Trumpetin leikkipuiston säilyttämisen / uuden puistorakennuksen puolesta.

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#10

Pyydän huomioimaan adressin ja tarkastelemaan asiaa myös Kannelmäen asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta.

Karolina Lamroth (Helsinki, 14.05.2019)

#35

Leikkipuisto on säilytettävä!

Johanna Sironen (HELSINKI, 15.05.2019)

#46

Ne kenellä päätöksen tekijöistä, on pieniä lapsia.Ajajatelkaa itseänne yh

Timo Roivainen (Vantaa, 15.05.2019)

#67

Jo yli 40-vuotta sitten ollut tärkeä leikkipuisto ja tarve jatkuu!

Pirjo Ekman (Seinäjoki , 17.05.2019)

#68

Millaisia säästöjä ajatellaan saavutettavan lopettamalla varhaiskasvatuksen yksi tärkeistä toimintamuodoista, aikana jolloin lapset kokevat muutoinkin aikuisen puutetta ja turvattomuutta? En tiedä varmaksi , mutta oletan alueen sosioekonomisen pohjan olevan myös sellainen, että tällä alueella palvelun jatkuminen olisi monelle lapselle ja perheelle äärimmäisen tärkeää.

Gita Yli-Hannuksela (Ilmajoki, 17.05.2019)

#94

Järki käteen

Ari Rantanen (Vantaa, 17.05.2019)

#131

Yksikään teistä ei asu tällä alueella, joten kuunnelkaa meitä alueen asukkaita perusteluineen päötöksenteossa.

Annika Leppänen (Helsinki, 20.05.2019)

#134

Trumpetti: taloa tarvitaan!

Taarna Valtonen (Helsinki, 20.05.2019)

#135

Kaikki lapset ja lapsiperheet tarvitsevat alueellisia, ja heitä lähellä olevia, matalan kynnyksen kohtauspaikkoja kuten leikkipuistoja. Yksi massaleikkipuisto ei ole riittävä kattamaan 12 500 asukkaan Kannelmäen tarpeet, eikä se ole enää "matalan kynnyksen"-paikka pienelle lapselle, koululaiselle tai uudelle vanhemmalle jota jännittää mennä väen paljouteen. Mitä päättääjät tarjoavat heille vaihtoehdoksi? Leikkipuisto Trumpetti on ollut tunnetusti alueen lämminhenkinen ja erityinen kohtaamispaikka jo 40 vuoden ajan eikä sitä saa hävittää.

Anu Levy-Korvenkontio (Helsinki, 20.05.2019)

#145

Leikkipuisto on alueella tarpeellinen.

Maija Fast (Helsinki, 20.05.2019)

#165

Huolehtikaa siitä että myös lähiöissä lapsille riittää virikkeitä!

Antti Turunen (Helsinki, 20.05.2019)

#167

Älkää säästäkö lapsista tällä tavalla!

Venla Leimu (Helsinki, 20.05.2019)

#191

Kannelmäessä pitää säilyttää muitakin leikkipuistoja kuin vain ido leikkipuisto kirkon vieressä.

Seijs Kosunen (Helsinki, 20.05.2019)

#198

Kannelmäki on liian laaja alue. Se tarvitsee kahta leikkipuistoaan jo pelkästään välimatkojen takia.

Milja Lillemann (Helsinki, 20.05.2019)



Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…