Säilytetään Jokelan terveysasema

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#404

Julkiset yhteydet Tuusulaan, Hyrylään eivät toimi niin, että ihmiset pääsevät hoitoon. Älkää siis lakkauttako Jokelan loistavia palveluja.

Tiina Remes (Tuusula, 10.05.2020)

#407

Jokela on kasvuvoittoinen osa Tuusulaa.
Vuonna 2012 Jokelassa oli 6225 asukasta, vuonna 2020 Jokelassa on n. 6300 asukasta Tuusulan kunnan kotisivujen mukaan. Tämä trendi jatkuu edelleen, kun Jokelaan on alettu rakentamaan jo kahta isoa pientaloaluetta ja keskustaan rakennetaan uusia kerrostaloasuntoja jatkuvasti. Lisäksi Tuusulan kunta on kaavoitussuunnitelmassaan julkaissut ainakin yhden pientalokaavoitusalueen tulevaisuuden suunnitelmissaan (Perttu II).
Tämän muuttovoittoisuuden säilyttämiseksi Jokela tarvitsee omat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jokelassa on neljä alakoulua ja lisäksi Jokelan koulukeskus jossa toimii sekä yläkoulu että Tuusulan lukion toimipiste. Näissä kouluissa opiskelee arviolta jopa yli 1000 oppilasta.
Jokelassa on myös neljä päiväkotia ja lukuisia perhepäivähoitopaikkoja. Näissä on arviolta n. 150 lasta.
Näiden kaikkien edellä mainittujen lasten ja nuorten terveydenhoidon ja ennen kaikkea hammashoidon järjestelyt esimerkiksi Hyrylässä tulisivat erittäin todennäköisesti tuottamaan lisää kustannuksia sekä Keusotelle että Tuusulan kunnalle.

Tämän alueen julkisen liikenteen huonolla tiheydellä Jokelan sosiaali- ja terveysaseman lakkauttaminen vaikeuttaisi huomattavasti (joillekin jopa tekisi mahdottomaksi) ihmisten hakeutumista julkisen terveydenhuollon palveluiden pariin.
Tuusula liittyi HSL:een 1.1.2018. Jokelasta pääsee julkisen liikenteen keinoin Hyrylään bussilla ja sekä Hyvinkäälle että Järvenpäähän junalla.
Vuonna 2020 Jokelasta kulkee yksi HSL:n bussilinja Hyrylään (965). Ainoastaan arkisin kulkeva bussi ajaa aamuisin kaksi vuoroa ja iltapäivisin kolme vuoroa. Hyrylästä Jokelaan pääsee aamuisin yhdellä vuorolla ja iltapäivisin neljällä.
R-juna kulkee pääsääntöisesti puolen tunnin välein sekä Hyvinkään että Järvenpään suuntaan.

Edellä mainittujen lisäksi Jokelan sosiaali-ja terveysasema tarjoaa sosiaali-, laboratorio- ja neuvolapalveluita.

Yhteenvetona totean Jokelan väkiluvun vain kasvavan tulevaisuudessa, mutta se edellyttää houkuttelevuuden säilyttämistä muuttoa harkitseville uusille asukkaille. Sen saavuttamiseksi Jokela tarvitsee oman sosiaali- ja terveysaseman.

Atte Björkenheim (Jokela, 10.05.2020)

#410

Ilman palveluja ei ole asukkaita!

Kristian Mäkinen (Jokela, 10.05.2020)

#422

Muutin Helsingistä idyllliseen Jokelaan vasta reilut vuosi sitten. Kyllä nyt suututtaa kun luulin että tuli tehtyä järkipäätös... Kunnallisvero nousi mutta palvelut huononevat. Takaisinko Stadiin?!

Sari Metsämäki (Tuusula, 10.05.2020)

#423

Palvelut pitää säilyä kylällä kun julkinenliikenne on jo ajettu alas eli ihmiset ei pääse hakemaan palveluita muulta

Sirpa Ahoranta (Nuppulinna, 10.05.2020)

#425

Olisi aivan älytön ratkaisu poistaa jokelasta terveyspalvelut

Janina Lauren (Jokela, 10.05.2020)

#436

Törkeetä meininkiä, edes suunnitella moista!!! Jokelan terveysasema pitää säilyttää!!!!!!

