Vuosaaren Pohjavedenpuisto ja Ullaksenpuisto on suojeltava rakentamiselta

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1255

On todella surullista ja ahdistavaa katsoa lähestulkoon avuttomana vierestä kuinka Helsingin luonto pala palalta nakerretaan pois talojen alta. Pienet kaistaleet luontoa eivät enää kestä näitä ihmismassoja ja kuluvat pois pikkuhiljaa paljaiksi. Helsingin pitäisi maapallon onnellisimman maan pääkaupunkina olla tiennäyttäjä siinä, että tämän ilmastokriisin ja luontokadon edessä tehdään kaikki mahdollinen kaiken jäljellä olevan luonnon säilyttämiseksi.

Nina Sihvola (Helsinki, 09.06.2022)

#1260

Nyt joku järki tähän v**un tuhoamisvimmaan.

Jenni Zetterberg (Helsinki, 09.06.2022)

#1264

Tämä metsä pitäisi ehdottomasti säilyttää tälläisenään! Helsinki väittää olevansa ympäristön puolella, mutta teot puhuvat sitä vastaan. Ilmastokriisi pitää ottaa vakavasti!

Krista Muhonen (Helsinki, 09.06.2022)

#1270

Järkyttävää lyhytnäköisyyttä luontoarvojen, ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin ja vesitalouden näkökulmasta :(((

Viivi Kaipomäki (Tampere, 09.06.2022)

#1273

Biologian opiskelijana ja tulevana alan ammattilaisena toivoisin, että päättäjät ymmärtäisivät viheralueiden ja puistojen arvon jonain muunakin kuin tonttina, jolle tunkea lisää taloja ja betonia.

Saana Hilvo (Jyväskylä, 09.06.2022)

#1276

Puosto on tärkeä niin luontoarvoiltaan, kuin myös sosiaalisella merkityksellään. Helsingin vanhat metsät ovat harvassa ja niitä tulisi suojella. Vuosaaressa on varmasti nurempaa ja ihmisen tekemää puistoa joka joutaisi tiivisrakentamisen kohteeksi tämän vanhan ekosysteemin sijaan. Helsingin harvat vanhat metsät ovat tärkeitä ylläpitämään nopealla tahdilla häviävää lajistoa ja muuta biodiversiteettia mutta ne ovat myös helsinkiläisille tärkeitä. Lapset, nuoret ja aikuiset nauttivat metsäässä liikkumisesta minkä lisäksi alue tarjoaaonia oppimismahdollisuuksia ja mahdollisuuden parantaa luontosuhdetta. Älkää hävittäkö tätä arvokasta metsää pirstaloimalla ja kaventamalla sitä ennestään.

Hannele Pudas (Helsinki, 09.06.2022)

#1278

Jälleen yksi surullinen ja turhauttava esimerkki siitä, miten Helsinki ylimitoittaa rakentamista ja tuhoaa lähiluontoa, heikentäen samalla nykyisten ja tulevien kaupunkilaisten elämänlaatua.

Tero Malinen (Helsinki, 09.06.2022)

#1284

On käsittämätöntä että uudisrakentaminen suunnitellaan keskelle monilajista kallioharjannetta. Rakentamisen vaikutus ei osu pelkästään rakennuksen jalanjäljen alueelle, kuten kaavamuutoksen suunnittelijat varmasti tietävät, vaan rakentaminen vähintäänkin heikentää, sirpaloi ja todennäköisesti tuhoaa Pohjavedenpuiston. Helsingissä on varaa tiivistää ja rakentaa jo ihmisen muokkaamalle ja tärvelemälle maa-alueelle, eikä nakertaa vähiä jäljelläolevia alueen asukkaita palvelevia vihertakenteita entisestään roiskien sijoitetulla rakentamisella. Luonnon moninuotoisuuden köyhtyessä ja Helsingin sitoutuessa tavoittelemaan vähähiilisyyttä, päätös tuhota tärkeää metsää on mieletön.

Mimma Tuomisalo (Helsinki, 09.06.2022)

#1297

Nyt on aika lopettaa lyhytnäköinen luonnon tuhoaminen.

Johanna Koivisto (Valkeakoski, 10.06.2022)

#1306

Kokoajan puhutaan siitä, että puistoalueita pitää lisätä ja suojella, mutta kokoajan tuhoamalla näitä kohteita ja rakentamalla yhä tiiviimmin ja tiiviimmin Helsinki heikentää asukkaiden hyvinvointia.

Antti Melkko (Helsinki, 12.06.2022)

#1324

Kaupungin jäljellä oleva metsä on arvokasta ja sen paikalle rakentaminen on lyhytnäköistä ja tuhoaa peruuttamattomasti palan Helsingin ainutlaatuisimmasta piirteestä - lähiluonnosta. Luonnon on oltava kaikille kaupunkilaisille saavutettavissa. Se toimii arjen hengähdyspaikkana ja mahdollistaa asukkaille ja varsinkin lapsille luontosuhteen muodostumisen ja säilymisen.

Saga Lusa (Tampere, 16.06.2022)

#1331

Nyt miettikää, eikö nyt olisi yhtään parempaa paikkaa kenties rakentaa betonihöskiä kuin tämä pohjavesialue???

Meri Taipale (Jyväskylä, 19.06.2022)

#1357

Koettakaa uskoo edes niitä lakipykäliä

Eeva Tah (Helsinki, 17.08.2022)

#1370

Pohjavedenpuiston upeaa metsää ei saa tuhota!! Meri-Rastilan alkuperäinen matala rakennuskanta pitää peruskorjata tuhoamisen sijaan. Nyt alue on rauhallinen, monikulttuurinen korttelipiha- asuinalue ja sellaisena sen toivotaan pysyvänkin.

Sirpa Räsänen (Helsinki, 24.10.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…