Asepalveluksesta tasa-arvoinen ja rankaisematon

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2

Suomi on saanut toistuvaa kritiikkiä asevelvollisuusjärjestelmää kohtaan. Amnesty International lukee totaalikieltäytyjät mielipidevangeiksi. Sekä YK:n ihmisoikeuskomitea, että ihmisoikeusneuvosto ovat vaatineet Suomea lopettamaan totaalikieltäytyjien tuomiot. Nyt on aika saada lainsäädäntö Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiselle tasolle.

Eero Kivistö (Kotka, 26.06.2019)

#5

Totaalikieltäytyjien tuomitseminen ja rangaistusten valvominen aiheuttavat turhia kustannuksia. Nämä rahat olisi parempi käyttää varusmiesten päivärahojen nostamiseen, jolloin kannustin suorittaa asepalvelus vapaaehtoisesti kasvaisi. Varusmiehet ansaitsevat palveluksestaan sen suuruisen korvauksen, ettei heitä tarvitse pakottaa palvelukseen vankeuden uhalla.

Kieltäytymisestä aiheutuvat kustannukset tulevat todennäköisesti kasvamaan lähivuosina, kun satoja lakimuutoksen seurauksena palvelukseen velvoitettuja Jehovan todistajia valitsee joko palveluksen tai siitä kieltäytymisen. Olisi tärkeää luopua rangaistuksista pikaisesti.

Roope Luhtala (Vantaa, 26.06.2019)

#12

Usein virheellisesti sanotaan, että vapaaehtoisuuteen perustuva maanpuolustus ei olisi riittävän tehokas tai riittävän edullinen. Tosiasiassa se on samalla sekä tehokkaampi että edullisempi kuin nykyinen järjestelmä.

Nykyinen pakottamiseen perustuva malli tuo armeijalle sotilaita, joilta puuttuu motivaatio harjoitella vapaaehtoisesti varusmiespalveluksen jälkeen, ja sitä myötä heiltä puuttuu myös realistiset edellytykset selviytyä kriisitilanteessa tehtävistään. On uskottavan maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä, että reservissä on vaikka sitten pienempi määrä vapaaehtoisia ja motivoituneita sotilaita, joiden kykyjen varaan oikeasti uskaltaa laskea.

On myös kansantaloudelle kallista, että terveiden ja hyväkuntoisten miesten työurista lyhennetään varusmiespalveluksen vaatima aika. Erityisen kallista se on näille miehille, jotka maksavat sen työllään, josta heille ei makseta reilua korvausta. Ylimääräisten henkilöiden turhaan kouluttamisesta luopumalla valtio säästää rahaa nykytilanteeseen verrattuna, ja vapaaehtoisten sotilaiden päivärahoja maltillisesti korottamalla maanpuolustuksen kustannukset voidaan jakaa tasapuolisesti koko kansan kesken, ei pelkille nuorille miehille.

Pietari Virtanen (Joensuu, 26.06.2019)

#28

Perustuslaki kieltää syrjinnän, samoin jopa Asevelvollisuuslaki:

56 §
"Syrjintäkielto

Tähän lakiin perustuvaa asevelvollisuutta täytäntöön pantaessa ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

Sama laki kuitenkin orjuuttaa miehet sukupuolen perusteella ja vankeuden uhalla.

Miika Lehtonen (Rauma, 26.06.2019)

#41

Sukupuoleen perustuva syrjintä on lopetettava. Lainsäädännöstä on poistettava sukupuolen perusteella tapahtuva eriarvoistava kohtelu, tämä on rakenteellista syrjintää.

Viima Lampinen (Reykjavik, 26.06.2019)

#45

Nykyisenkaltaisesta vain miehille pakollisesta asevelvollisuudesta on luovuttava, miehet eivät ole muun yhteiskunnan puolesta uhrattavissa olevaa materiaalia. Ammattiarmeija on kaikkein tasa-arvoisin ja varmasti myös tehokkain tapa puolustaa Suomea, mutta Norjan malli on vähintään toteuduttava. Kun ammattiarmeijan toteuttaa myös siviilielämää tukevalla koulutuksella, saadaan rauhanajan reservi pysymään ammattitaitoisena armeijaa hyödyttävillä aloilla.

Janne Saksanen (HELSINKI, 26.06.2019)

#48

Lisää ajatuksia laatimassani aloitteessa muutaman vuoden takaa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1274

Risto-Antti Paju (Jyväskylä, 26.06.2019)

#90

Muutoksen on tapahduttava, epätasa-arvo ei voi jatkua Suomessa.

Benjamin Pitkänen (Helsinki, 26.06.2019)

#92

Suomi on tasa-arvon mallimaa monella tapaa, mutta vallitseva erittäin epätasa-arvoinen asevelvollisuusjärjestelmä on käsittämätön epäkohta.

Jani Toom (Helsinki, 26.06.2019)

#142

RUOKAA EI ASEITA JOOKO

Iris Honkala (Turku, 27.06.2019)

#159

Tämä nykyinen järjestelmä on niin kaukana tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista, että oikein hävettää Suomen puolesta

Silla Yrjänä (Oulun , 27.06.2019)

#163

Tasa-arvoiseksi asevelvollisuuden tekee vain sen muuttaminen vapaaehtoiseksi

Risto Vikström (Kokkola, 27.06.2019)

#164

Pelkoon pohjautuva yhteiskunta on kestämätön yhteiskunta.

Anton Temba (Lahti, 27.06.2019)

#166

Samat oikeudet ja velvollisuudet sukupuolesta riippumatta.

taira karlsson (helsinki, 28.06.2019)

#170

pliis

Sakari Kauppi (Tampere, 28.06.2019)

#180

Tasa-Arvo on tärkeää

Jesse Karppinen (Varkaus, 28.06.2019)

#196

Pakottaminen ei ole ratkaisu, ketään kiinnosta puolustaa maata, joka pakottaa tekemään asioita tai erittäin rajallisin vaihtoehdoin, sisällyttäkää paskanne opetussuunnitelmaan pakko ruotsin tavoin jos se on niin tärkeää. Rankaisette ja tuomitsette kieltäytyvää rikoksesta, jota ei voi toistaa? "soo soo, ei noin saa tehdä" ainiin, ei se olisi enään toistuvasti edes mahdollista.. Päättäjät voisi herätä onko tässä sirkuksessa yhtään mitään järkeä..

Joni Öberg (Heinola, 29.06.2019)

#198

Valtiot ovat satoja vuosia selittäneet ihmisoikeusrikkomuksiaan jos jonkinlaisilla syillä. Suomi on tässä kohtaa häpeäksi. Vapaudenriistolle, suokupuolisyrjinnälle ja ihmisoikeusrikkomuksille ei ole selityksiä sillä ihmisoikeudet ovat yhdenvertaiset ja jakamattomat!

Kati Vallin (Ulvila, 29.06.2019)

#199

Olisi ehdottomasti aikaa jättää tämä tasa-arvon häpeäpilkku historiaan. Emme tarvitse massiivista asevelvollisuusarmeijaa. Suurimmat meihin kohdistuvat uhat eivät ole sotilaallisia, vaan esimerkiksi ympäristön saastumiseen liittyviä.

Jessica Suni (Helsinki, 29.06.2019)