Ojangon kivi- ja betonimurskaamon ympäristöluvan vastustaminen

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#414

1. Terveydelliset haitat
2. Meluhaitta
3. Liikenteelliset ongelmat

Nina Halme (Kirkkonummi, 23.01.2019)

#421

Upinniementiellä liikkuu myös paljon koululaisia joiden turvallista koulumatkaa ei edesauta lisääntyvä raskaiden ajoneuvojen liikenne tiellä vaan vaarantaa pienten koululaisten liikkumisen.

Pasi Vesterinen (Kirkkonummi, 23.01.2019)

#430

Alueella ja Upinniementien varrella asuvana erityisesti entisestään lisääntyvä raskas liikenne jopa yöllä aiheuttaisi suurta häiriötä. Esimerkiksi ei enää pystyisi liikennemelun takia nukkumaan kesällä ikkuna auki, mikä on suuri epämukavuustekijä !

Paula Häkkinen (Kirkkonummi, 23.01.2019)

#434

Käsittämätön paikka kivenmurskaamolle. Keskelle upeaa ja luonnonläheistä asumista?! Eikö syrjemmästä löydy todellakaan tilaa tällaiselle toiminnalle? Lisää rekkoja Upinniemen tielle ei todellakaan kaivata, ajavat nytkin 50-alueella jatkuvasti 80:ä ja aiheuttavat vaaratilanteita. Ehdoton ei suunnitelmille!!!!

Salla Piensoho (Kirkkonummi, 23.01.2019)

#450

Hanke ei ole sopiva tälle alueelle.
Kaavassa tontti on tarkoitettu suojatummalle, sisätiloissa tapahtuvalle toiminnalle, siten hanke on kaavan vastainen. Suunniteltu toiminta-alue on poikkeuksellisen suuri, massiivinen ja toiminta-alueen melu kantaa huomattavasti pidemmälle kuin hakemuksessa esitetyt laskennalliset mallit esittävät. Aivan vieressä on kunnan kaavoittama uudehko Sepänkannaksen alue, jossa mm. Kuokkatien leikkipuisto on vain n. 750 päässä hankkeesta. Kunta on kaavoittanut omakotialueen rauhalliseen asumiseen, joka ei toteudu, mikäli näin poikkeuksellisen toiminta, liikenne ja äänimelua aiheuttava kivenmurskaustoiminta sallittaisiin. LIsäksi alueella on asutusta ja loma-asutusta lähempänäkin. Lupahakemuksessa esitetään jatkuvaa läpivuorokauden raskasta liikennettä Upinniementielle, jolloin tiemelu lisääntyy voimakkaasti Upinniementien varrella olevalle asutukselle; erityisesti Sepänkannas, Haapionrinne, Kantvik, Syväjärvi, Kolsari ja Bro. Alue vaikuttaa Kirkkonummella noin 5000 Kirkkonummelaisen asumisen häiriintymiseen erityisesti melu- ja liikennehaittana. Upinniementien varrella on mm. kunnan ylläpitämä suosittu Syväjärven uimaranta ja Syväjärven alueella Upinniementien molemmin puolin asutusta , jolla ei ole mitään melusuojausta. Tiemelue alueilla Sepänkannas- Kantvik- Syväjärvi-Kolsari-Bro noin Upinniemen tien vieressä kasvaa merkittävästi. Lisäksi hanke tarkoittaisi tauotonta raskasta liikennettä (tiemelu, liikennehaitta, kuormapöly) Upinniementiellä vuorokauden ympäriinsä ja ilta-aikaan sekä läpiyön. Tiemelulla on merkittävät haittavaikutukset ihmisille ja siten alueella asumiseen. Mm. lasten ja työssäkäyvien ihmisten normaali lepo ja virkistäytymismahdollisuus omassa kodissa koulu/työpäivien jälkeen illalla ja yöllä häiriintyy, kun Upinniementien raskasliikenne on ympärivuorokautista. Samoin toiminta-alueen murskauksen lisäksi haetaan lupaa louheen lastaukselle ja kuljetukselle läpiyön, joka tarkoittaisi alueelle ympärivuorokautista häiriötä. Upinniementien viereisten alueiden asutuksen melumittauksen ja meluvaikutukset ovat selvittämättä. Hakija yhtiöllä ei ole melukoordinaattoria ja hankkeesta puuttuu todelliset Upinniementien viereisten alueiden tieliikennemeluselvitykset ja tieliikennemeluraportit.
Hanke kokonaisuudessaan on kohtuuton. Toiminnalle ei saa antaa lupaa edellä mainituista syistä. Lisäksi todetaan että läpiyön jatkuvaa toimintaa Ojangontiellä ja jatkuvaa raskasliikennettä Upinniementiellä klo 19:00 -7:00 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ei saa sallia. Hanke ei ole perusteltavissa edes taloudellisesti, hankkeen haitat ovat huomattavat, Upinniementie ei kestä nykyistäkään raskasta liikennettä ja tie on paikkauksista huolimatta painunut.
Alueen vaikutusalueella asuvat veronmaksajat maksavat merkittävän osan Kirkkonummen kunnan menoista. Kunta ja ely eivät saa toimia vastoin kuntalaisten yleistä etua. Alueen asukkaat ovat rakentaneet tai ostaneet kodin näiltä alueilta luonnon ja rauhallisen asumisen vuoksi. Myös kunnan tavoitteena on houkutella kuntaan uusia veronmaksajia. Tämä lupahakemus on vastoin kunnan ja kuntalaisten etua, sekä vastoin alueen kaavaa ja ympäristöarvoja. Lupaa ei saa myöntää.

