Lastensuojelun asiakkaille on tehtävä nykytilaselvitys!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Lastensuojelu nielee miljardin vuodessa. Avohuolto olisi paljon edullisempi vahtoehto kuin laitos-, tai perhehehoito. On huomioitava myös läheisten kokema tusta ja mielenterveyden häiriöt huostaanoton yhteydessä.

Birgitta Wulf (Kerava, 06.07.2019)

#12

Tämä järkyttävä mrikollinen toiminta lapsia ja perheitä kohtaan on loputtava heti !
Sosiaalityöntekijät korvausvelvollisiksi ja vastuuseen.

Marja-Leena Engström (Parainen, 06.07.2019)

#47

Terveisesi päätöksentekijöille... (valinnainen)Nykyinen lastensuojelu ei suojele lasta ei vanhempia. Sen ainoa tehtävä on käyttää lapsia ja perheitä hyväksi rahan keräämiseksi sijoittajille, sijoituspaikoille ja kunnille. Suurin huostaanotettavien ryhmä on köyhäistöä ja köyhät eivät ole köyhiä omasta syystään, vaan hallintomme lyhytkatseisten suomalaista kansaa syrjivän riistopolitiikan vuoksi. Köyhyys ei ole sairaus ja köyhien köyhät lapset viihtyvät köyhässä kodissaan hyvin, koska siellä ovat rakastavat vanhemmat ja rakastava lähipiiri. Jos lastensuojelu ja yhteiskunta haluaisi tarjota oikeasti auttavan kätensä köyhille, se voisi tarjota heille palkallista työtä pallottelun sijaan. Nykyinen lastensuojelu on tällaisena perheitä hajottavana ja lapsia sairastuttavana instituviona lopetettava välittömästi. Ja LS nimi on heti muutettava LSRksi (lasten säilöminen rahastukseksi).

Zibelina Armassalo (Tuusniemi, 06.07.2019)

#55

Lastensuojeluilmoitukset ovat karanneet käsistä. Pikkulasten puheet ja naapureiden kiusanteot, kateus sekä kostaminen riittävät syiksi. Ilmoitusten todenperäisyyttä ei tarkisteta vaan lapsi huostaanotetaan.

KH Meril (Turku, 07.07.2019)

#64

Laittomat huostaanotot on purettava ja niitä tehtailevat viranomaiset asetettava vastuuseen. Myös viranomaiset jotka eivät noudata Lastensuojelulakia on asetettava virkakiektoon ja vastuuseen perheiden lainvastaisesta erottamisesta!!!

Carita Ollikainen (Vieremä, 07.07.2019)

#65

Tekaistuin perustein tehdyt huostaan otot purettava ja lasten suojelu rikosoikeudelliseen vastuuseen valehtelusta ja kaikista niistä laittomuuksista mitä he tekevät viattomille lapsille.

Helena Kuronen (Joensuu Uimaharju, 07.07.2019)

#68

Ne jotka eivät ole hengenvaaraassa vanhempien luona niin niitä ei pitäisi ottaa huostaan olkenkaan, paitsi jos vanhemmat itse haluavat.
Avut perheille totuuden mukaisesti.
Sosiaalityöntekijöiden valehtelu ja valheellisesti kirjaamisten pitää loppua.
Sosiaalityöntekijöiden pitää lopettaa lasten vanhempien diagnosointi.
Vanhempia pitää kuulla eikä eikä ohittaa kaikessa. Vanhemmilla pitäisi olla oikeus lapseen kaikissa tilanteissa, lasten pitäisi olla puolet kuukaudesta vanhempien luona jos on sijsushuollossa.

