Riistavuoren metsä säilytettävä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2004

Säästäkää Riidtavuoren alue ulkoilu -liikunta alueena.

Riitta Mansikkaniemi (Helsinki, )

#2005

Helsingin lähimetsät ovat tärkeitä kaupunkilaisten ulkoilu- ja virkistysalueita. Kun niihin rakennetaan, se lisää painetta jäljelle jäävillä alueilla, kun yhä isompi ihmismäärä ulkoilee yhä pienemmällä määrällä alueita. Tämä tarkoittaa sitä, että luonto väistyy ihmisen alta, eikä ihmisillekään kohta ole luontoa, josta nauttia.

Taina Nyman (Helsinki, )

#2006

Haluan jatkossa tietoa sähköpostiin toiminnasta

Hanna Haglund (Helsinki , )

#2013

Helsingin vähäisiä metsiä ei kannata hakata vaikka Stora Enso ja UPM tarjoaisivat mitä. Ilman metsiä tämä kylä muuttuu karuksi ja autioksi.

Jaakko Kaarlejärvi (Helsinki, )

#2015

Luonto tukee terveyttä ja mielenterveyttä. Älkää viekö näitä meiltä!

Helen Fagerholm (Helsinki, )

#2018

Liito-oravat ovat hienoja eläimiä, rakkaan Suomenmaamme metsäkansalaisia. Heidän elinympäristöään ja kotejaan meidän on suojeltava.

Sinimarja Ojonen (Helsinki, )

#2047

Riistavuoren metsä säilytettävä sellaisenaan kuin nyt, ei hakkuita eikä turhaa rakentamista sinne.

Karl Lindman (Espoo, )Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…