Taina Salonen (Jokela, 10.05.2020)

#443

Vaikka en itse juuri nyt tarvitse, kuin neuvolaa ja päivystystä, kun on työterveys, niin koskaan ei tiedä milloin menee työ tai tulee jotain muuta.
Näin ollen olen sitä mieltä, että täällä on monia, jotka tarvitsee oman terveysaseman kylälle ja näin surkeilla julkisilla yhteyksillä on muualle vaikea päästä eikä taksilla ole kaikilla varaa ajella (ne joilla on käy todennäköisesti yksityisellä).
Toki kotikäynnit on parempi, mutta ajomatkat huomioiden vastaanottoajat vähenee tai lääkäreitä/hoitajia tarvitaan paljon enemmän. Miten taataan yhtä steriili ja turvallinen toimintaympäristö kotikäynneillä tietyissä vaivoissa.
Todennäköisesti palvelut heikkenisi, vaikka ensi kuulemalta liikkuva sairaanhoito kuulostaakin hyvältä.

Petri Mäkilä (Jokela, 11.05.2020)

#455

Sekä Jokelan että Kellokosken terveysasemia ei voi eikä saa missään nimessä lakkauttaa.
Molemmilla on suuri tarve hoitaa pohjois tuusulan asukkaiden terveydenhuoltoa.
Kellokoskella myös etelä mäntsälän väestöä.

Markku Liiman (Kellokoski, 11.05.2020)

#478

Jokelan terveyspalvelujen poistaminen on hyvin lyhytnäköistä toimintaa. Ennaltaehkäisy ja matala kynnys hoitaa vaivojaan on kustannustehokkampaa kuin hoitaa vakacaksi kehittyneitä sairauksia. Herätkää! Hyvinvointiyhteiskunta on vaakalaudalla.

Satu Heino (Tuusula, 11.05.2020)

#480

KIITOS JOKELAN TERVEYSASEMALTA SAAMASTAMME HYVÄSTÄ JA AJANTASAISESTA HOIDOSTA. OLEMME +70 JA TARVITSEMME JATKOSSAKIN YHÄ ENEMMÄN LÄHIPALVELUJA! AR JA TR

Aulikki Räsänen (Tuusula, 11.05.2020)

#488

Jokelan terveysasema on aivan välttämätön säilyttää, jo kulkuyhteyksienkin takia.

Heljä Seuna-Käppi (Tuusula Jokela, 11.05.2020)

#490

Nyt tuon hulluuden tulee loppua!

Tom Ifström (Jokela, 11.05.2020)

#501

Jokelassa on jo nyt vähän palveluja verrattuna Hyrylään, vaikka veroäyri on sama. Jos hyryläläisiä kehotettaisiin jatkuvasti tulemaan Jokelaan palveluiden perään, niin valitettaisiin matkan pituudesta ja yhteyksistä. Samat matkat ja yhteydet ne on toiseen suuntaan. Tuusulan keskukset ovat niin eriytyneet ja kaukana toisistaan, että jokaisessa pitää säilyä peruspalvelut!

Minna Pyhälahti (Jokela, 11.05.2020)

#510

Tulee aika hurjan kalliiksi kulkea taxilla Hyrylään, kun täältä ei oikein muuten pääse autottomat. Hyrylä myös ruuhkautuu ja palvelutaso laskee välittömästi.

Sanna Oinone (Tuusula, 11.05.2020)

#511

Tuusula kasvaa valtavasti tulevaisuudessa. Jo nyt esim hammastarkastukseen on kuukausien jonot. Hölmöläisen meininkiä esim laajentaa hyrylää kun hyvät toimitilat Jokelassa. Kyllähän autollinen vielä pärjää, mutta lapsiperheet ja vanhukset eivät. Tuusula on muuttovoittoinen kunta. Ehdottomasti oma terveysasema säilytettävä Jokelassa.

Sari Laaksonen (Jokela, 11.05.2020)

#533

Terveysasema pitää elinvoimaisen Jokelan pystyssä. Kulkuyhteydet muihin t-asemiin minimaaliset.

