Oulun tulee luopua keskustakampushankkeesta

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1810

Linnamaa on huippu paikka Yliopistolle. Siellä on kaikki palvelut mitä opiskelijat tarvii. Ja hieno kasvipuutarha.

Risto Eräjoki (Haukipudas, )

#1817

Yliopiston on käytettävä kaikki varat opetukseen ja tutkimukseen, ei kilven kiillotukseen.

Heimo Turunen (Oulu, )

#1819

Hukkaan heitettyjä veronmaksajien rahoja, jos muutto toteutuu.

Sinikka Rautioaho (Oulu, )

#1820

Hullu suunnitelma. Resurssit tutkimukseen ja opetukseen

JP Leinonen (Oulu, )

#1839

Bussilinjoja parannetaan, jotta Linnanmaalle on paremmat yhteydet, jonka lisäksi tehdään uusia bussikaistoja. On siis turhaa rahan haaskausta siirtää yliopisto Linnanmaalta pois.

Tuomas Saastamoinen (Kontio, )

#1854

Pro Linnanmaan argumentit ovat paikkansapitäviä ja kannatettavia. Kukaan ei varmaan edes osaa kuvitella miten paljon negatiivisia kerrannaisvaikutuksia Yliopiston liian hätäiset suunnitelmat tuovat tullessaan Linnanmaan alueelle ja ehkä myös Yliopistolle. Kaupungin on kannettava kokonaisvastuu eli vastuu Linnanmaan seudusta sekä Raksilasta. Linnanmaan alueella on paljon opiskelija-asuntoja, joten jos niiden tarve vähenee merkittävästi, niin alue slummiutuu. Yliopiston valtavat tilat on tehty yliopistokäyttöön, joten niille ei löydy ehkä ikinä muuta käyttöä ja tyhjillään ne rappeuvat ja aiheuttavat alueelle imagohaittaa. Nyt alueelle on suunnitteilla vihdoinkin monenlaisia uudistuksia, joiden käytäntöönpanoa tämä viivästyttää ja estää. Raksilan ja Linnanmaan kaavat menevät uusiksi. Sekä Raksilan seutu että Linnanmaa päätyvät pysähtyneisyyden keskeräisyyden tilaan vähintään kymmeneksi vuodeksi, kun odotetaan suunnitelmia ja toteutetaan. Yliopiston Linnanmaalle jäävistä tiloista muodostuisi ehkä vähempiarvoisia tyhjilleen jäävien tilojen kyljessä, joka pahimmassa tapauksessa söisi yliopiston mainetta. Kuihtuuko teknologiakylä ja muuttavatko yritykset pois alueelta, jos alueen maine huononee ja Yliopisto ei enää täytäkään osaansa? Se aiheuttaisi alueen kurjistumista. Raksilan Yliopiston mukanaan tuomat hyödyt eivät mitenkään ole yhtä suuria kun siitä Oululle koituvat uhat ja haitat. Jos Yliopisto elävöittäisi keskustaa, niin sillä logiikalla Linnanmaan seudun pitäisi tällä hetkellä kilpailla keskustan asemasta. Ennen kun näin suurta muutosta edes ehdotetaan ääneen, täytyisi nämä uhat ja haitat olla jo mietittynä valmiiksi. Yliopiston toiminta on tällaisena vastuutonta, koska sillä on niin suuri merkitys Linnanmaan alueelle. Toivottavasti kaupungin päättäjät toimivat viisaasti, koska he ovat vastuussa kokonaisuudesta. Tämä on iso Oulun rakennemuutosasia eikä pelkästään Yliopiston muutos.

Raija Höök (Oulu, )

#1864

Yliopiston kilpailukyvyllä ei ole mitään tekemistä kaupungin sisäisen mikrosijainnin osalta. Nykyiset tilat ovat jo toimivat ja huomattavasti freesimmät kuin mitä maailman huippuyliopistoissa keskimäärin (mitkä tuttuja niissä aikanaan työskenneltyäni ja nykyään ovat kaikki yrityksemme asiakkaita, joten niisdä jatkuvasti kierretään). Yksi syy korkeisiin tilakustannuksiin on vuosikymmeniä jatkunut sisäinen muutos ja loppumaton sekä moni osin tarpeeton tulojen remontointi yliopiston poukkoilevan strategian ja suunnitelmien johdosta.

