Kuivannon koulu ja päiväkoti säilytettävä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#236

Kun aikanaan muutimme Kuivannolle muuttopäätöksen ratkaisi se, että kylällä oli päiväkoti ja koulu. Maksamme veroja, mutta oikeastaan ainoa kunnan tuottama palvelu jota olemme verorahojen vastineeksi hyödyntäneet on kyläkoulu. On äärimmäisen lyhytnäköistä lakkauttaa kylän sisäilmaltaan terve - ja toimiva koulu. Näinkö Orimattila oikeasti haluaa profiloitua?

Mitä osin tyhjälle kiinteistölle tehtäisiin? Mikä vaikutus lakkauttamisella olisi kylän elinvoimaisuuteen ja houkuttavuuteen? Mikä olisi oikeasti lasten etu, mitä koulun lakkauttaminen vaikuttaisi yhteisöllisyyteen ja minkälaisia vaikutuksia lakkauttamien toisi perheiden- ja lasten hyvinvointiin.

Onko näitä vaikutuksia ja niiden kustannuksia aidosti arvioitu? Onko järkevää ehdoin tahdoin päästä julkisuuteen lakkauttamalla terve koulu, samalla kun niin Orimattila, kuin koko maa kärsii sisäilmaongelmaisista kouluista. Järki hoi!

Matti Hulkkonen (Orimattila, 21.05.2020)

#243

Teillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, elääkö vai kuoleeko maaseutu. Tehkää hyvä päätös.

Susanna Lehtimäki (Virttaa, 21.05.2020)

#249

Entisenä kuivantolaisena ja Kuivannon koulun oppilaana kannatan että kyläkoulu säilytetään jatkossakin.

Sini Ruhala (Pariisi, 21.05.2020)

#263

Meilläkin 3lasta päivähoidossa kyseisessä paikassa

Hannu Väisänen (Orimattila, 21.05.2020)

#267

Ehdottomasti tulee säilyttää hyvä, toimiva kyläkoulu. Oppilaiden keskittäminen isoihin kouluihin pitkillä koulumatkalla ei ole lapsilähtöistä politiikkaa. Itse olen kotoisin Artjärveltä ja moni sukulaiseni käyttänyt Kuivannon koulun palveluita päiväkotilaisena ja koululaisena. Miksi hävittää hyvätasoinen ja kunnissa oleva koulu, homekouluja on jo riittävästi. Mielestäni myös tuo muuttoliike huomioida, koska lapsiperheille päiväkoti ja koulu ovat tärkeitä. Moni haluaisi asua maaseudulla edullisemmin, väljästi lapsia ajatellen. Nyt järki käteen!!!

Saila Heikkilä (Vantaa, 21.05.2020)

#276

Hanurista koko ajatus sulkemisesta

Pauli Kananen (Orimattila, 22.05.2020)

#281

Hyvän asian puolesta pitää aina taistella. Siksi tällaiselle adressille on ilo antaa tukensa.

Juha Rantala (Vaasa, 22.05.2020)

#285

Älkää lopettako terveitä kyläkouluja

seppo koistinen (lahti, 22.05.2020)

#286

Joukossa tyhmyys tiivistyy.

Pienet yksiköt ja pienet ongelmat.
Suuret yksiköt ja suuret ongelmat.
Sama koskee kouluja ja päiväkoteja.

Jos joskus tulee se aika, että oppilaita ei ole, niin silloin voidaan miettiä tarvitaanko kouluakaan.

Nyt lapsia riittää ja niille pitää koulutus tarjota. Täällä se voidaan tarjota jatkossakin järkevän kokoisessa ryhmässä.

Ei ole kenenkään etu, että lapsia kuljetellaan pitkiä matkoja ja kootaan samaan paikkaan.

Kaiken palvelun keskittäminen keskustaan on äärimmäisen lyhytnäköistä ja lisää vain entisestään jo nyt havaittavia ongelmia.

