Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kylien lähikoulut tulee säilyttää!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#10

Pienet koulut turvallisia ja oppilailla rauhallista. Kannatan kyläkoulujen puolesta

Nina Granholm (Kankaanpää, 11.11.2020)

#15

Kyläkoulut ovat tärkeitä lähialueelle ja lapsien hyvinvoinnille

Heidi Grundström (Tuusula, 11.11.2020)

#28

Koulun merkitys kylien elävöittämiselle ja harrastustoiminnalle on merkittävä. Osa lapsista ei sopeudu isoihin kouluihin.

Tarja Rantanen (Tuusula, 11.11.2020)

#46

Kuunnelkaa edes kerran elämässä kuntalaisten ääntä,joiden hyvinvoinnin turvaamiseksi te istutte valtuustossa.

Sarita Poldmaa (Nuppulinna , 12.11.2020)

#47

Tutkimukset ovat osoittaneet jo muutaman vuoden kuluttua, ettei säästöjä olekaan syntynyt, vaan koulutuksen kustannukset ovat kasvaneet neljänneksellä, koska erityisopetuksen määrä ja oppilashuoltomenot ovat räjähtäneet käsiin. Myös koulukuljetusmenot jatkavat kasvuaan. Koulumatkoihin käytetty aika kaventaa lasten harrastusmahdollisuuksia ja vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja terveyteen.

Susanna Odé (Tuusula, 12.11.2020)

#58

Säilyttäkää kyläkoulut.

Vilma Fagerström (Nuppulinna, 12.11.2020)

#64

Neljäkymmentä vuotta kasvatuksen asiantuntijana on tuonut minulle vankan kokemuksen siitä, että lähikoulu on perheen ja lapsen perusturvapilareita.

Leena Ronkainen (Helsinki, 12.11.2020)

#68

Mitään sen parempaa ei koulunsa aloittava lapsi voi saada kuin lähellä olevan, pienen ja turvallisen kyläkoulun! Sen suojiin voi sitten myöhempinäkin vuosina palata mm. erilaisten harrastusiltojen merkeissä. Säilytettäviä, ehdottomasti!

Anna-Leena Alivirta (Kellokoski, 12.11.2020)

#77

Pidetään pienet koulut pystyssä

Maaret Luhtamäki (Tuusula, 12.11.2020)

#84

Ainoat terveet koulut kunnan alueella tulee ehdottomasti säilyttää

Jukka Silander (Tuusula, 12.11.2020)

#85

Kyläkouluja ei saa lopettaa. Ne on todella arvokkaita niin oppilaille kuin kylälle.

Jekki Kettu (Kellokoski, 12.11.2020)

#91

Lähikoulut ovat tärkeitä perheille ja myös merkittävä vetovoimatekijä tulevaisuudessa kunnalle.

Ilkka Määttä (Tuusula, 12.11.2020)

#93

Kyläkoulu on paras kasvualusta alakoululaisille , lapset ja heidän perheensä tunnetaan,joten ulkopuolisuuden tunnetta ei ole.Lapset tuntevat olonsa turvalliseksi.

Anneli Karhuviita (Porvoo, 12.11.2020)

#99

Aivan parhaita kouluja pikkukoululaisille!

Dennis Seeck (Tuusula, 12.11.2020)

#103

Lähikoulujen arvo tulevaisuudessa tapahtuvalle sisäänmuutolle tulee etätyön muutosten vuoksi olemaan suurempi kuin ennakoitu

Toni Aittoniemi (Kellokoski, 12.11.2020)

#104

Nahkelan, Linjamäen ja Tuomalan kylien lähikoulut, on ehdottomasti säilytettävä! Pienten yksiköiden turvallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeää asia kylien asukkaille! Toimivathan tilat myös kokontumis- ja harrastuspaikkoina. Nahkelalaiset ovat aikoinaan lahjoittaneet tontinkin kunnalle koulukäyttöön, olisi häpeällistä lakkauttaa koulu "säästösyistä".