Mikko Vähäsöyrinki (Oulu, )

#1866

Raksilan alueen muuttaminen kampukseksi ei ole millään tavalla järkevästi perusteltavissa. Yliopiston toiminnot tulee edelleen keskittää Linnanmaan alueelle. Raksilan aluetta tulee kehittää matkailun ja urheilun näkökulmasta!!

Tiina Luukkonen (Hyvinkää, )

#1871

Verovaroin rakennettu ja juuri valmistumassa oleva tie kaupungista Linnanmaalle tehtiin jotta saadaan kulku yliopistolle sujuvammaksi. Nyt sitten ollaan siirtämässä toimintoja ruuhka-alueelle. Alueelle jolle on valmiit suunnitelmat täytyisi heittää romukoppaan ja jälleen veronmaksajien rahoja käytettäisiin holtittomasti. Vastustan ehdottomasti suunnitelmaa.

Kari Laurila (Oulu, )

#1879

Pitäkää Linnanmaalla!

Sirpa Mäkelä (Oulu, )

#1880

Järjettömästä rahan haaskauksesta on pidättäydyttävä. Kehitettäköön Linnanmaan kampusta ja sen liikenneyhteyksiä tarpeen mukaan.

Tuomo Kanniainen (Oulu, )

#1882

1. Oulussa haluttaisiin, että kaikki ei valuisi etelään ja pohjoinenkin säilyisi elinvoimaisena (ajankohtaisena esimerkkinä Oulu2026-hanke)... On aika tekopyhää vaatia sitä, jos Oulun sisällä kehitetään vain keskustaa ja heikennetään muiden alueiden kehityksen mahdollisuuksia.

2. Opiskelijoiden houkuttelu Ouluun sillä, että yliopisto on keskustassa... valitseeko joku oikeasti opiskelupaikkansa näin triviaalein perustein? Tuskin ainakaan ahkerat, kunnianhimoiset ja lahjakkaat opiskelijat, joita varmaan erityisesti halutaan houkutella Ouluun. Panostettaisiinko ennemminkin laadukkaaseen opetukseen ja tutkimukseen ja tieteenalojen väliseen yhteistyöhön, joilla on oikeasti merkistystä koulutuspaikkaa valittaessa.

3. Linnanmaan ja Raksilan alueille on tehty mittavia suunnitelmia, joita on jo myös lähdetty toteuttamaan (esim. Alakyläntien levennys). Näihin lienee jo palanut aika lailla rahaa. Nykyisessä taloustilanteessa, kuinka järkevää on heittää nämä rahat ja suunnitelmat hukkaan hyvin epävarmojen hyötyjen toivossa?? Oulun strategiaan kuuluu arvona rohkeus. Rohkeutta on toisinaan pysyä päätöksissään, joihin ei välttämättä liity vau-efektiä, mutta pitkän aikavälin hyötyjä kyllä.

4. Kehottaisin pohtimaan kriittisesti, onko keskusta ympäristönä otollinen akateemiselle työlle ja opiskelulle?

Inari Kinnunen (Oulu, )

#1888

Ei mitään järkeä, kun olette saaneet uuden tieverkon Linnanmaalle ja tuhonneet 50v vahat puut, jotka olivat upeita hiilinieluja. Vastahan sinne siirrettiin arkkitehdit, varhaiskasvatus ja ammattikorkea. Kastellin ja Raksilan alue on jo nyt Oulun ruuhkaisin alue.

Sirkka-Liisa Knuutti (Oulussa, )

#1899

Järjetön suunnitelma. Raksila on jo liian ahdas. Linnamaa on hyvä paikka yliopistolle. Taitaa joku lobbari olla taas takana tässä asiassakin, kun tuollaisia järjettömiä ehdotuksia tehdään.
Keskusta ja tori on jo pilattu.

Pirjo Pietola (OULU, )

#1902

Yliopiston viereen on tarkoituksella sijoitettu teknologiakylä ja näin saadaan hyvä synergiaetu tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla.
En myöskään usko sijainnin siirtämisen lisäävän yliopiston vetovoimaisuutta.