Eija Pekkanen (Helsinki, 07.07.2019)

#79

Pieniä viattomia lapsia käsitellään kuin rikollisia, viedään kodit, vanhemmat, lähisukulaiset, ystävät, otetaan pois puhelimet, siirrellään laitoksesta toiseen. Kiltillä 12v.lapsenlapselleni jo 3 paikka puolen vuoden aikana. Puhelin pois jo yli kuukauden. Lähisukulaiset saavat tavata syyskuun loppuun saakka olevassa päätöksessä kerran 2h valvotusti. EIKÖ VANGITKIN SAA TAVATA ENEMMÄN SUKULAISIAAN?? Lastensuojelu ei ole tehnyt läheiskartoitusta, ei käynyt kertaakaan äidin ja lapsen kotona. Kun kuulin että tytöltä oli otettu puhelin pois uudessa paikassa, yritin soittaa sinne laitokseen, eivät vastanneet, laitoin sinne viestiä, tekivät minusta siitä johtuen lastensuojelu ilmoituksen!! KUKA VALVOO PIENEN LAPSEN ETUA??
EI LASTENSUOJELU JA LAITOKSET, SE ON VAIN SUURTA BISNESTÄ JA MIELIVALTAISIA VIRKAILIJOITA!!!

Eeva Mäkinen (Helsinki, 08.07.2019)

#81

Toivottavasti lapset jotka oikeasti tarvitsevat apua niin saavat avun ettei turhaan hajoteta perheitä

Säde Zitron (Espoo, 08.07.2019)

#86

Ilman asianmukaista perhe-elämän ja ihmisten kunnioitusta huolistamme ja haasteistamme huolimatta, emme voi saada aitoa arvostavaa ja välittävää tukea.

Vika ei ole työntekijöiden määrässä, vaan asenteissa.

Ihmiset tulisi osallistuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa. Erityisesti lastensuojelutyössä. Kun ihmisiä ei kunnioiteta, heitä ei osallistuteta.

Lastensuojelun tapa mitätöidä ihmisten elämä väittäen tätä suojelemiseksi ei ole muuta kuin susi lampaan vaatteessa. Lastensuojelusta on tullut susi ja se näkyy huostaan ottojen määrässä.

Resurssit tulisi lailla muuttaa niin, että kunnat laskuttavat lahdensuojelun ostamista avohuollon palveluista valtiota ja maksavat itse huostaan oton. Varmasti jo tämä muuttaa toimintatapoja heti.

Olen hyvä äiti ja lapseni rakastaa minua. Vuosia Helsingin lastensuojelu on järjestelmällisesti kieltäytynyt tukemasta vanhemmuuttani eli kieltäytynyt Suomen lain toteuttamisesta. Meiltä vietiin perhe- ja sukuelämä ja saimme vain mielivaltaisen totaalisen mitätöinnin, joka toi tyhjyyden, ikävän ja surun. Elämästä tuli meille sosiaalitoimen jatkeena elämistä, vaikka sosiaalitoimen pitäisi olla meille tuki.

En ole tavannut mitään niin mielivaltaista kuin lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Heistä moni osoittaa suoraan halveksuntaa ja ovat ylimielisiä. Heillä ei ole empatiakykyä. Näillä keski-ikäisillä naisilla ei ole omia lapsia ja he eivät todella ikinä edes ole rakastaneet lasta kuten äidit rakastavat. He eivät ymmärrä meitä, eivätkä välitä. Siksi he eivät työskentele kotiin päin.

Miltei ainut keino lapsen kotiin saamiselle on olla rikas ja saada näin hyvä asianajaja. Kyse ei siis ole siitä oletko hyvä vanhempi, vaan siitä omistatko useita tuhansia euroja ylimääräistä saadaksesi hyvän asianajajan tueksesi. Lisäksi rankat hallinto-oikeuskäsittelyt tulee jaksaa käydä läpi muutaman kerran, jotta saa lapsen takaisin.

Lastensuojelun en ole kuullut kuin vain hyvin harvoin tukeneen vanhempia lapsen kotiuttamisen mahdollistamiseksi.

Perhekoti voi tienata lapsesta vaikka 6600 euroa/kk. Mitä tällä saisi lapselle biologiseen kotiin tukea?

En ole päihderiippuvainen, en ole väkivaltainen ja en ole mielisairas. Kuitenkin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski on päättänyt, että vanhemmuuttani ei tule tukea. Hän on vuosien ajan ilmoittanut, että olen ihmisenä lasta rakastavana ja kaipaavana arvoton hänen mielestään. Myös tyttäreni on hänelle minua rakastavana ja kaipaavana arvoton. Hänelle tärkeämpää on jokin kumma, jota hän kutsuu "lapsen eduksi", ja me emme tiedä mitä hän tällä konkreettisesti tarkoittaa.