Suomessa on tilaa elää ja asua. Näinä aikoina korostuu väljän asumisen edut. Pidetään siis huoli, että jatkossakin ihmiset voivat halutessaan elää ja kasvattaa lapsiaan ilma taajaman tuomia ongelmia.

Jari-Pekka Jokinen (Kuivanto, 22.05.2020)

#296

Kuivannon koulu on ehdottomasti säilytettävä! Kyläkoulu on tärkeä paitsi lapsille, myös koko kylälle. Se on kylän sydän. Kuivannolla kaikki tuntevat toisensa ja lasten on hyvä ja turvallista kasvaa sekä kehittyä. Kuivannolla päiväkoti ja koulu toimivat saumattomasti yhteen. Kuivannolla on lapsiperheitä ja lapsiperheitä on houkuteltu Kuivannolle toimivalla päivähoidolla ja kyläkoululla, missä on terve sisäilma ja tilavat sekä toimivat tilat. Tiloja on helppo hyödyntää koulun ohella myös muuhun yhteiseen hyötykäyttöön, mm. harrasustoimintaanja muuhun koko kylän yhteiseen kokoontumiseen. Lasten on helppo kulkea oman kylän lähikoulussa tutussa ja turvallisessa oppimisympäristössä ilman erillisiä pitkiä ja hankalia sekä kalliita koulukuljetuksia, mitkä pidentävät usein pienten lasten koulupäivää suhteettoman paljon. Kuivannon tulevaisuus ja elinvoima sekä vetovoimaisuus on taattava. Orimattila mainostaa itseään skutsikaupunkina, joten yksi sitä imagoa tukeva käytännön teko on Kuivannon koulun säilyttäminen ja sivukylän tulevaisuuden turvaaminen.

Nina Leino (Järvelä, 22.05.2020)

#309

Lopettamista kannattaa harkita vasta sitten jos käyttöaste todellakin joskus tulevaisuudessa jää aivan liian pieneksi. Ei arvailujen tai ennusteiden perusteella. Isojen koulujen ongelmista on jo aivan riittävästi tietoa ja kokemusta.

Juhani Varemo (Kuivanto, 22.05.2020)

#315

Pitää olla myös pienempiä kouluja pikkukylissä. On väärin että pikkuiset lapset kuskataan isoihin kouluihin, ylipitkin päivin. Voidaan ajatella silloin että lapsia kuskataan myös toisinpäin. Keskustasta maalle. Jos koulu terve, se kannattaa säilyttää!

Anne Kujala (Lahti, 22.05.2020)

#317

Maalaisjärjen käyttö sallittua

Juha Hirvonen (Orimattila, 22.05.2020)

#318

Laskelmat säästöistä olisi esitettävä. Myös ennusteet väestön muuttoliikkeestä Kuivannolta. Todennäköisesti suuri osa olisi Lahden alueelle, joka johtaa tulonmenetykseen kunnalle.

Antti Haikonen (Orimattila, 22.05.2020)

#325

Mikäli kuivannonkoulu toiminta ajetaan alas, kuivannonkylän veronmaksajia aliarvioidaan. Syrjäkylät ovat koko kaupungin sielu. Onko vaikeaa ymmärtää. Lapset maksaa väärät päätökset. Hävetkää.

Ilpo Roponen (Orimattila, kuivanto, 23.05.2020)

#353

Pienien kylien viimeisistäkin palveluista pidettävä kiinni.

Joni Vilander (Lahti, 23.05.2020)

#393

Todella hyvä koulu lapsenlapselleni, saanut sopivan yksilöllistä opetusta, turvallinen paikka käydä alakoulu.

päivi majamaa (lahti, 25.05.2020)

#394

Kuivannonkoulu ja päiväkoti on ehdottomasti säilytettävä

Marika Lund (16100 Uusikylä, 25.05.2020)

#400

Olen itse ollut töissä Kuivannon päiväkodissa ja voin sanoa että parempa päiväkotia sekä koko rakennusta ei ole olemassa. Kuivannon varhaiskasvatuksen piste tulee säilyttää, se on muille pienkylille isoksi malliksi.

Anneli Kousa (Myrskylä, 25.05.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…