Jaakko Barck (Oulu, )

#1903

Miettikääpä Linnanmaan osalta tulevaisuudessa vastaavaa mallia kuin OYS2030 on. Rakennuskantahan on kieltämättä jo käsiin vanhenemassa, mutta alueena on Linnanmaa soveltuvampi yliopistolle ja kaikki toiminnot voidaan pitää yhdessä paikassa. Raksila on todellakin ahdas yliopistolle.

Kari Salmela (Oulu, )

#1905

En kannata missään tilanteessa yliopiston siirtoa Linnanmaalta. Siirtäkää ajatukset tärkeimpiin asioihin.

Jarkko Sormunen (Oulu, )

#1908

Täysin järjetön hanke!

Tarja Isohätälä (Oulu, )

#1920

Käyttäkää Raksilaan hukattavat rahat yliopiston ja sen opetuksen sekä tutkimustyön kehittämiseen. Rehtorille voidaan osoittaa joku keskustan kattohuoneisto glooriatarpeisiin.

Kauko Kallio (Oulu, )

#1928

Jos jostakin irtoaa pääomia, ne kannattaa kohdistaa toimintaan, ei seiniin, eikä varsinkaan näyttävyyteen. Yliopistojen ranking-järjestelmissä en ole nähnyt pisteytystä rakennusten sijainnille enkä ulkonäölle. Nykyinen sijainti yritysten ja tutkimuslaitosten yhteydessä on paras mahdollinen. Lisäksi pelkään pahaa Normaalikoulun ja sen opettajakunnan puolesta.

Esko Alasaarela (Oulu, )

#1930

Mihin katosi muutama vuosi sitten yliopiston mainitsemat synergia edut ammattikorkeakoulun muutettua Linnanmaalle. Yliopiston tärkein kilpailuasema perustuu korkeatasoiseen opetukseen ja tutkimukseen sekä tulevaisuuden työmarkkinoiden aloihin. Yliopistolle ei kuulu kaupunkikeskustan elävöittäminen.

Olavi Kolehmainen (Oulu, )

#1949

Tontinluovutus raksilasta yliopistokiinteistölle / yliopistolle uutta kampusta varten tarkottaisi 15 - 30 MEUR tukea. Kaupungilla ei ole varaa tälläiseen haihatteluun. Raksila on erinomainen kauppa-, liikenne- ja (urheilu)tapahtumakeskus ympäristösyistä ja keskustan elinvoimaisuuden kannalta.

Pentti Pekonen (Oulu, )

