HEINÄVEDELLE SUUNNITTEILLA OLEVA KAIVOSTOIMINTA ON ESTETTÄVÄ - Kansallismaisemamme tulevaisuus on turvattava

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#5601

Mielestäni koko kaivoslaki ja pitäisi vetää äkkiä vessanpöntöstä alas. Mehän annetaan sillä oikeus kelle tahansa maailmassa tyhtyä louhimaan meille arvokasta maaperää. Kaiken huippu vielä on että kaivostoimintaa tukevat vähättelevät toiminnan luonnonrasitusta-tuo aluehan on keskellä mittaamattoman arvokasta luontoa ja vielä paljon arvokkaampaa suomalaista järvivesistöä. Tälle toiminnalle on tultava loppu heti alkuunsa.

(Vantaa, 12.09.2018)

#5604

Ei kaivosta Heinävedelle Saimaan vesistöjen ulottuville, rauha luostareille ja luonnolle!

(Savonlinna, 12.09.2018)

#5626

Jo riittää.

(Kustavk, 12.09.2018)

#5633

Ihmettelen syvästi, kuinka kansallismaiseman keskelle edes voidaan suunnitella tälläista luontoa pilaavaa hanketta. Eivätkö kansallismaisemat olekaan meillä Suomessa suojeltavia alueita. EI lupaa kaivoshankkeelle!

(Hyvinkää, 12.09.2018)

#5634

Ainutlaatuinen luonto on korvaaton. Kukaan insinööri ei voi taata, etteikö ympäristöhaitat leviäisi myös kauemmaksi, luonnontuhosta puhumattakaan.

(Lahti, 12.09.2018)

#5636

Jättäkää tämä alue rauhaan! Puhdas vesi on pian arvokkaampi luonnonvara kuin kaikki maailman kaivannaistuotteet yhteensä! Kunnioittakaa kansallismaisemaa, ihmisiä ja luostareita!

(Kerava, 12.09.2018)

#5638

Pyydän vastuullisempaa lainsäädäntöä kaivosalalle.

(Porvoo, 12.09.2018)

#5642

Älkää nyt hyvät ihmiset pilatko kaunista luontoa sadoiksi vuosiksi lyhytnäköisen ulkomaisen taloudellisen edun tavoittelemiseksi.

(Heinola, 12.09.2018)

#5662

Toivottavasti järki voittaa ahneuden.

(Raasepori, 12.09.2018)

#5665

Tuollainen kansallismaisema on säilytettävä myös tulevien sukupolvien nähtäväksi. Niin paljon on ympäri Suomea pilattu lopullisesti vesistöjä, metsiä , ihmisten ja eläinten asuin paikkoja joita ei enää takaisin saa. Nyt olisi vielä mahdollista jättää tämä uusin tyhmyys tekemättä.

(Hämeenlinna, 12.09.2018)

#5670

Kaivoksen sijainti on asiantuntijalausuntojen pohjalta ja maalaisjärjellä mahdoton ajatus, jopa ympäristöä vaurioittamattoman kaivoksen. Hyvä insinöörityö ei ole edes oleellinen asia, kaivos jo sinänsä rakennusvaiheineen ja toimintoineen on mahdotonta sijoittaa tuohon ympäristöön tuhoamatta seudun tällaisenaan arvokasta luonnetta. Luostarit ympäristöineen ovat arvokkaita ympäröivine luontoarvoineen juuri rauhan ja kauneuden tyyssijoina, joista ihmiset ympäri Suomea käyvät nauttimassa ja voimia työ- ja muuhun elämään keräämässä. Siitä on omaakin kokemusta. Puhumattakaan siitä, miten kaivos ikään kuin rikkoisi ja runtelisi koko Heinäveden kunnan alueen kokonaisuuden ominaispiirteet, jotka tällaisenaan on kunnan oleellinen voimavara ja elinehto. Vaikutuksia kunnan elinvoimaisuuteen on tuskin mahdollista etukäteen edes arvioida, menetyksiä eivät kaivoksen tuottamat vähäisiksi jäävät työllisyysarvot pystyisi korvaamaan, muuta tuottoahan ei kuntaan juurikaan jäisi. Eikä tällaisenaan kuntaa palvelevan vesistöalueen rikkomista olisi mahdollista edes noilla tuotoilla korvata. Minullekin, vaikka asun muualla, Heinävesi nykyisellään on tärkeä myös tunnearvona, ovathan sukujuureni siellä; isoisäni on antanut näkyvän ja tunnustetun panoksen aikoinaan tämän Heinäveden rakentumiseen ja ominaispiirteisiin. - Kaivos toisi siis etukäteen arvioimatonta, korvaamatonta tuhoa nykyisenään erityispiirteineen arvokkaalle Heinävedelle, sen asukkaille ja luonnolle sekä niile ihmisille, jotka muualta maasta tulevat noista erityispiirteistä nauttimaan ja voimaantumaan. Ei kaivosta Heinävedelle!

(Korsnäs, 12.09.2018)

#5671

Älkää rikkoko sitä ihanaa rauhaa, mikä luostarien läheisyydessä vallitsee. Monille asia on pyhä.

(Tuusula, 12.09.2018)

#5679

Tuhottua luontoa emme saa takaisin. Olkoon Heinävesi esimerkillinen säästäessään kalleimman - kauniin ja puhtaan luontonsa

(Vantaa, 13.09.2018)

#5681

Nyt loppuu se Suomen myyminen ulkomaalasille yhtiöille!!

