Ojangon kivi- ja betonimurskaamon ympäristöluvan vastustaminen

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#214

Lähiympäristön asukkaille ja työssä käyvien, koululaisten turvallinen koulumatka vaarantuu.
Asukkaille melu- pölyhaitta. Paljonko tämä kivilouhos työllistää? Enemmän haittaa, melua, pölyä, raskaan ajoneuvojen tiellä ajo. Vaaran paikka. MIettikää!!

Anneli Salmela (Jyväskylä, 19.01.2019)

#218

En halua upinniemen tielle lisää raskasta liikennettä...muutenkin liikenne lisääntyy asutuksen kasvaessa. Enkä myöskään pöly ym. Ympäristö haittaa .

Sinikka Pennanen (Kirkkonummi, 19.01.2019)

#220

Upinniemellä liikkuu jo ihan tarpeeksi raskasta liikennettä. Huomiona pienten koululaisten lisääntyminen liikenteessä, johtuen rakentamisesta.
"minä lupaan kautta kiven ja kannon. Jos lupaus ei pidä mörökölli minut syököön"
Ei toimi enään.

Nico Mallat (Kirkkonummi, 19.01.2019)

#232

Vastustan ympäristöllisistä, terveydellisistä ja taloudellisista syistä vahvasti.

Mikko Kartano (Kirkkonummi, 20.01.2019)

#234

Muuttoliike vaarassa kääntyä tai ainakin tyrehtyä tämän "ansiosta"

Ville Lohtari (Kirkkonummi, 20.01.2019)

#241

Onko kunnan tarkoituksena pilata asunympäristömme jatkuvalla rekkaliikenteellä, melusaasteella ja kivipölyllä? Kuka tutkii terveyshaitat melusta ja hienosta kivipölystä joka leviää asuinalueellemme?

Mika Linden (Kirkkonummi, 20.01.2019)

#248

Murskaamoa ei voida hyväksyä jo pelkästään pölyhaittojen puolesta,(kesä aikana tuulen suunta useimmiten etelän/lounaan puolelta.Ilmatieteen laitokselta varmaan löytyy lisätietoa.
Jos murskaamo kuitenkin toteutuu tulisi Upinniementiella asentaa hidastustöyssyt liikenteen turvallisuuden takaamiseksi.

Veikko Parisaari (K:nummi, 20.01.2019)

#250

Jo nyt koululaisten on vaarallista ylittää Upinniementie kun menee niin paljon isoja kuorma-autoja. Saatika sitten jos kiven murskaamo tulee sinne.

RAIJA Kaattari (Helsinki, 20.01.2019)

#266

Eikö suomesta löydy syrjäisempää paikkaa tuollaiselle toiminnalle. Tässä luontoarvot, meri sekä omakotiasutus lähietäisyydellä vaarassa pilaantua.

Irja Tolmunen (Kirkkonummi , 21.01.2019)

#268

Ojangontien eli Kantvikin Strömsbyn suurmurskaamon haittavaikutuksia.

Kunta on myynyt lähialueilta useita omakoti- ja rivitalotontteja.

Suurmurskaamon toiminta aiheuttaisi alueen asukkaille ja toimijoille terveyshaittaa, jota ei voitaisi edes lupamääräyksin koskaan täysin estää. Ihmisten kokema muutos nykyiseen tilanteeseen verrattuna olisi huomattava. Terveyshaitta koostuisi alueen äänimaisemaan aiheutuvasta muutoksesta, pölyämisen aiheuttamasta ilmanlaadun muutoksesta, häiritsevyydestä sekä asumisviihtyvyyden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien huonontumista. Marjastus, sienestys ja metsästys ym. Haitta olisi myös huomattava luonnon eläimille, joita alueella on paljon. Kiinteistöjen jälleenmyyntiarvo laskisi huomattavasti. Lupa olisi voimassa noin kolme vuotta, mutta mitä sen jälkeen? Jos lupa myönnetään, onko jatkossa mahdollisesti luvan uusinta automaattista. Kyseessä olisi pitkäaikainen rasitus ja haitta. Ihmiset kokevat uhkaavaksi rasituksen ja haitan keston epävarmuuden, koska toiminta saattaa jatkua kolmen vuoden lupakauden kuluttua.

Kalliolouheen murskaamisesta tulee kvartsipölyä, joka on terveydelle vaarallista. Keuhkoihin yltävän kvartsipölyn hengittämisen on todettu olevan yhteydessä silikoosiin eli kivipölykeuhkosairauteen sekä keuhkosyöpään. Silikoosin ja kvartsille altistumisen on todettu olevan yhteydessä myös munuaissairauteen. Kvartsi voi laukaista myös reumaattisia sairauksia, johtaa keuhkoputkentulehdukseen sekä krooniseen ahtauttavaan keuhkosairauteen. On turha uskotella, että ilmaan lähtevät pölyhiukkaset laskeutuisivat maahan heti suurmurskaamon vieressä. Tuuli kuljettaa ne paitsi Sepänkankaan ja Pilvijärven alueille, myös Kantvikiin.

