Turvataan kieltenopetus Hyvinkäällä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#206

Ootteko ihan varmoja, että haluatte viedä nuorten mahdollisuudet tulevaisuuden markkinoilla? Se, joka on oppinut kieliä, on oppinut myös opiskelemaan ja oppii aina uusia asioita ja pärjää elämässä.

Terhi Tyyskä (Lappeenranta , 28.04.2020)

#210

Englannin kielen taito Suomessa on jo kansalaistaito. Suomalaisille olisi annettava mahdollisuus osata myös muita kieliä: kehittyä, kehittää ja monipuolistaa omaa elämää ja maata!

Irina Poljanskaja (Lappeenranta, 28.04.2020)

#211

Jos nyt jostakin ei missään tapauksessa pidä säästää, niin loistavasta kieliohjelmastamme ja oppilaiden oikeudesta valita jokin muu A-kieli kuin englanti.

Taru Klaavu (Hyvinkää, 28.04.2020)

#227

Vain kielten opettajat osaavat opettaa kieliä kunnolla!

Pia Rajamäki (Hyvinkää, 30.04.2020)

#249

Laaja kielivalikoima on tärkeää!!

Hanna Saari (Riihimäki, 01.05.2020)

#265

Pidän tärkeänä monipuolista kielitaitoa, ja kouluopetus on sille paras väylä. Kielitaidon avulla monipuoliseen kulttuurintuntemukseen ja kansainväliseen toimintaan.

Risto Kaipainen (Hyvinkää, 01.05.2020)

#274

Säilytetään Marjatta Koskijoen luoma laaja kieltenopetus! Maailma on avara!

Irmeli Paavilainen (Hyvinkää, 02.05.2020)

#299

Haluan tukea kielten opetusta ja auttaa nuoria saamaan opetuksen

Elina Jääskeläinen (Hyvinkää, 04.05.2020)

#312

Itse olen Hyvinkäällä käynyt peruskoulun ja olen ollut pitkän Saksan lukija.
Lapseni aloittivat vieraaseen kieleen tutustumisen kielikylpypäiväkodissa Hyvinkäällä, jonka myötä on hyvä seurata vieraiden kielten oppimista ja kiinnostusta lapsilla jatkossa.
Mahdollisimman paljon vaihtoehtoja kannattaa olla.

Iita Kokkonen (Oulu, 05.05.2020)

#330

Olen itse käynyt kouluni Hyvinkäällä ja silloinen pohjustus erilaisiin kielimahdollisuuksiin on antanut huomattavaa lisäarvoa omaan elämääni. Kielien opiskelumahdollisuutta ei saa missään nimessä vähentää tai lopettaa. Suomi kansainvälistyy koko ajan ja tänne tarvitaan kielitaitoisia nuoria.

Katja Ruuskanen (Loppi, 09.05.2020)

#333

Kävin Hyvinkään yhteiskoulun lukion ja olen saanut siellä kieltenopetukselta paljon. Suoritin ruotsin kursseja yli kymmenen lukion aikana. Osallistuin mm. Språkkimppa -projektiin, joka tehtiin yhteistyössä Kristiinankaupungin ruotsinkielisen lukion kanssa. Projektin myötä kielitaitoni ja ymmärrykseni maamme kahden virallisen kielen rinnakkaiselosta vahvistuivat. Myös englannin kursseja suoritin useita valinnaisia, kuten esimerkiksi tukikurssin. Toivon, että lapsilla ja nuorilla on tulevaisuudessa yhtä hyvät valmiudet opiskella kieliä kuin minulla aikanani. Kansainvälistyvässä Maailmassa kieltenopetus on viimesijainen leikkauskohde. Hyvinkään yhteiskoulun lukiosta ponnistin opiskelemaan viestintää Jyväskylän yliopistoon.

