Riistavuoren metsä säilytettävä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#205

Miksi luontoa on hävitettävä ihmisten ja eläinten lähettyviltä. Metsä tekee hyvää mielenterveydelle, rentouttaa stressaantunutta ihmistä ja antaa hyvän mielen lenkin jälkeen. Mys eläinten pitää saada elää rauhassa omassa ympäristössään, ja tuossakin puistossa on uhanalaisia eläimiä kuten siili, liito-orava. Levittäkää bulevardinne itään päin, josta saitte esim. Vantaalta vaihdossa merenrantaluontoa.

Mirja Leskinen (Vantaa, 09.06.2019)

#206

Riistavuorenpuiston, sen kallioiden ja puiden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Puisto on ihmisten virkistyspaikka ja eläinten asuinalue. Lisäksi Helsingin tulisi näyttää esimerkkiä puiden suojelussa, ei niiden tuhoamisessa.

Timo Keränen (Helsinki, 09.06.2019)

#209

Ei kaikkea tarvitse rakentaa. Luonnon monimuotoisuutta pitää kunnioittaa hallitusohjelmankin mukaan. Näinkö sitä tehdään et viedään eläimiltä metsä???

Grethe Kumpumäki (Järvenpää , 09.06.2019)

#222

Metsäalue säilytettävä ihanassa Haagassa!

Sinikka Kuosmanen (Lahti, 09.06.2019)

#226

Miten Helsingin kaupunki voi hävittää Riistavuoren metsää joka on luonnon metsää aivan Helsingin suuren pääväylän (Mannerheimintien päässä).Uutta ei saa kun vahinko on tapahtunnut ja mitkä istutukset eivät korvaa luonnonkasvustoa Muistakaa jälkipolvea ja olkamme ylpeitä kun vielä on luontoa näin lähellä Helsingin keskustaa

Ghita Tirkkonen (Helsinki, 09.06.2019)

#227

Helsingin asfaltoinnin tulee loppua.

Pirjo Tamminiemi (helsinki, 09.06.2019)

#229

Säilytetään lasten yhteys luontoon! Itsellä on pitkät perinteet Riistavuoren metsän suhteen, on tärkeää voida siirtää nämä arvot myös omille lapsilleen. Lapsena II Norssin peruskoulu- ja lukioluokat kävivät metsässä virkistäytymässä ja opiskelemassa luonnontieteitä. Nuorena juoksulenkit ja lenkit koiran kanssa suuntautuivat tänne. Nyt omien lasten kanssa metsä on tullut tutuksi retkeilyn ja etenkin metsäeskarin kautta. Ekologinen kasvatus ja vihreät arvot opetetaan lapsille käytännön kautta. Kun lapsella on tunneside luontoon, sen vaalimista pidetään aidosti tärkeänä myös aikuisena. Etenkin nykyiset ajat huomioon ottaen tämä on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuuden kannalta. Ympäristö koetaan, sitä ei voi opettaa vain teoriassa.

Carita Laine (Helsinki, 09.06.2019)

#233

Helsingissä ei ole yhtään liikaa metsiä. Säilyttäkää nyt edes vanhat metsät, vaikka tuhoamishinku onkin kova

Eija Terävä (Helsinki, 09.06.2019)

#236

Metsä on ollut minulle pienestä pitäen rakas virkistymiskohde ja se auttaa isovanhempiani nykyään pysymään virkeinä ja hyväntuulisina.

Miika Olkkonen (Espoo, 09.06.2019)

#237

Upea metsäalue, korvaamaton pala luontoa kaupungissa.

Anni Pikkarainen (Helsinki , 09.06.2019)

#268

Riistavuoren metsä on tärkeä virkistysalue lähialueen ihmisille.
Esim päiväkodin lapset retkeilevät siellä. Koululaiset käyvät esim. liikuntatunneilla Riistavuoren metsässä.

Niina Kuusisto (Helsinki, 09.06.2019)

#274

Alkuperäinen kaavaluonnos keräsi verkossa reilut 300 kommenttia, joista ylivoimainen enemmistö vastusti ehdotusta. Tästä huolimatta luonnos esiteltiin sellaisenaan, täysin muokkaamattomana, päätöksentekijöille. Toivottavasti tämä adressi auttaa asiasta päättäviä tahoja huomioimaan myös helsinkiläisten näkemykset - tarkoitus on rakentaa uutta kaupunkiympäristöä asukkaiden tarpeisiin, ei ainoastaan toteuttaa kaavasta vastaavien viranomaisten visioita.

Teppo Havo (Helsinki, 10.06.2019)

#275

Helsingin nykyiset viheralueen kannattaa säilyttää. Tämä on tärkeämpää kuin ensiajattelemalta välttämättä ymmärtääkään. Kun ihminen elää luonnon lähellä, hän mm. voi paremmin fyysisesti ja psyykkisesti, jaksaa puuhastella töiden ja tärkeiden asioiden parissa paremmin sekä säilyy paremmin yhteydessä luontoon. Olisiko ylöspäin rakentaminen kuitenkin parempi vaihtoehto?