Betonin murskauksesta tulevan betonipölyn terveysvaikutukset liittyvät siinä olevaan kvartsipölyyn, joka voi aiheuttaa silikoosia ja lisätä syöpävaaraa. Sementtipöly voi lisätä allergisuutta sementille, nikkelille, kromille ja koboltille. Sementtipölyssä on myös muita lisäaineita jotka voivat ärsyttää ihoa. Sementtipöly voi lisätä myös hengitystie- ja ihoärsytystä emäksisyytensä takia. Ruotsalaisessa tutkimuksessa on havaittu yhteys sementtipölyn ja nielunalueensyövän esiintymisessä.

Melu, joka tulee murskaustoiminnoista ja sen oheistoiminnoista, kuljetuksesta, kippauksesta, rikotuksesta ja lastauksesta, on kiusallista ja häiritsevää. Melu lisää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Melu häiritsee unta. Melu aiheuttaa elimistöön stressireaktion ja heikentää henkistä hyvinvointia. Melu on korkeimmillaan juuri öisin, 133bd, kun kivilouhosta kipataan kasoihin. Kuuloliiton mukaan 130-135 db vastaa suihkukoneen ääntä. Nyt ääni vain tulee paljon lähempää kuin taivaalta!

Mm. yllämainittuihin seikkoihin vedoten, vastustan murskaamon ympäristöluvan myöntämistä.

Heikki Perä (Kirkkonummi, 21.01.2019)

#269

Vastustan jyrkästi ympäristöluvan myöntämistä terveydellisistä, ympäristöllisistä ja taloudellisista syistä. Kirkkonummen kunnan on syytä ottaa huomioon kuntalaisten asumisviihtyvyys, hyvinvointi ja terveys. Olemme muuttaneet kuntaan puhtaan ilman, miljöön ja puhtaan luonnon vuoksi.

Sirpa Soininen (Kirkkonummi, 21.01.2019)

#281

Strömsbyn suurmurskaamo tulee torjua!
Suurmurskaamon meille lounaistuulen mukana tuoma kivipöly ja murskaamisen äänet ja Upinniementielle tuleva rekka-autoliikenne tulevat – jos ympäristölupa myönnetään – lopullisesti tuhoamaan Kantvikin ja Pilvijärven asumisviihtyisyyttä.

Vaikka lupaa haetaan tässä vaiheessa kolmeksi vuodeksi, on jo tiedossa, että suurmurskaamo haluaa toimia tämän jälkeenkin.

Metrotyömaiden louhekiveä aiotaan murskata kuuden eduskuntatalon verran
Strömsbyn suurmurskaamo on tarkoitettu murskaamaan pääkaupunkiseudun metrotyömailta tulevaa louhekiveä. Kiveä on tarkoitus murskata jopa 800.000 tonnia vuodessa. Kiveä murskataan siis noin kuuden eduskunta-talon tilavuuden verran vuodessa. Tämän lisäksi suurmurskaamolla halutaan murskata vuosittain 49.000 tonnia ylijäämäbetonia. Yhden puolikkaan eduskuntatalon verran lisää, siis.

Suurmurskaamo haluaa toimia arkisin ympäri vuorokauden
Suurmurskaamo haluaa toimia läpi vuoden arkisin ympäri vuorokauden. Nimenomaan ei siis pelkästään edes päivä- ja ilta-aikaan, vaan myös arkipäivinä läpi yön. Eniten melua ja häiriötä aiheuttavat louhekuormat tuodaan Strömsbyhyn nimenomaan arkisin aamuyöstä.

Yli Pilvijärven ja Kantvikin leviävä kivipöly on vakava terveysriski

Kiven ja betonin murskaaminen suurmurskaamolla aiheuttaa valtavan määrän kivipölyä, joka tuulen mukana tulee Kantvikn ja Pilvijärven alueelle.

Kalliolouheen murskaamisesta tulee kvartsipölyä, joka on terveydelle vaarallista ja saattaa aiheuttaa sekä kivipölykeuhkosairautta että keuhkosyöpää. Näillä on yhteys myös munuaissairauksiin ja nielunalueen syöpään. Kalliorakennus-yhtiöt Oy ilmoittaa haluavansa murskata myös muualta tuotavaa betonia, joiden sisältö voi olla tätäkin vaarallisempaa.

Kivipöly leviää erityisesti myös koko Upinniementien alueelle rekka-autojen lavoilta, sillä suurmurskaamo ei lupaa, että kivilasteja edes kastellaan. Upinniementien penkereet tulevat saamaan harmaanvalkoisen peiton myös kesäkuukausiksi

Louheen kippaamisen 133 dB iskumainen ääni vastaa suihkukonetta joka 10 min

Huolimatta asetuksista suurmurskaamo haluaa toimia kaikkina arkipäivinä läpi yön. Murskauslaitoksen melun on arvioitu olevan paikan päällä 121 dB, kaivin- ja muiden työkoneiden 111 dB ja louheen kaadon – siis louhekiven kippaamisen kasaan peräti 133 dB. Loma-asumiseen käytetyille alueille on annettu yöaikaan äänimaksimi 40 dB.

