Riistavuoren metsä säilytettävä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1205

Ison kaupungin keuhkoja ei noin vain saada takaisin jos nyt nämä hiilunielut kaadatte.

Sanni Pakarinen (Helsinki, 10.06.2020)

#1222

Helsinkiläisten elinolojen kurjistamispolitiikka pitää lopettaa. Viheralueita on jo nyt liian vähän. Kaupunki on tarkoitettu asukkailleen eikä rakennusteollisuudelle.

Pauli Lönnroth (Helsinki, 10.06.2020)

#1223

Elkää laittako kaikkea vihreää sileäksi

Ville Kolmonen (Joensuu, 10.06.2020)

#1229

Ei saa viedä kaupunkilaisten "keuhkoja"!

Jari Rintamäki (Helsinki, 11.06.2020)

#1247

Tiivistäkää jo rakennettuja alueita, älkää jyrätkö metsäkeitaita

Markus Lehtonen (Helsinki, 16.06.2020)

#1251

Täysin järjetön ajatus rakentaa asutusrakennuksia vihdintien viereen, ja siten tarjota asukkaita ihmisille jotka eivät välttämättä ole tietoisia siitä että kyseessä on yksi suomen liikennöidyimpoä teitä. Liikenne raikaa yötä päivää, ja metsän poistaminen entisestään lisää meluhaittaa sekä uusille asukkaille että pidemmällä metsän suojissa asuville ihmisille. Meluhaitta on asia jota ei oteta vieläkään vakavasti kaupunkirakentamisessa ja se vaikuttaa merkittävästi ihmisten yleiseen hyvinvointiin, stressitasoon ja mieluisaan asuinympäristöön joskus heidän tietämättään. Metsä ja sen männyt ovat myös äärimmäisen tärkeät ilman puhtauden kannalta ottaen huomioon vihdintien valtavan liikennemäärän.

Kalle Karjalainen (Helsinki, 20.07.2020)

#1261

Metsä hoitaa mieltä ja sielua ja sitä tarvitaan tällaisena aikana .

Seija Eerola (Helsinki, 11.08.2020)

#1262

Säilyttäkää Riistavuoren puisto !
H. Thors

Holger Thors (Helsinki, 11.08.2020)

#1284

Riistavuoren kalliot ovat huikean kauniit ja niitä pitäisi ainakin säästää. Kannattaisi mieluummin ottaa vajaakäytössä olevia toimistorakennuksia asumiskäyttön. Niitä löytyy alueelta paljon. Toimistoneliöitä on Helsingissä paljon yli tarpeen.

Viveka Backström (Helsinki, 10.09.2020)

#1291

Haagan luontoa on jo tarpeeksi uhrattu rakentamiselle, metsäalue on säilytettävä.

Teija Koskinen (Espoo, 17.09.2020)

#1296

Myös Helsinkiläiset ansaitsevat luontokokemuksia menemättä Nuuksioon saakka. Riistavuoren metsä on laaja ja yhdistyy hyvin muihin viheralueisiin. Se on luonnoltaan vivahteikas ja kerroksellinen ja on siksi merkityksellinen ja erityisen virkistävä paikka lähikaupunginosien asukkaille. Riistavuoren maiseman ja metsän kerroksellisuus on jotakin, mitä talousmetsistä puuttuu ja siksi luontokokemus on täällä syvempi liikenteen äänistä huolimatta. Monipuolinen lajisto, suuret vanhat puut ja vaihtelevat maastonmuodot tarjoavat joka kerta uusia seikkailuja. Olen itse muuttanut alueelle muualta suomesta ja liikkunut luonnossa paljon ennenkin, mutta tämä alue yllätti positiivisesti ja on mielestäni virkistysarvoltaan monia talousmetsien pururatoja arvokkaampi. Olen asunut Helsingissä useilla alueilla (Käpylä, Alppila, Jakomäki), mutta missään en ole kokenut ympäristöäni näin miellyttäväksi ja liikkumiseen kannustavaksi kuin Lassila-Haaga -alueella. Etenkin nyt pandemian jälkeen lähialueiden laadun merkityksen tultua jälleen näkyväksi on sitäkin kautta perusteltua säilyttää alueen asukkaille rakas ja paljon käytetty lähimetsä. Olen itse maisema-arkkitehtuurin maisteriopiskelija sekä maisemasuunnittelun insinööri ja ymmärrän Helsingin kasvupaineita. On kuitenkin totta, että luontoa ei pystytä rakentamaan takaisin ja toisaalta suunnittelijan mielikuvitus ei koskaan riitä korvaamaan kaikkia niitä virikkeitä ja elämyksiä joita luonto meille tarjoaa. Siksi onkin tärkeää katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen myös tässä asiassa ja suunnitella sellaisia ratkaisuja, jotka tarjoavat merkityksellisiä ympäristöjä myös seuraaville sukupolville.