Nina Wiskari (Tuusula, 12.11.2020)

#124

Tuomalan lasten ja kylän hyväksi - sisua, yhteismieltä ja toivoa.

Raili Kuusjärvi (Tuusula, 13.11.2020)

#141

Linjamäki äärettömän tärkeä koulu 🙏🏼

Nina Rajala (Mäntsälä, 13.11.2020)

#142

Satsataan lapsiin, tulevaisuuden toivoihin!

Tuula Laitala (Tuusula, 13.11.2020)

#149

teidän tulisi miettiä suomen nykytilannetta. Kiulukiusaamisia on paljon ja opettajat eivät pysty niihin puuttumana tai eivät halua koska lapsia on liikaa. Pienissä kouluissa opettajat näkevät ja kuulevat paremmin ja mikä tärkeintä oppivat tuntemaan lapset. Huomaavat jos heissä tapahtuu muutoksia hyvään että huonoon. Lapsen hyvinvointi talouden edelle!

ullamari isteri (Oulu, 13.11.2020)

#152

Entisenä nahkelalaisena tuntuu kuin kylältä irrotettaisiin sydän.

Natalia Kisnanen (Helsinki, 13.11.2020)

#153

Lapseni ovat käyneet Tuomalan kyläkoulua. Kokemuksesta voin sanoa pelkkää hyvää. Hyvä jatkukoon.

Marja-Leena Nurminen (Tuusula, 13.11.2020)

#170

Miksi hassata sitä mikä toimii. Joka tuottaa iloa ja hyvinvointia perheille, koko yhteisölle. Ja jonka lakkauttaminen on lukujen valossa falskisti perusteltu. Viisautta päätöksiin ❤️

Sarita Saloheimo (Tuusula, 13.11.2020)

#174

Suunnittelen muuttoa Linjamäkeen 2 vuoden sisällä ja meillä silloin aloittaisi lapsi Linjamäen koulussa, toinen pari vuotta myöhemmin. Toivotaan että kyläkoulut saavat jatkaa.

Jenni Ahoranta (Voikkaa, 13.11.2020)

#176

Eihän Tuusula, kulttuuristaan tunnettu alue, voi menettää yhtään koulua?. 😟

Kirsti Kajos (Helsinki, 13.11.2020)

#177

Koulu on osa kylää

Markku Kukkola (Linjamäki , 13.11.2020)

#178

Perinteiset maalais- tai kyläkoulut ovat arvokas ja toimiva ympäristö opiskeluun Keski-Uudellamaalla, myös Tuusulassa.

Suurten koulukampusten ohella pienemmät koulut edistävät ja tarjoavat turvaa opiskeluun, kuten omille lukivaikeuden kanssa ponnisteleville kaksosillemme.

Marko Ceder (Tuusula, 13.11.2020)

#193

On sovittu että tällä vaalikaudella ei näitä taas olla lakkauttamassa. Väistötiloja tarvitaan ja kaikki lapset ei jaksa eikä pysty opiskelemaan isoissa koiluissa. Vanhemmat ei halua pieniä lapsiaan kauas kotoa.

Sari Vilén (Nahkela, 14.11.2020)

#195

Pieni lähioulu on lapselle ja koko perheelle tärkeä yhteisö. Kylät elää ja voi hyvin, jos yhteisöllisyys säilyy.

Sirpa Pöllönen (Tuusula, 14.11.2020)

#196

Turvallinen lähikoulu on pienelle lapselle kuin toinen koti. Yhdessäolo kavereiden kanssa kasvattaa, ja loppuelämän ystävyys muodostuu. Itse sain kokea sellaisen Vanhan Kaarelan koulun. Vieläkin 75 vuotiaana käyn sen pihalla. Säilyttämää!!! Turvallisuutta kaikille.

Ulla Holmberg (Helsinki, 14.11.2020)

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…