(Turku, 13.09.2018)

#5689

Kaivostoiminta on hyvin vastuutonta jossa ei huomioida ympäristövaikutuksia riittävästi.

(Jyväskylä, 13.09.2018)

#5693

Luontoarvo etusijalle! Heinäveden seutu liittyy elinpiiriini.

(Espoo, 13.09.2018)

#5698

Mikä on Tase luonnon tuhoamiselle ???

(Helsinki, 13.09.2018)

#5699

Lyhyt näköiselle tuottojen hakemiselle on kauas kantoiset vaikutukset luontoon josta voitot valuvat ulkomaille ja paskat valuvat luontoon

(Kontioniemi, 13.09.2018)

#5703

Pyydän nöyrimmin, säästäkää rakastamamme Kermajärvi ja sen lähialueet tältä suurelta virheeltä.

(Helsinki, 13.09.2018)

#5704

Ympäristön suojelemiseksi ei kaivosta!

(Vantaa, 13.09.2018)

#5705

Kaivostoiminnan työllisyysvaikutukset ovat hetkellisiä verrattuna kallisarvoiseen ikiaikaiseen luontoomme.
Ihminen likaa omaa kotiaan. Loppu ahneelle toiminnalle.

(Turku, 13.09.2018)

#5708

Tämä kaivoshanke uhkaa tunnettua ja merkittävää osaa Suomalaisesta kansallismaisemasta ja edelleen laajaa sisävesistöä. Kaivoshanketta ei saa päästää toteutumaan.

(Helsinki, 13.09.2018)

#5714

Jättää jotain jälkipolvillekin. Puhdas luonto on täkeä elinehto. Ei tämä polvi kaikkea tarvi - eikä saa tuhlata.

(Hämeenlinna, 13.09.2018)

#5715

Kaivos lupa ei saa myöntää Heinäveden
suomu grafiitti esiintymälle
Kaivos on uhka ympäristölle ja kulttuuri perinnölle.

(oulu, 13.09.2018)

#5716

Suomen kaivoslaki on kaivoshankkeita tukeva lakikokonaisuus, luonto näyttää olevan toissijainen. Ulkomaiset yhtiöt eivät varmasti ole kiinnostuneita Suomen luonnon säilyttämisestä tai suojelemisesta. Ja kaikkihan on täällä kaupan.

(Porvoo, 13.09.2018)

#5717

Saimaan vesistöjä ei saa pilata.

(Turku, 13.09.2018)

#5720

Puhtaat vedet ja luonto oltava arvojärjestyksessä tärkeimpänä.

(Punkaharju , 13.09.2018)

#5727

Vuoksen vesistön latvavesiä on saastuttanut jo pahoin Talvivaaran kaivos, olen jyrkästi vastaan että Saimaan viimeisiä erämaisia vesiä aletaan saastuttamaan rakentamalla grafiittikaivos Heinävedelle!!! Avolouhoksen päästöt saastuttavat siellä Saimaan puhtaimmat ja erämaisimmat vedet + vaarantavat uhanalaisen Saimaannorpan ja järvilohen aseman osana Saimaan vesistöä, saimaannieriästä puhumattakaan!! Ehdoton EI tällaisille hankkeille!

(Kuopio, 13.09.2018)

#5737

Ei kaivosta heinävedelle!

(Kuopio, 13.09.2018)

#5738

Pidetään Suomi siistinä

(Tuusniemi, 13.09.2018)

#5756

Kansallisomaisuuden ryöstö ja luonno raiskaus lopetettava heti!

(Helsinki, 14.09.2018)

#5762

Eu direktiivihän on että saastuttaja maksaa...mutta taa ei toimi suomessa..ollaan nähty.

(Savonlinna, 14.09.2018)

#5786

Saastuttava kaivostoiminta ja alkeellisen jalostusasteen teollisuus on pilemmin ajettava alas kuin rakennettava lisää.

(Kuopio, 15.09.2018)

#5787

Älkää myykö kansallisomaisuutta.

(Sipoo, 15.09.2018)

#5793

Heinäveden kansallismaisema ei ole teollisuuden hyötykäyttöä varten!

(Helsinki, 16.09.2018)

#5794

tämä on sellainen alue, johon ei pidä ihmisen koskea

(Helsinki, 16.09.2018)

#5795

Puhtaan veden ja luonnon suojelu on meidän pienen maamme kunnia-asia ja -tehtävä! Pilattua luontoa ei enää saa takaisin ja meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta jättäisimme jälkipolvillemme edes joten kuten elinkelpoisen maapallon.

(Kouvola, 16.09.2018)

#5797

Haluan että mökkirannan vesi pysyy edelleen puhtaana!

(Tervo, 16.09.2018)

#5798

Toiveeni olisi että oma lapseni saisi uida ja nauttia yhtä puhtaasta järvestä ja luonnosta kuin itse olen saanut lapsena.

(Kuopio, 16.09.2018)

#5800

Haluan nauttia mökillä ollessa jatkossakin puhtaasta luonnosta. Haluan myös, että oma lapseni ja hänen mahdolliset lapsensa saavat tulevaisuudessa elää puhtaassa ja kulttuuriperinnöllisesti arvokkaassa ympäristössä.

(Kuopio, 16.09.2018)