Louhetta kaadetaan vuorokaudessa 100 kaatoa, siis päivisin muutama tunnissa ja yöllä 22:00-07:00 jopa kymmenen minuutin välein.

Tilannetta pahentaa se, että meillä vallitseva lounaistuuli tuo äänet nimenomaan Pilvijärven ja osin Kantvikin suuntaan. Äänet ovat lisäksi iskumaisia ja kapeakaistaisia, juuri niitä jotka hiljaisessa yössä kuuluvat kauaksi. Luvatut matalat äänivallit tulevat vain kanavoittamaan äänen voimakkaammin Pilvijärven ja Kantvikin suuntaan.

Kukapa ei olisi jo nyt kuullut kauempana olevan Kantvikin sataman työkoneiden peruutusääniä, jotka ovat nyt tulevaan meluun verrattuna huopatossutehtaan ääniä!

Upinniementielle joka vuosi yli 100.000 uutta rekka-autoa, yksi joka 3.6 minuutti

Suurmurskaamon liikenne tulee olemaan jatkuvaa, kuorma-auto keskimäärin joka 3-4 minuutti. Kivilouhetta tuodaan vuodessa jopa 800.000 kuutiota, hakemuksen mukaan 20-40 tonnin kuorma-autoissa. Peruskoulun matema-tiikka kertoo, että tästä aiheutuu jo 27.000 rekka-ajoa ja saman verran tyhjiä kuorma-autoja takaisin.

Tämän lisäksi suurmurskaamossa murskattu kivi- ja betoniaines myydään ympäri etelä-Suomea. Kiviaines kuljetetaan pois enintään 48 tonnin kasettitoimituksina. Vuodessa 25.000 rekkaa tulee siis tyhjänä hakemaan kiviainesta ja saman verran vie sitä Upinniementietä pitkin pois.

Murskaamon aiheuttaa Upinniementielle vuodessa yli 100.000 rekkaa. Suurmurskaamo ei toimi viikonloppuisin – ainakaan vielä – joten kuorma-autoja on keskimäärin 400 joka päivä. Tämä merkitsee keskimäärin 16 kuorma-autoa joka tunti, yhtä kuorma-autoa joka 3.5 minuutti. Jos 100.000 kuorma-autoa laitetaan peräkkäin, ulottuu se Kantvikista Pohjoisen Jäämeren rannalle Norjaan, yli 1200 kilometriä.

Upinniementien raskas liikenne tulee lisääntymään Kantvikiin saakka 61 %:lla ja Kantvikista Strömsbyhyn 105 %.

- Kestääkö kapea Upinniementie tätä liikennettä?
- Tuleeko moottoritien ja Upinniementien liittymä lopullisesti tukkeutumaan?
- Kuinka paljon tulevat liikenneonnettomuudet kasvamaan Upinniementien suojateillä ja keskikorokkeilla?

Jari Jussila (Kirkkonummi, 21.01.2019)

#289

Kunta on kaavoittanut uutta asutusta Upinniementien varteen ja nyt aiheutetaan merkityävä ympäristöhaitta asuntojen arvon aleneminen. Kiitos vaan!

Juha Räty (Kirkkonummi, 22.01.2019)

#303

Vastustan !

Tuomo Alanko (Espoo, 22.01.2019)

#317

Vastustan ympäristöluvan myöntämistä suurien haittojen takia Kalliorakenne Oy:lle.

Erkki Merikallio (Espoo, 22.01.2019)

#340

Tuhoatte juuri valmistuneita asuinalueita, jos tämä menee läpi!

Marko Paasonen (Kirkkonummi, 22.01.2019)

#346

Vastustan ympäristöluvan myöntämistä kokonaisuudessa!

Frank Schiewek (Kantvik, 22.01.2019)

#348

Yhdyn täysin adressissa esittyihin argumentteihin joilla vastustetaan ympäristöluvan antamista tälle murskaamotoiminalle!

Peter Waenerberg (Espoo, 22.01.2019)

#353

EI tällaista melun- ja pölynlähdettä voi tuoda lähes asutuksen keskelle.

Heikki Nurmela (Kirkkonummi, 22.01.2019)

#376

Miettikää nyt vähän, mitä tämä aiheuttaa ihmisten terveydelle ja varsinkin pienille lapsille, joita asuu paljon vaikutuspiirisdä.

Lea Kess-Laine (Kirkkonummi, 22.01.2019)

#397

Ei lisää ympäristö- ja liikennehaittoja Kirkkonummelle, kiitos!

Sheila Liljeberg-Elgert (Kirkkonummi, 23.01.2019)

#400

Liikenne kapealla Upinniementiellä on jo nyt ruuhkaista. Tie ei kestä raskaita ajoneuvoja ympäri vuorokauden. 5000 lähialueen asukasta altistaisi melu- ja pölyhaitoille.

Jari Liimatainen (Kirkkonummi, 23.01.2019)kysytään!-- Large modal -->