Riistavuoren metsä säilytettävä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2004

Säästäkää Riidtavuoren alue ulkoilu -liikunta alueena.

Riitta Mansikkaniemi (Helsinki, 04.06.2022)

#2005

Helsingin lähimetsät ovat tärkeitä kaupunkilaisten ulkoilu- ja virkistysalueita. Kun niihin rakennetaan, se lisää painetta jäljelle jäävillä alueilla, kun yhä isompi ihmismäärä ulkoilee yhä pienemmällä määrällä alueita. Tämä tarkoittaa sitä, että luonto väistyy ihmisen alta, eikä ihmisillekään kohta ole luontoa, josta nauttia.

Taina Nyman (Helsinki, 06.06.2022)

#2006

Haluan jatkossa tietoa sähköpostiin toiminnasta

Hanna Haglund (Helsinki , 07.06.2022)

#2013

Helsingin vähäisiä metsiä ei kannata hakata vaikka Stora Enso ja UPM tarjoaisivat mitä. Ilman metsiä tämä kylä muuttuu karuksi ja autioksi.

Jaakko Kaarlejärvi (Helsinki, 13.06.2022)

#2015

Luonto tukee terveyttä ja mielenterveyttä. Älkää viekö näitä meiltä!

Helen Fagerholm (Helsinki, 13.06.2022)

#2018

Liito-oravat ovat hienoja eläimiä, rakkaan Suomenmaamme metsäkansalaisia. Heidän elinympäristöään ja kotejaan meidän on suojeltava.

Sinimarja Ojonen (Helsinki, 14.06.2022)

#2047

Riistavuoren metsä säilytettävä sellaisenaan kuin nyt, ei hakkuita eikä turhaa rakentamista sinne.

Karl Lindman (Espoo, 14.08.2022)

#2086

Aina elämän, koko luomakunnan puolesta! Ei toisteta enää samoja tuhoavia virheitä, vaan valitaan luovuus, lähiluonto, ilmaston eli samalla ihmisten, eläinten, kasvien suojelu, sillä olemme kaikki yhtä. Kiitokset erinomaisesta adressista ja kaikesta yhteistyöstä hyvyyden puolesta - hyvyyden, joka tulee moninkertaisesti takaisin.

Kristiina Sotiriou (LIEKSA, 25.10.2022)

#2106

Älkää hävittäkö tärkeitä pieniä metsiä!

Katri Peltola (Turku, 17.01.2023)

#2114

Lähiluonto = terveys
Näinä maailman aikoina olis tärkeää säästää nämä viimeiset rippeet.

Iida Liimatinen (Jyväskylä, 17.01.2023)

#2134

Metsät arvomaailmassa rahan edelle, kiitos! Mieti millaisessa maailmassa haluat lapsesi ja lapsenlapsesi elävän - elävässä vai kuolleessa?

Lotta Lahti (Jyväskylä, 18.01.2023)

#2135

Me ihmiset tarvitsemme luontoa ja luonnoeläimet tarvitsevat luontoa. Ei ole oikein nykyisen tiedon valossa kaataa metsää, joka on ilmastonmuutoksen kannalta elintärkeää.

Ilona Salonen (Helsinki, 18.01.2023)

#2141

Älkää hävittäkö lähiluontoa, luontokatoa on pyrittävä estämään kaikin keinoin.

Julia Lainema (Helsinki, 18.01.2023)

#2149

Jättäkää metsät rauhaan!

Melissa Mäensivu (Pori, 18.01.2023)

#2178

Lähiluonnolla on todettu olevan tärkeä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävä vaikutus. Rakentamisen ja infran alle jää jo nyt kohtuuttoman suuri pinta-ala metsiä ja muuta luontoa. Haaga tulee säilyttää viihtyisänä ja vihreänä kaupunginosana.

Timo Karhapää (Espoo, 20.01.2023)

#2189

Virkistysalueiden säilyttäminen on mahdollista ottaa suunnittelussa huomioon! Niiden vaikutukset mielenterveyden ja hyvinvoinnin kannalta ovat huomattavat, ja ne vaimentavat melua ja puhdistavat ilmaa. Ihmisten hyvinvointi ja alueen viihtyvyys edellä, jo olemassa oleva luonto huomioiden on kestävää kehitystä.

Jonna Heinsalmi (Helsinki , 07.03.2023)

#2197

Riistavuoren metsää ei mielestäni ei pitäisi kaataa, paikkoja rakentaa lisää tulisi hakea ensin muualta kuin metsistä

Lassi Nikkarinen (Helsinki, 30.04.2023)

#2198

Ei hakkuille! Metsän takia juuri muutin alueelle!!

Karen Soinila (Helsinki, 01.05.2023)

#2199

Hyvällä asialla olette! Suojellaan meidän lähimetsiä!

Henri Kiianlinna (Turku, 17.05.2023)

#2200

On hyvä kehittää kaupunkia, mutta pääasiassa tulisi kaupunkia kehittää Helsinkiläisille. Nyt jokainen alue myllätään ja varsinkin Haagassa ollaan muuttamassa alueen puistomaista rakennetta oleellisesti nykyisiä asukkaita epämiellyttävään suuntaan.

Ville Tiilola (Helsinki, 17.05.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…