Vastustamme Bosmalmin ja Söderskoginaukean asemakaavaehdotuksia

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#9

Säästäkää luontoa

Leena Manner (Espoo, 05.05.2019)

#52

Asukkaiden viihtyvyys on tärkein.

Tuula Sarasvuo (Espoo, 06.05.2019)

#54

EI keskuspuiston nakertamista sen takia että grynderit tahtoo. Finnoontiellä ei minkäänlaisia oikeita ruuhkia ole ja moinen 4 kaistainen tie on täysin liioittelua, ehkä 20 vuotta sitten ajankohtainen, mutta nyt yhtä surkea idea kuin länsimetro.

Petri Lindström (ESPOO, 06.05.2019)

#65

Luontoa pitää olla.

Ari MANNER (Espoo, 06.05.2019)

#72

Keskuspuisto on jo nyt pienentynyt joka kulmalta. Espoolaisille ulkoilijoille, suunnistajille ja hiihtäjille on Keskuspuisto lähiliikuntapaikka, jota ei enää saisi pienentää asuntokaavoituksella.

Teija Sahlström (Espoo, 06.05.2019)

#82

Yhteistä keskuspuistoa ei kosketa.
Luonto tulee säilyttää.
Nyt jo keskuspuistoon tulee liikaa uutta polkua. Sen rakentaminen tuhoaa luontoa.
Lisäksi kulttuuri maisema on arvokas peltoineen, siinä silmä lepää. Sitä ei saa kaavoittaa

Aija Loukasmäki (Espoo, 06.05.2019)

#83

Ei missään nimessä pilata ihanaa ja rauhallista asuinaluetta!!!

Piia Linnankoski (Espoo, 06.05.2019)

#95

Tietä ei tarvita koska Espoon rahat ollaan laitettu metroon. Vähän tolkkua meininkiin. Säästäkää etelä- espoon viherkeuhkot kiitos.

Marina Lönnberg (Espoo, 07.05.2019)

#109

Verovaroja ei kannata käyttää tähän väylään kun niille on paljon parempaakin käyttöä.

Juhani Kytö (Espoo, 07.05.2019)

#113

Ei tuhota Espoon luontoa’

Paula Toivonen (Espoo, 07.05.2019)

#117

Kaupungin ei pidä panostaa autoliikennettä lisääviin hankkeisiin, vaan keskittää rakentamista tehokkaan joukkoliikenteen äärelle. Näin kyetään pitämään viheralueet kuten keskuspuisto luonnollisemmassa tilassa ja asukkaita palvelevina. Keskuspuisto toimii myös turvallisena ja viihtyisänä pyöräliikenteen alueena irrallaan suurista autoväylistä.

Keskuspuiston hävittäminen vähitellen nakertamalla on todella lyhytnäköistä puuhaa, jota ei kyetä myöhemmin perumaan.

Timo Lahti (Espoo, 07.05.2019)

#120

Maalaismaisemaa ei saa rikkoa

Leena-Maija Soini (Espoo, 07.05.2019)

#122

Jotakin ehjää, jotakin ehjää ihmisen historiasta tuleville polville, muistot eivät riitä. Ehjää biotooppia luonnolle selviytyä. Velkaa jo menetetystä
Lajistolle rikastaa elinvoimaa!

Merva Ester Eirene Mikkola (Espoo, 07.05.2019)

#124

Espoon keskuspuiston arvokasta aluetta ei pidä millään tavalla nykyistä enempää hävittää eikä lohkoa sieltä tilaa uudelle rakentamiselle. Suuren kalliin ja pitkävaikutteisen yksityisautoilua edistävän hankkeen suunnittelussa ei ole järkeä. Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi on käytettävä kaikki keinot ja toteutettavat toimivat ja edulliset julkisen liikenteen ratkaisut.

Veli-Matti Korhonen (Espoo, 07.05.2019)

#127

Keskuspuisto on tärkeä henkireikä, ei tuhota sitä!