Luulisi meillä olevan oikeus saada tietää edes miksi jotain pidetään etunamme, mutta Nummikosken mielestä edes se ei ole etumme.

Mielestäni lastensuojelutyö on sulaa hulluutta.

Satu-Leena Juvonen (Helsinki, 08.07.2019)

#99

Lastensuojelu TUHOAA lapsen ja huoltajan sekä lähiomaisten ja lapsen väliset suhteet. Ja lastensuojelu aiheuttaa perheille pelkkiä ongelmia. Kaikki tämä on lastensuojelulain vastaista! Lastensuojelun henkilöt on saatava RIKOSVASTUUSEEN!

Tiina Lehtonen (Tampere, 09.07.2019)

#104

Kokemusta on läheisen lasten kohdalla, molemmat kiireellisesti sijoitettu valheellisilla lastensuojeluilmoituksilla, jotka tehty kiusaamistarkoituksessa ja oman edun vuoksi. Nimettömät lastensuojeluilmoitukset poistettava, sossut ei niitä tarkista.

Päivi Nieminen (Petäjävesi, 09.07.2019)

#112

Laittomat ja epäinhimilliset nyt käytössä olevat sosiaalityön toimet lastensuojelussa on lopetettava. Lasten toimittaminen ikuisesti vieraisiin huoltomuotoihin on loputtava. Perhepalveluyritysten liiketoiminta ja adoptiomuotoiset lasten järjestelyt vieraisiin perheisiin eivät saa kuulua ensisijaisena lastensuojeluun vaan perheitä on tuettava vanhemmuuteen, huostaanottohan on lähtökohtaisesti aina tilapäinen ratkaisu.
Hallintolain mukaiset hyvän hallinnon toimintatavat ja perus- ja ihmisoikeuslainsäädännön velvotteet käyttöön lastensuojelussa. Lastenoikeussäädäntö on tunnettava. Julkisen viranhaltijan tulee noudattaa oikeusvaltioperiaatetta kaikessa julkisessa toiminnassa yhtälailla kuten meillä kansalaisilla on velvollisuus noudattaa oikeussääntöjä.

Eila Lähteenmäki (Vantaa, 10.07.2019)

#113

Jokaisella lapsella on ensisijainen oikeus omiin vanhempiin. Huostaanottoa ei myöskään saa käyttää huoltajariitojen välineenä, niin kuin nyt tehdään.

Anne Roine (Vantaa, 10.07.2019)

#122

Järki perkele päähän!!!

Suvi-päivi Rehunen (Salo, 11.07.2019)

#144

Hyvät päättäjät. Toivon että paneudutte aiheeseen ilman ennakkoluuloja. Itse 8 lapsen äitinä olen ehtinyt nähdä 80- luvun hyvän ajan, kun vanhempia tuettiin kaikin tavoin, sekä tämän päivän kun omat tyttäreni ovat huolissaan pienimmästäkin "virheestä", että "tehdäänkö tästä lastensuojeluilmoitus" (esimerkki: auton siirto parkkialueella niin ettei lapsi ole turvavöissä, tms). Yhdyn adressin laatijan sanoihin: "Lapset eivät ole enää lapsiamme, vaan yhteiskunnan ja yksityisen kansainvälisen lastensuojelulaitoksen omaisuutta." - Kuka tällaiseen maahan haluaa tehdä lapsia?

Lailahelena Lepistö (Vääksy, 16.07.2019)

#146

Tiedän useita perheitä, joilta lapset on viety ilman kunnon perusteluita ja takaisin ei saa. Jos lapsen äidillä on ollut 20vuotta aijemmin pahoinpitely syyte tai muu, kun lapsi syntyy nyt, siihen vedoten otetaan lapset huostaan heti. On unohdettu että ihminen muuttuu iän myötä. Tätä asiaa ei huostaan viejä viranomainen näy ymmärtävän.