Laura Lintunen (Helsinki, 10.06.2019)

#277

Säilyttäkää luonto. Riistavuoren metsäalue on arvokas!

Petri Lindegren (Helsinki, 10.06.2019)

#287

Hiilinielut (lue: metsät ja muut viheralueet) ovat tärkeitä asukkaiden psyykkiselle hyvinvoinnille!

Satu Hlinovsky (Helsinki, 10.06.2019)

#290

Vihdintien liikennemäärät ovat jo nykyisin siinä määrin suuret, ettei tielle ole mahdollista ohjata enempää liikennettä. Rautatien ylittävä silta on niin kapea, ettei ilman sillan uusimista ole mahdollista ohjata enempää liikennettä. Tien levittäminen tuhoaisi kertakaikkisesti väylän ympäristön, eikä asuin-tai liike-rakennuksille voisi jäädä riittävästi tilaa Riistavuoren metsäaluetta tuhoamatta. Metsäalue on paikallisille asukkailla ainoa alkuperäinen hengähdysreitti mitä on enää
jäljellä metsäalueesta. Onko todella pakollis-
ta tuhota tuo alue, eihän Raide-jokeri tarvitse
lisätilaa Vihdintien suuntaan, kun sen suun-niteltu reitti on jo tuhoamassa Pajamäen vie-
restä Patterinmäen, joka pitäisi rauhoittaa ja
suojella kokonaan. Raide-jokerin linjausta
voisi aivan hyvin tarkistaa siten, ettei se
aiheuttaisi suurempia ongelmia. Herää kysymys"kuka tuota Raide-jokeria tosiasiassa
tarvitsee"? Eiköhän tuo HSL:n vyöhykemuutos
ole jo tarpeeksi rasittava muutos Helsingin
lähiöitten asukkaille, jotka joutuvat maksa-maan espoolaisten matkoista omien matko-
jensa ohessa. Kenen etu on tässä kyseessä?
Useimmat Helsingin lähiöitte asukkaat pärjäi-
sivät varsin hyvin ilman Espoo ostoskeskuksia.
Sen sijaan Helsingin keskustan palveluita kur-
jistetaan aivan ajattelematta hurskastelemalla,
että tarvittavat palvelut löytyvät Espoon puolelta. Vielä tuossa maksumäärittelyssä ihmetyttää se, ettei ympäristöystävällistä
kätevää raitiovaunumatkustamista voitu
pitää erillisenä ja edullisempana. Laihaksi lohduksi jätettiin eläkeläisille mahdollisuus
matkustaa edullisemmin, kunhan eivät vain ole työssäkäyvien jaloissa häiritsemässä?

Heikki Lappalainen (Helsinki, 10.06.2019)

#295

Riistavuori on erittäin tärkeä ja ainutlaatuinen oppimis- ja toimintaympäristö lähialueen metsäeskareille ja lähikoulujen ulkoluokkaopetuksessa. Se on monimuotoinen maastollisesti, kaunis ja turvallinen liikkua. Älkää missään nimessä tuhotko tätä helmeä!

Pipa Korhonen (Helsinki, 10.06.2019)

#297

Ei niinl laajaa puiston tuhoamista

Annikki Nurminen (Helsinki, 10.06.2019)

#299

Käyttäkää nyt hyvät ihmiset järkeä. Elämässä on muutakin kuin rahan ansaitseminen ja suorittaminen.

Antti Selamaa (Kerava, 10.06.2019)

#308

Haaga on puistomainen matalien 3-4 kerroksisten talojen puistomainen asuinalue. Viihtyvyys perustuu viheralueisiin ja väljään rakentamiseen. Pidetään se sellaisena. Riistavuoren viheralue on laajennettava.

Virpi Heimonen (Helsinki, 10.06.2019)

#309

Riistavuoren metsä tulee säilyttää. Se on asukkaisen kovassa käytössä ja siellä viihtyvät mm. päiväkotien lapset ja palvelukotien vanhukset - päivittäin. Metsällä on myös lukuisia terveyshyötyjä ja nyt jos koskaan meidän pitää pitää kiinni siitä vähästäkin, mitä on jäljellä.

Pitäjänmäen ja Talin puolelta löytyy tyhjiä yritystiloja ja tehdasrakennuksia. Miksei otettaisi ensin käyttöön ne alueet, joilla mittavia tuhoamistöitä ei tarvitsisi tehdä?