Helka Otsolampi (Espoo, 07.05.2019)

#130

On uskomatonta, että tämä hanke on edennyt ilman minkäänlaisia liikenne- ja matka-aikaselvityksiä siitä, onko väylän keski- ja eteläosien rakentaminen lainkaan tarpeellista siinä tapauksessa, että Finnoontien, Kauklahdenväylän ja Kehä II:n vetokykyä parannetaan kiertoliittymin ja muunlaisin järjestelyin.

Ei mitään muutakaan infrahanketta viedä eteenpäin näin löyhin perustein. Näyttääkin siltä, että kyseessä on vain lisärakennusmaan havittelu nykyisten asukkaiden hyvinvoinnin ja luontoarvojen kustannuksella.

Birgitta Johansson (Espoo, 07.05.2019)

#133

Espoosta löytyy varmasti parempia täydennysrakentamisen paikkoja kuin Bosmalmin asemakaavaehdotuksen mukainen alue.

Mika Hanski (Espoo, 07.05.2019)

#141

Tätä ei todellakaan tarvita. Keskuspuistoa ei saa tuhota enempää.

Rita Heikkilä (Espoo, 07.05.2019)

#164

Älkää tehkö Espoosta Vantaan kaltaista liian täyteen rakennettua ankeaa ja meluisaa kaupunkia. Espoon - varsinkin tämän tämän alueen - viehätys löytyy luonnonrauhasta, eikä sitä pidä turmella enää yhtään enempää.

Emmi Koivisto (Helsinki , 07.05.2019)

#167

Espoossa ei pidä tehdä sellaista virhettä, että pilkotaan viheralueet pieniksi sirpaleiksi. Espoonväylän kaava tekee juuri tätä.

Marko Kivelä (Espoo, 07.05.2019)

#171

Tämä hanke tuhoaa Espoon tärkeintä luontoa.

Kimmo Kyrölä (Espoo, 07.05.2019)

#176

On todella tärkeää, että on olemassa lähimetsiä, joihin voi mennä ilman pitkiä automatkoja ulkoilemaan, laskemaan stressitasoa, parantamaan vastustuskykyä. Älkää nakertako Keski-Espoon vähäisiä metsiä!

Janna Koivisto (Espoo, 07.05.2019)

#190

Keskuspuisto tulee jättää rauhaan rakentamiselta. Se toimii henkireikänä ihmisille, jotka käyttävät julkista liikennettä ja joilla ei ole mahdollisuutta autoillen lähteä vaikkapa Nuuksioon. Julkinen liikenne paremmaksi, niin yksityisautoilu vähenee.

Merja Helanne (Espoo, 08.05.2019)

#191

Lähiluonto on tutkitusti hyvinvointia lisäävä asia, meluhaitta hyvinvointia vähentävä. Espoonväylälle ei ole tarvetta.

Tanja Itkonen (Espoo, 08.05.2019)

#192

Yhdyn tähän kannanottoon. Kerrostalot kuuluvat radanvarren ja metroradan varteen, ei alueille jossa infraa ei ole olemassa. Espoonväylän yhteyteen tehty varaus pikaraitiotietä varten tulee ehdottomasti poistaa - eihän siinä ole mitään järkeä suunnitella raidelinjaa joka on kaukana asuinalueista.

Anders Dahlqvist (Espoo, 08.05.2019)

#197

Keskuspuisto on lajistoltaan rikas ja tärkeä virkistysalue. Espoossa on tilaa tiivistää rakentamista ilman, että Keskuspuistoa nakerretaan. Nyt jo ajetaan eläimiä ahtaalle monesta suunnasta (Puolarmetsä, Suurpelto). Moni on valinnut Espoon asuinpaikakseen luonnon läheisyyden vuoksi.

Erja Haapa-aho (Espoo, 08.05.2019)