Seppo Halonen (Tuusula, 12.05.2020)

#537

Tuusulan kunta on hajanainen ja matka Hyrylän terveyskeskukseen pitkä, monimutkainen julkisilla kulkien. Jokela on nopeasti kasvava ja terveyskeskuksen tarve lisääntyy jatkossakin. Pienessä yksikössä on monipuolinen palvelutarjonta. Jokelan terveyskeskukselle on annettu diplomi hyvästä toiminnasta. Miksi toimivaa yksikköä edes harkitaan lopetettavaksi?

Raija Rikkonen (Jokela, Tuusula, 12.05.2020)

#543

Iäkäs äitini käy Jokelan tk:ssa koska lähin. Aivan käsittämätöntä olisi jos pohjois Tuusulasta pitäisi lähteä Hyrylään. Etenkin kun julkinen liikenne olematonta.

Sini Aalto (Järvenpää, 12.05.2020)

#545

Vaikka onkin kyseessä pieni kylä ja pieni terveysasema, on se yhtä tärkeä ja arvokas. Yhteydet Hyrylään ovat kuitenkin suhteellisen huonot jollei ole autoa käytettävissä. Esimerkiksi lapsien, nuorien, vanhuksien ja ihmisten, joilla ei ole autoa meno hammastarkastuksiin ja muihin käynteihin vaikeutuu huomattavasti.

Emilia Niemi (Tuusula, 12.05.2020)

#546

Terveyspalveluiden tulee olla lähellä ihmistä. Kaikilla ei ole autoa, jolla kulkea lääkäriin, hammashoitoon, neuvolaan tai laboratorioon. Kaikkea ei pidä keskittää, se ei säästä mitään. Jokela on oma taajamansa, kaukana esim. Hyrylästä. Omat, lähellä olevat palvelut houkuttelevat myös uusia asukkaita Jokelaa. Olen ollut yodella tyytyväinen Jokelan terveyskeskuksen palveluihin ja toimintaan. Itse työssä käyvänä asioiminen Hyrylässä on haastavaa ja aikaavievää. Itsekin Keusoten työntekijänä se ei ole todellakaan säästöä loitontaa ja hankaloittaa hoitoon pääsyä. Ei kannata luopua hyvästä!

Tiina Mutanen (Jokela, 12.05.2020)

#547

Jokelan terveysasemaa ei saa missään tapauksessa sulkea!

Tuula Muje (Jokela, 12.05.2020)

#548

Jokelan ja Kellokosken terveysasemat palvelevat pohjoisTuusulan asukkaita paikallisesti, koska taajamista liikkuminen julkisilla liikennevälineillä on mm. Lapsi perheille ja vanhuksille hankalaa. Tämän takia on ehdottoman tärkeää säilyttää paikalliset, julkiset palvelut; lääkäri, hammaslääkäri ja terveyspalvelut lähellä niille , joita nämä palveluja eniten käyttävät, lapsiperheet, työttömät, vajaa kuntoiset, osa aikatyötä tekevät ja eläkeläiset.
Lisäksi molemmat kiinteistöt, Jokelan terveysasema ja Kellokosken terveysasema on peruskorjattu 2000-luvulla täysin sekä laajennettu. Olisi julkisten varojen tuhlausta lakkauttaa palvelut , ostaa ne muualta tai rakentaa uusia yksiköitä toisaalle.

Susanna Taruma (Jokela, Tuusula, 12.05.2020)

#552

Jokelan Tk säilytettävä.

Jyrki Korhonen (Jokela, 12.05.2020)

#564

Prkl

Marko Puttonen (Jokela, 12.05.2020)

#568

Olisi kohtuutonta etenkin lapsiperheille ja vanhuksille, mikäli Jokelassa ei olisi terveyspalveluita. Kylän vetovoimasta lähtisi iso osa.

Eila Styf (Jokela, 13.05.2020)

#571

Estetään muuttoliike naapurikuntiin/kaupunkeihin säilyttämällä terveyspalvelut Jokelassa!

Rita Tolsa (Tuusula, Jokela, 13.05.2020)

#572

Jos Jokelan terveyskeskus lakkautetaan, se vaikuttaa väistämättä Jokelan nykyisten asukkaiden hyvinvointiin. Lisäksi positiivinen muuttoliike hidastuu varmasti, jos näin perustason palveluita aletaan purkamaan.

Kiia Päivike (Jokela, Tuusula, 13.05.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…