Korkeakoulujen pääsykokeita ei tulisi poistaa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#8202

Olen hakemassa ensi keväänä korkeakouluihin, enkä halua, että hakuprosessi kävisi vaikeaksi. Ei ylioppilastodistus kerro läheskään kaikkea.

(Kaustinen, 23.09.2017)

#8213

Allekirjoitan, sillä tämä asia on yksi niistä, joita ei tulisi ikinä muuttaa.

(Riihimäki, 25.09.2017)

#8243

On epäreilua laittaa vastuu 9 luokkalainen päättämän mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä.

(Vantaa, 27.09.2017)

#8249

Ilman pääsykoetta en olisi päässyt opiskelemaan sitä alaa, josta olen jäänyt eläkkeele. Mielestäni olen selviytynyt työstäni hyvin. Mielestäni pääsykokeista luopuminen syrjii erikoisesti miehiä, koska lukiokoulutus suosii naisia. Mielestäni kyseessä on sukupuolisyrjintä, joho sukupuolivaltuutetun olisi puututtava. pääsykokeista luopuminen tulee aiheuttamaan lisää nuorten miesten syrjäytymistä.

(Seinäjoki, 27.09.2017)

#8251

Jos järjestelmää uusitaan, lukioon haluavalla pitää olla opiskelua aloittaessaan tieto jatko-opiskelun valintakriteereistä. Uusi järjestelmä suosii tietyntyyppisiä opiskelijoita ja vähentää lukio-opiskeluun hakeutuvia, aiheuttaa lukio-opintojen "valmennuskursseja". Lukio on yleissivistävää koulutusta ja sellaisena sen pitääkin pysyä. Nuori ei voi vielä sinne hakeutuessaan tietää mitä lukion jälkeen haluaa tehdä. Pääsykokeet mittaavat ennen kaikkea opiskelumotivaatiota.

(Vantaa, 27.09.2017)

#8258

On väärin, ellei nuorelle anneta mahdollisuutta päästä pääsykokeisiin, jos esim. kirjoitukset menivät huonosti.

(Seinäjoki, 27.09.2017)

#8261

Epäreilua kypsymättömiä - yleensä poikia kohtaan, jotka lukiossa vielä miettivät kiinnostuksen kohteitaan ja ovat epävarmoja tulevaisuudesta. 16 vuotias ei vielä ole kypsä miettimään pitkäjänteisesti mikä on se tulevaisuuden ammatti, joka olisi se oma juttu - eihän silloin edes tiedä kaikkia vaihtoehtoja.

(Vaasa, 27.09.2017)

#8268

Uudistusehdotus on huolimattomasti laadittu eikä se perustu minkäänlaisiin vaikuttavuusarvioihin. Uudistuksen toteutuessa uudet opiskelijat korkeakokouluasteelle tulisivat valikoitumaan pääkaupunkiseudun eliittilukioista (huom. lukioiden tasoerot ja mahdollisuus ylipäätään järjestää kursseja kaikkiin lukiokursseihin). Uudistus rikkoo näin ollen ihmisten perustuslaillista oikeutta valita asuinpaikkansa sekä tasa-arvolakia.

(Espoo, 28.09.2017)

#8269

Pääsykokeiden poistuminen olisi todella väärin niitä kohtaan jotka ovat jo käyneet lukion tai ovat esimerkiksi lukion vikalla luokalla. Mielestäni pääsykoe nimenomaan kertoo motivoituneisuudesta alaa kohtaan.

(Helsinki, 28.09.2017)

#8285

Päösykokeet takaavat mahdollisuuden myös niille, joilla kirjoitukset esim.olosuhteiden takia eivät ole menneet hyvin.

(Nurmijärvi, 29.09.2017)

#8286

Pääsykokeilla on merkittävä vaikutus eikä niitä vain voida poistaa.

(Lahti, 29.09.2017)

#8304

Allekirjoitan, koska itse asian kanssa kamppailleena tiedän kokeiden poistamisen olevan ehdottoman huono ratkaisu, mikä kuormittaa lukioikäisiä liikaa.

(Tampere, 30.09.2017)

#8305

Mielestäni pääsykokeet pitää säilyttää.

(Kuopio, 30.09.2017)

#8313

Me emme voi vaatia että lukioon mennessä jo 16 vuotiaana pitäisi tietää mihin yliopistoon ja mihin linjalle tähtää! Kaikki eivät kykene tekemään tällaisia valintoja kun vasta aikuisempana. Jos yo-kirjoitukset menee penkin alle pitää olla joku toinen mahdollisuus jatkaa haaveiden toteuttamista!

(Mustasaari, 01.10.2017)

#8320

Koska pääsykokeet antaa parhaimman kuvan hakijan sen hetkisestä osaamisesta.

(Turku, 02.10.2017)

#8333

Olen täysin samaa mieltä ja uudistus on vuosikymmenen vitsi eikä sitä missään nimessä kannattaisi tehdä ennen vuotta 2025

(Turku, 02.10.2017)

#8340

Tämän tyylinen toiminta tyyli ei soveltuisi kaikkiin aloihin mitenkään.

(Turenki, 03.10.2017)

#8342

Allekirjoitan, koska haluan kaikille uuden mahdollisuuden.

(Turku, 03.10.2017)

#8343

Pääsykokeiden säilyttäminen turvaa myös niiden opiskelijoiden mahdollisuuden opiskeluun, jotka eivät ole L-tason ylioppilaita.

(Seinäjoki, 03.10.2017)

#8350

Koska itsellä on kirjoitukset edessä ja pelkään jääväni tyhjän päälle jos ja kun en pääse korkeakouluun. Tosiaan olen suunitellut opiskeluni lukion alusta alkaen korkeakoulun pääsykokeita silmällä pitäen.. Ei ylioppilaskirjoituksia.

(Turku, 04.10.2017)

#8362

opiskelen lukion toisella vuosiluokalla ja minusta on väärin ilmoittaa tässä vaiheessa opintojani, ettei pääsykokeita tule ja pelkät kirjoitukset vaikuttaisivat

(Vihti, 06.10.2017)

#8382

Koska olen itse abiturientti tällähetkellä ja tämä uusi laki tulisi vaikuttamaan tulevaisuuteeni.

(Nummela, 11.10.2017)

#8383

Tämä uudistus tulee vaikuttamaan omaan hakemiseeni keväällä 2019.

(Vihti, 11.10.2017)

#8386

Ajankohtainen asia minulle vuoden sisällä.

(Veikkola, 11.10.2017)

#8391

Allekijoitan, koska en pidä ajatuksesta, sillä pääsykokeen voi aina uusia mutta lukion todistusta ei.

(Helsinki, 11.10.2017)

#8395

Itselläni kaksi poikaa v. 98 ja 00 syntyneet. En halua että lukion valinnat/ylioppilaskokeen tulokset epäonnistuessaan vaikuttavat koko loppuelämään !

(Alavus, 12.10.2017)