Elias Kärki (Jyväskylä, 12.05.2020)

#338

Äidinkieli ja vieraskielet ovat kaiken muun oppimisen perusta

Judith Ansó Ros (Kaarina, 18.05.2020)

#354

Kasvatuksen ja koulutuksen määrärahojen supistaminen heijastuu pitkällä aikavälillä koko yhteiskunnan tulevaisuuteen. Tästä johtuen kielten opiskelu, joka on lapsille leikin ja pelien kanssa jo koulun ensi luokilla tuottaa hyvää oppimistulosta, ei pidä siirtää myöhäisempään aloitukseen noin 10-vuoden ikään. Se pitää sisällyttää kouluaineena heti esikoulusta siirryttäessä ykkösluokalle.
Tässä samassa yhteydessä otan kantaa musiikkiopiston määrärahojen myöntämisen vähennykseen. Lapset ovat puolustuskyvyttömiä tällaisissa asioissa.
Vain aktiiviset kansalaiset ja määrätietoiset vanhemmat ottavat näihin asioihin kantaa. Aina he eivät kuitenkaan aja omien lapsensa tai lapsenlapsensa asiaa, vaan ovat puolustamassa jo alussa mainitsemaani seikka eli tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajien puolia.

Jarmo Vaarala (HYVINKÄÄ, 21.05.2020)

#363

Mitä useampia kieliä ymmärtää, sitä enemmän ja monipuolisemmin ihmiskunnan historiankirjoitukset ovat luettavissa ja vertailtavissa.

Olavi Suomela (Hyvinkää, 23.05.2020)

#368

Ja myöskään musiikkiluokkia ette sitten laukausta!

Ville Tomi (Hyvinkää, 24.05.2020)

#375

Att satsa på språk är att satsa på framtiden!

Anna Miberg-Jokinen (Hyvinge, 24.05.2020)

#379

Ylläpidetään monikielistä Hyvinkäätä. Panostetaan kielten opiskeluun. Moni kielisyys on rikkaus ja se avaa ovia maailmalle!

Anne Blomqvist (Järvenpää, 24.05.2020)

#392

Meidän muuton Hyvinkäälle ratkaisi mahdollisuus englannin kieliseen alakouluun.

Heikki Tervonen (Hyvinkää, 27.05.2020)

#396

2017 Vuoden kieliteko -palkinto: Hyvinkään kaupungin kieltenopetuksen verkosto (poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen kieliohjelma, valintojen tukeminen ja jatkuvuuden turvaaminen asteelta toiselle) on turvattava jatkossakin. Kieliohjelma näyttää esimerkkiä monikulttuurisesta ja -kielellisestä tulevaisuudesta ja antaa lapsille ja nuorille paremmat eväät tulevaisuuteen.

Johanna Loukas (Hyvinkää, 03.06.2020)

#399

Monipuolinen kielten osaaminen antaa lapsille ja nuorille parhaat valmiudet opintoihin, työelämään ja tulevaisuuteen - tätä mahdollisuutta oppia ei saa uhrata talouden nimissä. Monipuolinen kieltenopetus on myös hyvinkääläisten yritysten näkökulmasta tärkeä tekijä - paikallisesti on saatavissa ammattilaisia monille aloille laajalla kieliosaamisella.
Paras tapa oppia kieliä mahdollisimman hyvin on aloittaa opetus ja ”altistus” mahdollisimman nuorena - erityisesti muiden kuin englannin kielen kohdalla, jolle altistumme kaikkialla muutenkin. Panostus laajaan osaamiseen kannattaa.
Omassa työssäni lentoemäntänä käytän päivittäin suomea, ruotsia, englantia, ranskaa, joita olen kaikkia oppinut lapsuudessa hyvinkääläisissä kouluissa. Lisäksi olen aikuisena opiskellut hieman Espanjaa sekä Kiinaa, joiden alkeita käytän myös aktiivisesti työssäni vähintäänkin viikottain.
Kieltenopetusta ei voi supistaa - pikemminkin pitäisi laajentajaa!!!

Anne Virta (Hyvinkää, 03.06.2020)

#400

Suomalaisten on pakko puhua kieliä. Meitä on vain muutama miljoona, jotka puhuvat suomenkieltä. Englannilla kyllä pärjää ok, mutta olen itse havainnut yritysmaailmassa, että ilman saksan-, ranskan- ja espanjan kielen osaamista noissa maissa on hankala tehdä bisnestä. Olen vahvasti vieraiden kielien opetuksen kannalla.
Tekniikan tohtori, tuore Hyvinkääläinen ja pienen lapsen isä
Marko Virta

Marko Virta (Hyvinkää, 03.06.2020)