Vastustan Raalaan suunniteltua Louhintahiekka Oy:n Nukarin kiviainesaluetta

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Säilytetään tämä kylä myös lapsillemme.

Kaapo Paulanto (Raala, Nurmijärvi, )

#44

pidetään asiat kunnossa. purkuvedet ja niiden valvonta huolestuttaa. näitä liian paljon, missä luvataan asioita, ja sitten voivotellaan, että kävi vahinko..

Juuso Siitonen (nurmijärvi, raala, )

#54

Säilytetään pala puhdasta luontoa ja luonnonrauhaa myös tuleville polville!

Kari Savolainen (Nurmijärvi, )

#56

Haluatteko ottaa vastuun koko pääkaupunkiseudun puhtaan juomaveden pilaantumisesta? Samalla hankkeella riskeerataan kätevästi molemmat pääkaupunkiseudun pääasialliset juomavesivarannot. Päijännetunneli on noin 650 metrin päässä hankealueesta, jossa räjäytyksiä on suunniteltu tehtävän 40 vuoden ajan pohjavesirajan alapuolelle asti. Päijännetunnelin kohdalla on kalliossa ruhjealueita, joita pitkin öljyvuodot ja muut jätemaan läjityksen seurauksena maastoon imeytyvät haitalliset aineet valuvat Päijännetunneliin. Kun Päijännetunnelin vesi on pilattu voi tietenkin ottaa käyttöön varasuunnitelmana Vantaanjoen veden, joka on kuitenkin pilaantunut jo aiemmin louhosalueen työmaalta Linnanojan kautta Natura-alueeseen kuuluvaan Vantaanjokeen laskettavien jätevesien seurauksena. Samoin toista reittiä pitkin Palojoen kautta Vantaanjokeen. Tämän lisäksi sekä Nurmijärven että Tuusulan, Keravan ja Järvenpään vedenottamot ovat hankealueen välittömässä läheisyydessä ja näitä koskevat samat valumauhat kuin Päijännetunneliakin. Lisäksi louhiminen pohjavesirajan alapuolella aiheuttaa jatkuvan pohjaveden pumppaustarpeen, joka tulisi väistämättä vaikuttamaan pohjaveden korkeuteen näissä vedenottamoissa samoin kuin kaikkien lähialueen asukkaiden kaivoisssa.

Kirsi Olin (Nurmijärvi , )

#58

Raalassa on kaunis luonto ja villieläimiä sekä alueella on lapsiperheitä. Hanke ei sovi Raalan.

Carita Reijonen (Ohkola , )

#64

Järki käteen ja louhokset pois asutuksen läheisyydestä.

Teemu Riihimäki (Nurmijärvi, )

#78

Jyrkkä ei kaivokselle, kyllä luonnon säilyttämiselle!

Leena Nousiainen (Vantaa, )

#80

Älkää pilatko luontoa ja älkää aiheuttako harmia lähiasukkaille.

Svea Vilen (Vantaa, )

#86

Yksittäisen yrityksen ja paikallisten asukkaiden ja elinkeinon harjoittajien (mm. luomuviljely, harrasteratsastus ja muut hyötyeläintilat) edut ovat vahvasti ristiriidassa. Mikäli Louhintahiekan hakemukset hyväksytään, se osoittaa piittaamattomuutta laista, ympäristöstä, yksityisen henkilön nautintaoikeudesta omaan kiinteistöön ja asumiseen, sekä myös valtavaa harkintakyvyn puutetta.

Jatta Hakala-Salemo (Nurmijärvi, )

#87

Kenenkään ei pitäisi hyväksyä tällaista uhkaa luonnolle, eläimistölle, lähialueen asukkaille ja lapsille sekä heidän laissa määritetylle kotirauhalle. Mitä sinä haluaisit omalla takapihallasi tapahtuvan?

Suvi Hietala (Nukari, )

#96

Joku raja ☠️

Kari Ahlgren (Nurmijärvi, )

#100

Turha ottaa riskiä luonnon ja vesien turmelemisesta.

Antti Konttinen (Kerava, )

#103

Ei ole mitään järkeä vaarantaa Vantaanjoen lohikalakantojen kehitystä tällaisen typerän hankkeen takia.

Tommi Lehtola (Tuusula, )

#118

EI!

Petri Millar (Tuusula, )

#121

Ei mitään kaivauksia !!!

Helena Lötjönen (Nurmijärvi, )

#138

Järjetön louhintahanke, ei perustu mihinkään oikeasti tutkituun tietoon.Pilaa ymäristön laajalla alueella.

Olli Koskinen (Nurmijärvi, )

#141

Ei kaikkea tarvitse tuhota, kiitos.

Jussi Luumi (Helsinki, )

#144

Hanke on suuri uhka alueen luonnolle ja pohjavesille. Hanke uhkaa täten myös virtavesiä, jotka ovat jo kuormittuneet aiempien vastaavien hankkeiden ja muiden päästöjen takia. Kuorma-autoliikenne aiheuttaisi melua ja pölyä sekä vaarantaisi kevyen liikenteen liikkumisen -kävelyteitä alueella ei ole. Hanke veisi suuren alueen arvokasta luontoa, jossa lähiseudun ihmiset liikkuvat, marjastavat ja sienestävät.

Marja Niemi (Orimattila, )

#148

Älkää hyväksykö tällaista maiseman pilaamista ja pohjavesien saastuttamista.

Anna Liisa Gorski (Vantaa, )

#151

Lähiasutus päätöksenteossa numero yksi.

Ari Passilahti (Pomarkku, )

#193

Olisi ihan älytöntä tämmöseen paikkaan perustaa maankaatopaikka ottaen huomioon pohjavedet ja Päijänne tunneli ym melu ja pöly haitat ja jatkuva kuorma autojen ralli.

Ville Parkkinen (Tuusula, )

#194

Lasten koulutielle järjetön rekkaralli.

Saija Parkkinen (Tuusula, )Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…