#1950

Yliopiston tehtävä ei ole antaa tekohengitystä näivettyväksi koetulle kaupungin keskustalle. Raksilan kampusta puolustavien argumenttien pohjana toimii huomattavan usein liuta oletuksia, jotka perustuvat argumentin esittäjän omaan toivomukseen siitä, miten asioiden tulisi olla eikä siihen, miten asiat tutkitusti ovat. Esimerkiksi kaupunginsisäisen sijainnin ja yliopiston kansallisen, puhumattakaan kansainvälisen vetovoiman välisestä väitetystä yhteydestä ei ole tutkimustietoa. Kaupungin sijainnin ja vetovoiman välillä sen sijaan on yhteys (T. Suhonen: Field-of-Study Choice in Higher Education: Does Distance Matter?, Jyväskylän yliopisto, 2014), mutta kyse on silloin koko kaupungin sijainnista maassa, ei siitä, missä lähiössä yliopisto sijaitsee. Raksilan hanketta ajaessa on myös jopa yliopiston taholta ilmentynyt epämiellyttävä ja huolestuttava piirre, jossa tilastoja luetaan vain osittain sen perusteella, mikä on omalle väitteelle edullista. Esimerkiksi yliopiston keskustakampukseen liittyvällä "Usein esitettyjä väitteitä" -sivulla väitetään PSOASin 2018-2019 kyselyn tuloksista seuraavasti: "Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö teki vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa selvityksen, jonka mukaan oululaisten korkeakoulu-opiskelijoiden mieluisin asuinalue on keskusta." PSOASin omalla sivulla vastaavasta kyselystä kuitenkin todetaan näin: "Houkuttelevimmiksi alueiksi koettiin Linnanmaa ja keskusta niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin opiskelijoiden keskuudessa. Kolmostilalle suomalaisten vastauksissa nousi Alppila, kun taas ulkomaalaiset pitivät kampuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa Syynimaata kolmanneksi houkuttelevimpana alueena." (Lähde: https://www.psoas.fi/opiskelijoiden-nakemyksia-psoasista/ ) Suosituin alue ei siis ole ollut opiskelijoiden mielestä yksin keskusta! Kaiken muun lisäksi on myös otettava huomioon rakennusprojektin budjetti - onko hankintaosaaminen varmasti ja todistettavasti sillä tasolla, ettei valtavia lisäkuluja koidu uudisrakentamisesta ja keskustakampuksen kanssa ei seurata sitä samaa budjetin suunnitelluista mittasuhteista karkaamisen kulttuuria, mikä niin usein suomalaisissa julkisen puolen rakennushankkeissa on ollut läsnä, viimeisimpänä esimerkkinään Turun Logomon siltaprojekti? Jo kustannusarvioraportissa on todettu, että arviota tehdessä on jätetty huomiotta esimerkiksi seuraavat, mahdollisesti kustannuksia aiheuttavat asiat:
• Mahdollista tontin hankintakustannusta
• Mahdollista saastuneen maan puhdistusta,
arkeologista kaivausta tms.
• Kaava-, kaavoitus- tai muita rakennuspaikan
muodostamiseen liittyviä kuluja ml. rasitteita
• Väliaikaisen toiminnan tai kohteen
käyttöönoton kuluja
• Käyttäjätehtäviä, kuten irtaimisto- tai
laitehankintoja
• Rahoitus- ja markkinointikuluja. Miten varmistetaan, että esimerkiksi mikään näistä ei paisuta budjettia huomattavasti suurempiin kokoluokkiin? Yliopiston tulisi vaalia päätöksiä tehdessään samoja korkeita standardeja, kuin se vaatii yliopiston sisällä tapahtuvalta tutkimukselta. Tulevaisuutta yliopistolle ei voida rakentaa pääasiallisesti haavekuvien ja toivomusten varaan. Yliopiston pääasiallisia tehtäviä ovat tutkimus ja opetus, ja kumpaakin se pystyy harjoittamaan parhaiten, kun sen pakkaa ei olla jatkuvasti sekoittamassa poliittiset ja taloudelliset intressit silmissä kiiluen.

Elina Lassi (Oulu, )

#1952

Keskustakampushankkeelle ei löydy järkeviä syitä.

Sirkka Koivusaari (Oulu, )

#1957

Oulun kaupungin olisi pitänyt heti alkuun pysäyttää Yliopiston ilmoituasiana käynnistämä hankesuunnitelma alueelle, jossa on jo lähes valmis kaava. Oulun tulisi käyttää isännän ääntä ainakin omistamillaan alueilla.

Eero Niku (Oulu, )

#1962

Ainoa järkevä ratkaisuvaihtoehto!

Annamaria Miettinen (Oulu, )

#1971

Keskustaa pitää elävöittää muilla keinoin. Linnanmaan alue voidaan kehittää moderniksi, vetovoimaiseksi yliopistoksi.

Heidi Vierimaa (Oulu, )

#1975

Paikan muuttamiseen ei ole järkeviä perusteita. Olin töissä yliopistolla noin 30 vuotta, josta 19 vuotta Linnanmaalla.

Marketta Harju-Autti (Rovaniemi, )

#1979

Yliopisto tulee ehdottomasti säilyttää Linnanmaalla. Järjetöntä rahan tuhlausta lähteä siirtämään hyvin toimivaa kokonaisuutta keskustaan.

Kalervo Nevala (Oulu, )

#1989

Pysyköön yo entisellä paikalla, sitä on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa. Varojen tuhlaamista, jos päätetään siirtää Raksilaan

Virpi Honkanen (Oulu, )

#2000

Linnanmaalle on vuosikymmenten saatossa rakennettu yli 100000 m2 tiloja ja niitä on jatkuvasti peruskorjattu ja uudistettu kulloisiinkin tarpeisiin, mukaa lukien ammattikorkeakoulu. Investoinnit lienevät yli 500 miljoonaa euroa. Ei ole realistista odottaa, että tiloille löytyisi täysimääräisesti muuta käyttöä jos yliopisto niistä muuttaisi pois.

Heino Haverinen (Oulu, )