Sananvapauden puolesta! Tuki Räsäselle

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#214

Olen huolissani kristittyihin kohdistuvasta sanavapauden rajoittamisesta nyky-Suomessa. Miksi kristittyjä heteroja ei suvaita kun kaikkia muita suvaitaan niin kovasti nykyään. Onko seuraava askel suoranainen kristittyjen vaino?

Hilkka Jokivuori (Kouvola, 11.09.2019)

#226

Suomi on vapaa maa. Sananvapaus uskonnonvapaus ja ajattelunvapaus.

Sarastus Hietanen (Espoo, 11.09.2019)

#230

Raamatun tekstit ovat olleet samat jo 2000 vuotta. Miksi ne nyt ovat laittomia?

Maritta Hakola (Kalajoki, 11.09.2019)

#283

Me haluamme pitää sananvapauden ja tuoda esille oman mielipiteemme kukaan maahanmuuttaja ei voi tulla sanomaan miten suomalaiset tulee elään tai käyttäytyyn olemme kristytty valtio ja me ylistämme kaikki Valtiasta Jumalaa ja Hänen Poikansa Jeesusta Kristusta joka on totinen Jumala ja muita ei ole AAMEN!

Keijo Grönfors (Kauhajoki , 12.09.2019)

#297

Poliisin olisi ollut syytä lukea Päivi Räsäsen kannanotto huolellisemmin ja samalla selvittää tutkintapyyntöön johtaneen selvityspyynnön suhdetta Räsäsen tekstiin. Räsänen suuntasi koko kirjoituksensa kirkon päättäjille, siinä ei ole ensimmäistäkään viittausta mihinkään ihmisryhmään. Olisi ollut samalla syytä selvittää kirkon kanta kuolemaan, tai pikemminkin Raamatussa kuvattuihin kahteen kuolemaan: ensin fyysinen kuolema, ja viimeisen tuomion jälkeen lopullinen kuolema, joka kohtaa niitä, jotka eivät usko Jeesukseen. Kristittyjen tehtävä on huolehtia siitä, että kaikille kerrotaan tästä kuolemanvakavasta asiasta, josta pelastaa ainoastaan Kristuksen sovitustyö. Tämä on ollut selkeästi Räsäsen agendana julkisuudessa.

Olli Nuosmaa (Espoo, 12.09.2019)

#299

Tervettä järkeä laintulkintaan ja säädäntöön, kiitos!

Arto Malmberg (Vesanka, 12.09.2019)

#301

Sanan- ja uskonnonvapaus ovat luovuttamattomia ihmisoikeuksia, joiden puolustaminen on jokaisen kansalaisen oikeus ja velvollisuus. Tämä ei ole enää demokratiaa ilman em. lauseen toteutumista käytännössä.

Daria Zidbeck-Jawara (Turku, 12.09.2019)

#315

Nyt loppuu jo tämä
Teidän pelleilynne.

Raine Ahopelto (Pietarsaari, 12.09.2019)

#317

Luopukaa Eu.n käskyistä ja palatkaa Kyösti Kallion arvopohjaan, niin maallamme on valoisa tulevaisuus.

Markku Hilpinen (Lahti, 12.09.2019)

#327

Suomessa tulee säilyttää sanan- ja uskonnonvapaus. Kristilliset arvot ovat hyvä perusta terveelle kasvulle.

Liisa Roine (Piikkiö, 12.09.2019)

#329

Suomi on kristitty maa ja täällä pitää saada puhua raamatun sanaa

Jenni Urvikko (Helsinki, 12.09.2019)

#331

Meidän valitsemat kansanedustajat ovat sidottuja totuuteen ja Jumalan antamiin valtuuksiin. Vaikka vaaleissa kansa valitsee edustajat, toimivat he Jumalan antamin valtuuksin ja vastaavat päätöksistään Jumalalle. Jos me pidämme Jumalaa halpana, saamme sellaisen edustuksellisen demokratian, minkä me ansaitsemme. Kuitenkin kansan tulee kunnioittaa esivaltaa. Eduskunnan päätökset, ovatko ne uusien lakien tai asetusten voimaan saattamisia tulee perustua totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Sitä totuutta, ja oikeudenmukaisuutta ei voi saavuttaa muuten kuin Raamatun lain ja sanan perusteella.

Matti Turunen (Helsinki, 12.09.2019)

#369

Suomi on kristitty maa.Jumalan sana on totuus ja Jumalan sanaa tulee voida jakaa vapaasti.Sanan ja uskonnonvapaus on luovuttamaton ihmisoikeus.Muuttuuko Suomen valtio edustuksellisesta demokratiasta "oikein ajattelevien"diktatuuriin!
Alussa oli Sana ,Sana oli Jumalan luona ja Sana oli Jumala.Sana tuli lihaksi ja asui keskellämme.Nyt,aikanamme yritetään, että liha tulee sanaksi ja jumalaksi.

Irmeli Ylitalo (Pori, 12.09.2019)

#385

Sanan- ja uskonvapaus kunniaan myös Kristinuskon ja Raamatun opetuksien osalta.

Janne Toivonen (Järvenpää, 12.09.2019)

#390

Kyllä Päivi oikeassa on. Tutkikaa Jumalan Sanaa.

Pekka Niemelä (Pyhäjärvi, 12.09.2019)

#396

Raamatun tekstin lainaaminen ei ole rikos.

Hilkka Lahtikallio (Tampere, 12.09.2019)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…