Maria Nurminen (Helsinki, 06.10.2020)

#1304

Hieno ulkoilualue lähellä kaikenlaisia ihmisiä, myös vanhuksia ja lapsia.

Eija Kemppainen (Helsinki, 11.12.2020)

#1306

Säilyttäkää Riistavuoren metsä ihmisten iloksi ja ihmisten terveyden hyväksi.

Jukka Perttu (Helsinki, 28.12.2020)

#1311

Metsä on hyvin käytetty virkistysalue. Se rajautuu jo nyt talojen ja teiden väliin ja sieltä on kohtuu pitkä matka keskuspuistoon. Riistavuori on myös paljon päiväkotien ja koulujen ulkoluokka käytössä. Ympäristö kasvatus on tärkeä osa opetussuunnitelmaa, eikä sitä voi toteuttaa ilman metsää. Kapea metsäalue kuluu käytössä eikä sinne ryhmät voi pysähtyä leikkimään ja tutkimaan.

Milla Tuormaa (Helsinki, 01.01.2021)

#1324

Täysin käsittämätöntä ja lyhytnäköistä. Riistavuori on eliöstöltään arvokas alue, jonka merkitys virkistysalueena on tätä hanketta suurempi.

Arto Paljakka (Helsinki, 13.01.2021)

#1326

Älkää kaadelko lähimetsiä, niillä on kaupunkilaisille valtava ja korvaamaton merkitys.

Sanna Ulvila (Helsinki, 15.01.2021)

#1329

Kaikki tutkimustieto lähivihreästä ja kaupunkimetsistä on säilyttämisen puolella. Bulevardi on ideologinen päähänpinttymä, sen on joustettava metsän kohdalla.

Anna-Maria Rajala (Helsinki, 17.01.2021)

#1330

Metsä on tärkeämpi kun assunot. ! Lapsille, koirille, aikusille, villieläimille.

Olessia Malychko (Helsinki , 17.01.2021)

#1333

100 prosenttisesti samaa mieltä adressin kirjoittajan kanssa!

Helena Ryynänen (Helsinki, 17.01.2021)

#1335

Koko yleiskaava pitää ottaa uuden tarkastelun alle. Se on tehty erilaiseen maailmaan kuin missä nyt ja tulevaisuudessa eletään.

Heikki Halme (Helsinki, 17.01.2021)

#1349

Riistavuori on hieno ja arvokas metsäalue ja alkaa olemaan viimeisiä jäljellä olevia vihreitä henkireikiä lähialueella. Kaupungiss täytyy olla myös paikkoja joissa voi olla luonnossa. Istutetut puut eivät koskaan voi korvata metsää.

Vappu Johansson (helsinki, 17.01.2021)

#1352

Päättäjien soisi nyt vilkaisevan metsien tilannetta Etelä-Suomessa ja metsälajiston sekä metsäluontotyyppien tilannetta. Ekologinen kriisi ei kata vain hiilitaseita, ja päättäjillä olisi velvollisuus perehtyä ajankuvaan sekä tutkimustietoon kokonaisuutena. Alueella on sekä rauhoitettuja lajeja että ns. "tavallista" suomalaista lajistoa, joka ei arvokkaine vuorovaikutuksineen suinkaan säily sekään, ellei sitä jätetä eloon. Kaikki kaupunkilaiset eivät voi matkustaa luontokokemusten ääreen.

Suomen lajien uhanalaistumiskehitys näkyy erityisesti metsäisissä lajeissa. Metsän näkeminen pelkkänä raakamaana ja materiana on sekä juurisyy negatiiviselle kehitykselle että toimintana sokeaa ajankohtaisen tilanteen ja tutkimustiedon suhteen.

On käsittämätöntä, että biodiversiteettikriisin ja metsälajiston taantumisen aikana, sekä koronakriisin esiinnostaman ihmisten luonnossa liikkumisen innostuksen keskellä, yhä edelleen lähdetään tuhoamaan tärkeitä lähimetsiä. Ko. lähestymistapa on sokea tämän ajan tapahtumille ja biodiversiteettikatoa koskevalle tutkimustiedolle. Toiminta ei lainkaan ota huomioon ihmisten tarvetta liikkua luonnossa ja sitä, että luontoalueet Helsingin seudulla ovat jo valmiiksi pitkälti kuormittuneita tai ylikuormittuneita. Lyhytkatseista, perehtymätöntä, kapea-alaista päätöksentekoa.

Noora Kaunisto (Vantaa, 17.01.2021)

#1369

Näpit irti metsästä, Hki!

Päivi Istala (Helsinki, 18.01.2021)

#1370

Metsät ovat hyvin tärkeä osa asuinympärisgöä ja ne tulee ehdottomasti säilyttää monimuotoisena metsäalueena!

Auli Marttinen (Helsinki, 18.01.2021)

#1379

Liika rakentaminen pilaa Helsingin

Aleksi Ahtola (Helsinki, 19.01.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…