Risto Ursin (Kirkkonummi, 24.01.2019)

#452

Murskaamolle ei pidä antaa ympäristölupaa

ulf bäckman (kirkkonummi, 24.01.2019)

#473

Täysin kohtuuton paikka toteuttaa mursketta. Kirkkonummen kasvualusta, jossa pääsääntöisesti lapsiperheitä. Vaakakupissa kunnan etu, yleinen viihtyvyys.

Sami Tamminen (Kirkkonummi, 24.01.2019)

#492

”Yöaikaiset kuljetukset tulevat laajentamaan suurmurs-kaamon aiheuttamat melu-, pöly-, tärinä- ja äänihaitat ympärivuorokautiseksi. Lisääntyvä liikenne tulee aiheuttamaan turvattomuutta muille tien käyttäjille ympäri vuorokauden ja erityisesti silloin, kun liikenteessä ovat lapset, nuoret ja perheet vapaa-ajan matkoillaan. Erityisesti kesällä kuljetukset tulevat häiritsemään alueen runsasta vapaa-ajan käyttöä.”

Sari Laakso (Kirkkonummi, 25.01.2019)

#496

Upinniementie on jo nykyisin ylikuormitettu eikä kestä raskaan liikenteen lisääntymistä nykyisestään. Alueen infra ei ole suunniteltu edes nykyiseen liikennemääriin. Lisäksi yöaikaan tapahtuva liikenne lisää turvallisuusriskejä kohtuuttomasti, tämä näkyi jo viime vuonna kun kiviainesta ajettiin Kantvikin sataman alueelle. Raskas liikenne ajoi huomattavaa ylinopeutta ja selvisivät vain hyvällä tuurilla ilman onnettomuuksia.

Kari Pylkki (Kantvik, 25.01.2019)

#505

Luonto ja ihmiset eivät kestä tuollaista raiskausta.

Johanna Tuomi (Leppävirta, 25.01.2019)

#517

Suunniteltu hanke vaarantaisi huomattavasti raskaan liikenteen lisääntymisen osalta Upinniementien liikenneturvallisuutta (erityisesti koululaisten käyttämät, jo nyt vaaralliset bussipysäkit)

Tiina Hämäläinen (Kirkkonummi, 26.01.2019)

#588

Tälle murskaustoiminnalle ja rekkarallille on löydettävä ja osoitettava toinen paikka. Se ei sovi asuinalueiden läheisyyteen ympäristöhaittojen vuoksi.

Jani Nykänen (Kirkkonummi, 05.02.2019)kysytään!-- Large modal -->