Asepalveluksesta tasa-arvoinen ja rankaisematon

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#205

Tehdään Suomesta nykyaikainen.

Aapo Hirvonen (Helsinki, 30.06.2019)

#213

Sukupuolten välistä epätasa-arvoa ei ole mitään syytä jatkaa.

Jukka Lampinen (Helsinki, 01.07.2019)

#248

Pyrkimyksessä kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa on huomioitava myös ne epäkohdat joista itse hyötyy, ja olla valmis hyväksymään muutoksia jotka eväävät (samoin naisilta kuin miehiltäkin) sukupuolisidonnaisia mukavuuksia.

Pieta Niemelä (Pudasjärvi, 01.07.2019)

#256

On yhteiskunnan ja yksilönkin etu, että naisetkin suorittavat asepalveluksen tai yhteiskuntapalveluksen. Naiset kykenevät täysipainoiseen asepalvelukseen. Tästä on Israel hyvänä esimerkkinä.

Kaj Johan Christian Mönkkönen (Hyvinkää, 01.07.2019)

#273

Vapaaehtoinen maanpuolustus toimisi.

Tuomas Santakallio (Jyvaskyla, 03.07.2019)

#279

Suomi harjoittaa jo tosiasiallista valikoivaa asevelvollisuutta kutsunnoissa ja varusmiespalveluksessa. Niissä joukosta valikoidaan pois ihmisiä täysin armeijan henkilökunnan ennakkoluulojen, oikkujen sekä järjettömien tottelevaisuusvaatimusten perusteella. Mutta reservistä ei taas päästetä pois ilman tarkoituksetonta ja kallista täydennyspalvelus -nimistä santsimarssia tai itse omin varoin ostettua lääkärintodistusta. Siksi järjestelmä menee aina vain koko ajan enemmän itse itsensä kanssa solmuun, kun sen yhden ongelman poistavasta "välttämättömästä" paikkakorjauksesta seuraa vain uusia ongelmia. On tullut muutoksen aika. Joko ase- ja siviilipalvelusvelvollisuudesta tehdään virallisesti valikoiva eli vapaaehtoinen; tai vähintään nykytilanteen oheen luodaan käsite, jota kutsun työnimellä ylimääräinen siirto varareserviin. Armeijan on yksinkertaisesti päästettävä irti reserviläisestä, joka ei halua palvella armeijassa tai jolle armeijalla ei ole mitään tarkoitusta vastaavaa käyttöä. Aivan yhtälailla kuin se nyt päästää irti nuorista kutsunta- ja asevelvollisistakin, jos niin haluaa. Koska armeijaan ei enää viedä ihmisiä väkisin, jotka sen jälkeen pidetään siellä pakolla, on moinen ajastaan jäänyt kummallinen "pakkoajattelu" poistettava myös reserviläisten asemaa haittaamasta.

Jari Kähkönen (Kontiolahti, 05.07.2019)

#293

Tämän ajaminen ei käy vanhaksi. Ehkä vielä asiat muuttuvat.

Pauli Lantta (Lahti, 08.07.2019)

#317

Tämä kuulostaa hyvältä

Aeld Vahlberg (Helsinki, 16.07.2019)

#320

Vankila rangaistus pois totaalikieltäytyjältä ja Pasifisteiltä!!!

Mika Rajamäki (Helsinki, 17.07.2019)

#323

Nyt on aika näyttää, että Suomi keskittyä ilmastonmuutoksen torjumiseen. Siinä tarkoituksessa on aika ottaa käsittelyyn sotateollisuuden ja sodankäynnin ylivoimainen merkitys saastuttajana ja tuhoajana. Hävittäjät ja sodassa tuhottavat esim. öljykohteet ym. aiheuttavat ylivoimaisesti eniten päästöjä, ja esim. uraaniaseet, mm. pysyviä geneettisiä vaurioita. Sodankäyntiin menevät rahat on sijoitettava maailman pelastamiseen.

Kikka Rytkönen (helsinki, 19.07.2019)

#326

Sukupuolen perusteella eri asemaan asettavalle asevelvollisuudelle ei ole perustuslain yhdenvertaisuutta koskevan 6 § edellyttämää hyväksyttävää perustetta.

On häpeällistä, ettei tätä epäkohtaa olla vieläkään saatu Suomessa korjattua ja erityisen häpeällistä on se perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 9/2007), jonka avulla on tehokkaasti estetty tuomioistuimia ottamasta kantaa asevelvollisuuslain perustuslainmukaisuuteen.

Lausunnossa sukupuoleen perustuvan asevelvollisuuden katsotaan olevan PL:n mukainen sillä perusteella, että "perustuslaista ei perinteisesti ole katsottu johtuvan estettä sille, että asevelvollisuus säädetään lailla koskemaan vain miehiä."

Tällainen perustelu ei voi mitenkään olla yksinään PL:n edellyttämä hyväksyttävä peruste eri asemaan sukupuolen perusteella asettamiseksi.

Jussi Lamberg (Ryttylä, 20.07.2019)

#347

Kiitos että teitte aiheesta adressin! Näin isolle epäkohdalle on tehtävä jotakin.

Dani-Christer Akke Asikainen (Hollola, 24.07.2019)

#351

Miksi suurimpaan sukupuolten väliseen eriarvoisuustekijään ei puututa? Ei ole mitään perustetta osoittaa pakollinen asevelvollisuus vain miessukupuolelle toisen sukupuolen välttyessä palveluksesta.

Jukka Kujala (Turku, 24.07.2019)

#354

Suomen valtion tulee kaikilla tahoilla viestittää, että kaikki sukupuolet kykenevät yhtäläisesti vastaamaan valtion turvallisuudesta. Epätasa-arvoinen asepalvelys viestittää virheellistö maailmankuvaa sukupuolten eroista. Suomen tulee myös kunnioittaa kaikkia vakaumuksia, ase- tai siviilipalvelukseen ei voi velvoittaa

Linda Granith (Vaasa, 24.07.2019)

#355

Sukupuolen tai minkään muunkaan perusteella ei saa syrjiä ihmistä/ihmisiä eikä pakottaa heitä tekemään jotain, mikä on vakaumuksen tms vastaista

Sami Kalmari (Järvenpää, 24.07.2019)

#387

Pakollinen asepalvelus tuottaa enemmän vaivaa, kuluja ja harmia kuin mitä sillä voitetaan.

Jaakko Ylimäki (Kajaani, 26.07.2019)