Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#621

Hyväksykää jo viimeinkin Helsingissä se tosiasia, että autoillakin siellä on pystyttävä liikkumaan!

Ekki Kauranen (Kerava, 07.10.2018)

#625

Tämä on yksi Helsingin liikennesuunnittelun onnettomista kaavailuista. Joka puolella mennään Vihreiden johdolla kohti huonompaa liikenteen sujuvuutta.

Jarkko Kuusinen (Helsinki, 07.10.2018)

#633

Viherpunaisten ei pidä antaa tuhota kaupunkia fillarifantasioidensa takia.

Jaakko Salava (Helsinki, 07.10.2018)

#637

Lauttasaaren sillalta ei saa poistaa yhtään autokaistaa.

Marja Hülphers (Helsinki, 07.10.2018)

#638

Ei missään nimessä voi vähentää kaistoja tulevaisuuden tarvetta ajatellen.

Arne Hülphers (Helsinki, 07.10.2018)

#639

Lauttasaaresta ei saa tehdä vaikeakulkuista sumppua. Tämä on 24.000 asukkaallaan suomalaisen pikkukaupungin kokoinen alue, jonka veroeurot kyllä kelpaavat kaupungille, mutta jonka palveluista ei välitetä ja liikennettä heikennetään pala palalta. Mielestäni kaupunki kohtelee lauttasaarelaisia huonosti.

Marja Pirilä (Helsinki, 07.10.2018)

#643

Suurimmassa osassa siltasuunnitelmasta aiemmin pyydetyissä asukkaiden mielipiteissä on kannatettu kahden autokaistan säilyttämistä. Uusi suunnitelma yrittää heikoin perusteluin mitätöidä nämä mielipiteet.

Marja Häyrinen-Alestalo (Helsinki, 07.10.2018)

#646

2 kaistaa pitää säilyttää!

Reijo af Heurlin (Helsinki, 07.10.2018)

#648

Säilytetään ehdottomasti 2+2 kaistaisena autoille turvallisuuden vuoksi!

Pertti Heikkala (Helsinki, 07.10.2018)

#649

Ehdottomasti pitää jäädä kaksi kaistaa!

Mervi Väkiparta (Helsinki, 07.10.2018)

#650

Lauttasaaren silta on joturvallinen, ja toimiva.

Mirka Lindström (Kirkkonummi, 07.10.2018)

#652

Katujen sulkeminen ei ole ratkaisu päästöjen rajoittamisessa. Autoilijat valitsevat joko toisen, mahdollisesti pidemmän, reitin, tai vaihtoehtoisesti seisovat ruuhkassa. Autojen seisottaminen liikennevaloissa tai ruuhkassa on se, mistä päästöjä eniten syntyy. Sujuva liikenne= autot nopeammin määränpäässä, vähemmän saasteita.

Katja Askola (Helsinki, 07.10.2018)

#653

Lauttasaareen runsas rakentaminen ja liikenteen samanaikainen vaikeuttaminen ovat täysin ristiriidassa. Pyöräilijöitä on paljon muutama kuukausi ja jonkinverran puoli vuotta. Mitä talvikuukaudet tehdään lähes tyhjällä pyörätiellä?

Autokaistojen voi vähän kaventaa ,mutta 2 kaistaa molempiin suuntiin pitää säilyä.

Markku Galkin (Helsinki, 07.10.2018)

#655

Pyöräilen usein keskustan ja Lauttasaaren väliä. Lauttasaaren silta on jo tänä päivänä pyöräilijän näkökulmasta yksi parhaiten vetävistä pyöräilyväylistä - jopa silloin, kun silta on täynnä onkijoita. Mitä järkeä vaikeuttaa kasvavan Lauttasaaren liikennettä ja synnyttää uusi samanlainen liike- ja ruuhkasumppu kuin Ruoholahti ja Jätkäsaari tänä päivänä ovat?!

Sanna Mutka (Helsinki, 07.10.2018)

#656

Meille lauttasaarelaisille riittää Lauttasaaren sillan peruskorjaus, emme tarvitse emmekä halua katumuutostöitä. Säästetään nämä rahat ja ohjataan rahat muualle, jossa katumuutostöitä kaivataan.

Paula Kemppinen (Helsinki, 07.10.2018)

#664

Emme tosiaan halua ruuhkia lauttasaaren ja keskustan välille.

Kristian Huolman (Helsinki, 07.10.2018)

#678

Silta on pidettävä autoille kaksikaistaisena molempiin suuntiin.

Eeva Heinonen (Helsinki, 07.10.2018)

#708

Lauttasaaresta kotoisin ja tiedän tasan tarkkaan miten tämä muutos tulee vaikeuttamaan vielä ennestään kovia ruuhkaaikoja!! Käsittämätöntä tyhmyyttä!

Saga Englund (Turku, 08.10.2018)

#711

Tilaa riittää vallan mainiosti nykyiselle määrälle autokaistoja. Infraa pitäisi kehittää, eikä heikentää.

Miska Holopainen (Helsinki, 08.10.2018)

#723

Kaupungin liikennejärjestelyistä vastaavat ovat osoittaneet osaamattomuutensa Ruoholahden ja Jätkäsaaren liikenteen osalta. Enää ei ole varaa uusiin virheisiin ja liikenteen sumputtamiseen.