Lisäksi Riistavuori on luonnoltaan arvokas ja monipuolinen. Siellä asuu lukuisia eläinlajeja, joista osa on myös rauhoitettuja ja suojeltuja. Siellä sijaitsee liito-oravien ydinalueita ja niille soveliasta puustoa. Tästä syystä Riistavuoreen ei voi koskea.

Eveliina Holm (Helsinki, 10.06.2019)

#312

Toivon bulevardia, mutta isomman viheralueen säilyttäminen takaa Haagan säilymisen puistomaisena.

Tommi Heinonen (Helsinki, 10.06.2019)

#314

Tärkeä metsäalue on säilytettävä luonnontilaisena.

Timo Lehtinen (Helsinki, 10.06.2019)

#317

Riistavuoren metsä on arvokas niin monella tapaa, niin seudun ihmisten kuin muunkin luonnon hyvinvoinnin kannalta!

Elisa Kymäläinen (Tampere , 10.06.2019)

#321

Lähimetsät suovat ihmisille iloa ja terveyttä.

Liisa Vihervuori (Helsinki, 10.06.2019)

#331

Riistavuoren arvokas metsä eläimistöineen on säilytettävä luonnonmukaisessa tilassaan nykyihmisten ja jälkipolvien iloksi. Itse olen Riistavuoren palvelukeskuksessa töissä ja vuosien saatossa olen huomannut, miten suuri myönteinen vaikutus vanhusten psyykkiselle ja fyysiselle voinnille on asuminen kauniissa metsäisessä ympäristössä.

Maj-Lis Tallgren (Helsinki, 11.06.2019)

#332

Tärkeä paikka haagassa. Monille on tuonut iloa. Tarhalaiset ovat käyneet retkillä. Koululaiset liikunta tunneilla. Aikuiset ja vanhukset kävelyllä.

Venni Nevalainen (Helsinki, 11.06.2019)

#333

Tarvitaan Etelä-Haagaan myös levähdyspaikka. Metsäalueella on aina ilma puhtaampaa kuin katualueella. Tämä on monelle pölystä kärsiville tärkeä puistoalue, joten viheralue on säilytettävä ulkoilualueena

Aini Kähkönen (Helsinki, 11.06.2019)

#334

Riistavuoren viheralueen luonnetta ei saa muuttaa. Nykysuunnitelma muuttaisi sen auttamattomasti. Kyse on tuhansien ihmisten varsinkin lasten elinolosuhteiden heikentämisestä. Asia ei ole vähäpätöinen.äöä

Jukka Ojanen (Helsinki, 11.06.2019)

#345

Riistavuoren metsä on säilytettävä. Kaupunkiluonto on korvaamattoman arvokasta, sen monimuotoisuutta pitää suojella, ei hajoittaa.

Iisa Lehtinen (Helsinki, 11.06.2019)

#358

Olkaa luonnon säilyttäjiä,
Säilyttäkää puisto !

Jorma Piispa (Vantaa, 12.06.2019)

#361

Puistot ja muu luonto ovat elintärkeitä ihmisille, eläimille, kasveille (koko ekosysteemille).

Sisko Helsti (ESPOO, 12.06.2019)

#363

It is sad to see nature replaced by concrete!
At the end of the day the winners are the banks and the contractors(big fish) the looser (nature, tax payers)

Baris Avci (Helsinki, 12.06.2019)

#372

Metsät ovat elintärkeitä, myös kaupungissa.

Sari Haapaniemi (Tampere, 15.06.2019)

#374

Jos Helsinki haluaa olla vihreä kaupunki ja tavoitella hiilineutraliutta niin ihmettelen tätä järjetöntä metsien hävitysrumbaa. Ympäri Helsinkiä uhataan arvokkaita viheralueita rakentamisella ja raidejokerin nimissä kaadetaan arvokasta metsää, kun kaasuputkia pitää siirtää jne.
Päättäjien pitäisi uudistusvimmassaan miettiä päätöstensä pitkälle meneviä vaikutuksia. Hävitettyä metsää ei saa enää takaisin.
Näistä kärsimme sekä me, että tulevat sukupolvet.

Sonja Sneitz (Helsinki, 16.06.2019)

#377

"Viherkäsi", joka yhdistää Talin ja Riistavuoren metsät, tulee säilyttää eläinten kulkureittinä. Liikenneympyrän alueen metsiköt tulee säilyttää. Se on viherviisaampaa. Purkakaa teollisuusalueen hylätyt kiinteistöt ja asuntoja niiden tilalle, niin metsät säästyvät ja slummiutuminen saadaan kuriin.

Isto Virolainen (Helsinki, 17.06.2019)

#386

Sijoittakaa hankkeeseen kuluvat varat ennemmin lasten ja nuorten koulutukseen, ympäristötieteeseen ja -tutkimukseen, vanhustenhoitoon sekä sairaanhoitoon.

Maria Kotilainen (Vantaa, 25.06.2019)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…