiden tyylistä tai edes olemassaolosta ei ole enää takeita, ja aiempien kurssiarvosanojen merkityksettömyys kouluun hakiessa mitätöityy.
Yliopistoon pääsy saattaa kaatua vain yhteen huonommin menneeseen aineeseen, eikä ole enää takeita siitä onko opiskelija motivoitunut vai ei.

(Kuopio, 21.08.2017)

#2343

Korkeakoulujen pääsykokeet kertovat hakijan aidosta kiinnostuksesta opiskeltavaan aineeseen paremmin kuin ylioppilaskirjoitukset.

(Turku, 21.08.2017)

#2378

Allekirjoitan tämän, sillä uudistusta ei pitäisi tehdä, sillä se lisää enemmän tressiä kirjoituksiin ja kaikki eivät välttämättä silloin tiedä miksi oikein haluaa ja kirjotukset pitäisi silloin miettiä tarkkaan. Pääsykokeet olisivat paras vaihtoehto

(Turenki, 21.08.2017)

#2395

Nuoren uravalinta voi muuttua ammatillisen koulutuksen jälkeen, eikä työtä löydy jo hankitulta ammattialata.

(Oulu, 21.08.2017)