Olli Sinnemaa (Helsinki, 08.10.2018)

#724

Nykyiset ajoväylät sillalla tulee säilyttää.

Yrjö Palotie (Helsinki, 08.10.2018)

#727

Päätös on jälleen kerran esimerkki siitä, miten hyvät tarkoitusperät kääntyvät päinvastaisiin tuloksiin kompetenssin puutteen vuoksi. Olisikohan tämä herätys aiemmin Vihreitä äänestäneille?

Sami Sipilä (Helsinki, 08.10.2018)

#731

Ei metro voi olla ainoa kulkutie 24 000 ihmiselle kun se ei aina toimi eikä ole tavaroiden kuljettamiselle ok

Jarmo Murtomäki (Helsinki, 08.10.2018)

#740

Kannatan kahden autokaistan suuntaansa säilyttämistä sillalla. Pyöräteiden pitää olla yksisuuntaisia autoliikenteen mukaisesti. Jalankulkuväylät ovat nykyisellään riittävän leveät. Ehdottomasti ei mitään lisätilaa onkijoille muutamaa kuukautta varten. Paremmin heille on tilaa Itämeritalon edustalla.

Inkeri Aalto (Helsinki, 08.10.2018)

#741

Pyörätiet turvallisiksi muuttamalla ne yksisuuntainen, jolloin onkijoiden tila voidaan nipistää pyörätiestä kohtaavan liikenteen puuttuessa. Autoliikenteen ruuhkautuminen voidaan siten minimoida. Säästetään miljoona ja pyöräilijöiden henkiä kun ei tarvita hengenvaarallisia korkoeroja väylillä.

Kimmo Kaattari (Espoo, 08.10.2018)

#750

Det blir rent kaos på Drumsö om den ena körfilen mot centrum tas bort!

Merete Jensen (Helsingfors, 08.10.2018)

#756

Lauttasaaren liikennöinti täytyy pitää sujuvana, kaistoja ei saa poistaa, mikä hätätilanteessa voi aiheuttaa todellisen lisän hätätilanteeseen . Lauttasaaaren silta on varaväylä myös Länsiväylälle, jota ajaa n 50000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jalankulkijat ja pyöräilijät ovat tähänkin mennessä loistavasti mahtuneet olemassa olevaan tilaan!

Mari Sarvela (Helsinki, 08.10.2018)

#771

Tämä on hyvä adressi.
Liikenteen turvallisuus ja liikenneonnettomuuksien ehkäisy on aina tärkeää kasvavassa kaupungissa.

Ottiliana Lepistö (Espoo, 09.10.2018)

#774

Lauttasaaren silta rakennettiin aikoinaan ratkaisemaan merkittäviä ruuhkia. Ja asukasmäärät ja liikennemäärät ovat moninkertaistuneet 1950-luvun tarpeesta. Sillalla on jo nykyisellään Suomen leveimmät jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden kaistat molemmin puolin eikä niillä näy keskellä kesääkään juuri yhtään liikkujaa saati talvisin. Ne ovat jo nykyisillään ylimitoitetut toisin kuin autokaistat. On täyttä kommunismia yrittää estää yksilön oikeus vapaaseen liikkumiseen sillä välineellä kun hän haluaa. Autoilijoita rokotetaan jo muutenkin rankemmin kuin missään maailmassa Helsingissä, ja kenenkään pääkaupunkilaisen elämää ei palvele istua keinotekoisesti luodussa ruuhkassa joka vääjäämättä aiheutuu jos autokaistoja muutetaan pientareeksi tai leveämmiksi pyöräilykaistoiksi joilla ei kulje yhtään sen useampaa pyörää kuin ennenkään. Kevyenliikenteen väylät ovat jo nykyisellään lähes autiot ja sellaisenaan täysin ylimitoitetut.

Erik Eriksson (Espoo, 09.10.2018)

#781

Sillan pohjoispuolelle pyöräilijät ja jalankulkijat eteläpuolelle.Edullinen ratkaisu veronmaksajille.

Bertil Walli (Helsiki, 09.10.2018)

#784

Lauttasaaren sillalta ei saa poistaa yhtään autokaistaa peruskorjauksen yhteydessä.

Matti Sainio (Helsinki, 09.10.2018)

#788

Silta on nykyisellä kaistaratkaisulla toimiva liikenneväylä.Hälytysajoneuvojen väistötilana toimivat nyt kaistat. Pyöräily on puoli vuotta hyvin marginaalista. Sähköautojen yleistyessä autojen käyttö voi säilyä. sillalla tuulee usein molemmin puolin ja painaa pyöräilijää. Korokkeellinen pyörätie lisää onnettomuusriskiä kun luonteva väistötila kapenee. Pyöräily yksisuuntaisiksi samoin kun Lauttasaarentiellä jo on toteutettu. Lauttsaaren ympäri on pyörä- ja kävelyteitä ja penkkejä. Silta on liikenneväylä eikä olohuone.

Ilkka Tiainen (Helsinki, 09.10.2018)