Hyvinkään koulunkäynninohjaajia ei tulisi vähentää

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#8

Isoihin oppilasryhmiin on integroitu paljon tukea tarvitsevia oppilaita. Heille avustajan tuki on välttämätön, mikäli halutaan, että heidän oppimisensa etenee

Pirjo Kujanpää (Hyvinkää, 27.04.2020)

#9

Koulunkäyntiohjaajien tarve kouluissa on suuri, varsinkin kun erityisoppilaita on integroitu yleisopetukseen.

Kirsi Sainio (Hyvinkää, 27.04.2020)

#33

Koulunkäynninohjaajat ovat tarpeen koululaisille, niin erityispuolella kuin ns. normipuolellakin. Heitä pitää osata arvostaa.

Kirsi Korhonen (HYVINKÄÄ , 27.04.2020)

#37

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat tarvitsevat koulunkäynnin ohjaajia oppimisen tueksi.

Katja Kinnunen (Hyvinkää, 27.04.2020)

#52

Lasten ja nuorten selkärangasta näitä säästöjä ei tule ottaa. Lapset tarvitsevat ja ansaitsevat saada tarvitsemansa tuen pärjätäkseen koulussa, kasvaakseen tasapainoisiksi, vahvoiksi ja osallistuviksi aikuisiksi. Jos lapsista ja nuorista säästetään, on kallis lasku edessäpäin! Täysin edesvastuutonta. Panostetaan ongelmien ennaltaehkäisyyn!

Mari Virtanen (Hyvinkää, 27.04.2020)

#72

Koulunkäynnin ohjaajien puute on jo nyt näkynyt työssäni perhesosiaalityössä. Ohjaajilla on oma tärkeä tehtävä kentällä, joka on turvattava riittävillä resursseilla.

Satu Moilanen (Hyvinkää, 27.04.2020)

#92

Koulunkäynninohjaajien vähentäminen tulee näkymään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin heikentymisessä ja tämä näkyy kasvavina erikoissairaanhoidon, lastensuojelun ja perhetyön menoina, jotka maksavat huomattavasti enemmän (moninkertaisena) kuin Koulunkäynninohjaajien palkkaus.

Hanna Kangosjärvi (Hyvinkää, 27.04.2020)

#101

Vastasin myös kaupungin kyselyyn.

Heli Jahnukainen (Hyvinkää, 27.04.2020)

#115

Koulussa työskenteleviä aikuisia olisi tarpeen lisätä, ei vähentää. Tällaista ei voi kutsua säästämiseksi, se on niin lyhytnäköistä.

Niina Koskelin (Hyvinkää, 27.04.2020)

#119

Aina kun kaupunki joutuu säästämään niin tietenkin sivistystoimen puolelta ja se tietysti kohdistuu kouluihin!
Jasmin puhuu asiaa!

Sirpa Salo (Hyvinkää, 27.04.2020)

#124

Koulunkäynninohjaajiin käytetty raha maksaa itsensä takaisin, ja vielä enemmän.

Susanna Confalone (Hyvinkää, 27.04.2020)

#132

Koulunkäynninohjaajia tarvitaan. Siinä missä opettaja opettaa, ohjaaja auttaa oppilaita ja toimii opettajan tärkeänä apuna luokassa. Ohjaaja auttaa pitämään rauhallisen ilmapiirin luokassa ja luo oppilaille opettajan ohella turvallisen ympäristön oppia. Miksi näiden hienoa työtä tekevien ohjaajien vähennetään? Jokainen lapsi ansaitsee kokea tulla kuulluksi ja autetuksi luokassa, koulun pihalla ja sisällä koulussa. Siihen tarvitaan opettajien lisäksi kaikkia koulunkäynninohjaajia. Jollekin ujolle lapselle ohjaaja voi olla koulupäivän ainoa läheinen aikuinen johon turvautua. Vähentämällä ohjaajien työtä opettajien työmäärä kasvaa. Ei yksi opettaja pysty jakautumaan joka paikkaan, antamaan laastaria ja auttamaan diabeetikkoa samanaikaisesti. Koulunkäynninohjaajia tarvitaan todella paljon. He tekevät yhtä arvokasta työtä kuin opettajat ja muu koulun henkilökunta kuten muutkin sosiaalialalla työskentelevät.

Kirsi Riihimäki (Hyvinkää, 27.04.2020)

#134

Koulussa annettu tuki ennalta ehkäisee ongelmien vaikeutumisen. Koulunkäynnin ohjaajien työ on ensiarvoisen tärkeää työtä, jota perustasolla tulisi entisestään vahvistaa. Sanalla koulunkäynnin ohjaajien työsuhteiden jatkuvuudesta on huolehdittava ja koulun loma-aikojen työtehtäviä tulee kehittää.

Leena Säkäjärvi (Hyvinkää , 27.04.2020)

#140

Luokan ohjaaja on ainut henkilö joka saa keskittymishäiriöisen (add) poikani tekemään tehtäviä ja oppimaan jotain koulussa.

Laura Pitkänen (Hyvinkää, 27.04.2020)

#147

Nuoret ovat tulevaisuutemme ja he tarvitsevat koulunkäynnin ohjaajaa hyvin eri syistä ja eri tavoin. Säästökohteet tulee löytyä muualta ja tulonlähteitä kannattaa myös pohtia uusiksi.

Sirkku Tapeinopoulos (Hyvinkää, 28.04.2020)

#160

Kouluohjaajien palkkaaminen on järkevää toimintaa ja vahvistaa koululaisten turvallisuutta, osallisuuden mahdollistamista ja yhdenvertaisuutta.

Anna-Leena Klemetti-Falenius (Hyvinkää, 28.04.2020)

#195

Ilman ei tulla toimeen!

Hannaleena Korhonen (Hyvinkää, 28.04.2020)

#198

Koulunkäyntiohjaajat ovat yksi tärkeä ammmattikunta koulussa, koululaisille. Päivittäin mäen millaista työtä he tekevät opettajan vierellä oppilaiden tukena/ apuna. Nykyään on paljon erittäin ” aktiivisia” luokkia ja ilman ohjaajan läsnäoloa opettajan opettamisesta ei tule mitään ( ei opetusrauhaa). Nyt ollaan menossa aivan väärään suuntaan. Koulunkäyntiavustajat tekevät tärkeää työtä hävyttömän pienellä palkalla.

Riitta Sopanen (Hyvinkää, 28.04.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…