Seppo Kettunen (Perniö, 17.07.2019)

#152

Törkeää lapsilla rahastusta jossa lapsen edut jätetään huomiomatta. Vain Suomessa voi olla tällaista mielivaltaista touhua ja Suomi antaa sille siunauksen. Kuvottavaa toimintaa!

Jarno Mäki (Ylivieska, 18.07.2019)

#153

Nyky mallissa ei katsota ollenkaan lapsen tarpeita saatika tuetta vanhempia millään tapaa saada lapset takaisin. Ilmoitetaan johtoportaasta että tästä eteenpäin saat päättää vain lapsesi sukunimen ja uskonnon. Suoraan sanottuna kiusan tekoa. Sisaruksia erotetaan eri puolelle suomea päättäjien toimesta. Kaikki vain pakoilee eikä kukaan uskalla tehdä päätöksiä mihinkään suuntaan. Menee kuukausia, vuosia , ja taas vuosia ja mikään ei ole edennyt mihinkään. Missä ihmisarvo, viattomien pienten lasten arvot.

Iiris haapakoski (Ylivieska, 18.07.2019)

#155

Tukemaa vanhemmuutta eikä huostaanottobisnestä. Tilanne on aivan hävytön.

Elina Telaranta (Helsinki, 18.07.2019)

#173

Voitte myös reagoida ihmisoikeuksiin ja että varsinkin Espoon lastensuojelu rikkoo ihmisoikeuksia lasten ja vanhempien nyt varsinkin äidin. Ja ottakaa vakavasti tämä asia. Ja keskustelkaa mitä on Henkinen pahoinpitely mitä viranomaiset harrastaa oman sairaan Mielihyvän takia ja kieroilevat valheellisia huostaanottoja. Tällä alalla on paljon Psykopaatteja yms, herätkää siellä eduskunnassa. Kaikilla on oikeus ihmisoikeuksiin, Lapsilla ja aikuisilla. Minun mielestä ilman toisen omaa tahtoa ei voi pitää sijoituksissa ja se vahingoittaa psykologisesti lapsen kehitystä ja kasvua. Piste. Lastensuojelu Valehtelee, vääristelee pistää lasten suuhun sanoja ja valheita, eivät välitä jos lapsi itkee ja ikävöi äitiä. Tollainen mielisairas touhu ja mielivalta on pakko loppua Suomessa heti

Johanna Yeboah (Espoo, 27.07.2019)

#182

Tämä laki läpi! Meidän perhe revittiin rikki väärin perustein ja keksittiin syin!! Sosiaaliviranomaisilla valta aivan sairas ja valta kirjoitella papereihin keksittyjä asioita ja vääristellä asioita! Onneksi itselläni oikeus toteutui mutta en toivo kenellekään samaa. Lapsille jäi valtavat traumat ja kukaan ei tue eikä ketään kiinnosta työntekijöistä mitä aiheuttivat perusteettomia ja keksityistä syistä lapsilleni! Malmin taho aivan paska missä ei asiat toimi ja perheitä rikotaan hupii. Vastuuseen työntekijät jotka aiheuttavat tämmöistä väärin perustein! Korvaus velvollisiksi ja työpaikka pois

Johanna Jokinen (Helsinki, 05.08.2019)

#195

Ei kannata odottaa, että täälä olisi kannattavaa tehdä lapsia kitumaan, jollei 5G ym. muitakin langattomia verkkoja pureta syöpää ja muuta pahaa oloa lisäämästä neurologisella että sydäntauti-suunnallakin. Langattomat yhteydet ovat monen pahan alku ja juuri.

Joten olipa lapsi tulevaisuudessa niin omassa kodissaan kuin huostaanotettukin, tulisi tälle tarjota sellainen elinympäristö, jossa ei tarvitsisi odottaa että etuaivolohko tuhotaan langattomien verkkojen myötävaikutuksella ja täten myös tulevaisuus vaikuttaa selkeällä ajattelukyvyllä , kuten monelta päättäjältä ehkä jo tästä syystä onkin hieman harvinaisempaa.
Tehkää muutos tähän :) !

Kari Hirvi (Pirkkala, 28.10.2019)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…