Pirkkalan ja Lempäälän välinen virkistysmetsä ja ekologinen käytävä tulee säilyttää sellaisena myös tulevaisuudessa.

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#5

Lisänä erityisesti Pirkkalan asukkaiden näkökulmasta , Pirkkalan omakotiyhdistykset:
Valtakunnallisissa suunnitteluohjeissa on yleisesti vuosien varrella todettu, että ensisijaisesti tulisi hyödyntää olemassaolevat rakenteet kuten olemassa olevat tiet. Siksi käytössä oleva moottoritie kauttaaltaan tulisi parantaa mahdollisen liikenteen kasvun myötä asteittain. Tämä on myös taloudellista, ekologisesti kestävää ja pienentää pirstoutumista sekä vähentää uudistumattoman kiviaineksen murskausta verrattuna oikaisuvaihtoehtoon.
Lentokentälle suunniteltu kakkoskehätie ei ole tarpeellinen. Ilmastosyistä lyhyen matkan lentoliikennettä minimoidaan tulevaisuudessa ja on jo vähentynyt. Alueellisen kilpailun johdosta pääpaino Tampereelta Helsinkiin lentokentälle tulee kolmannen raiteen seurauksena nopeaksi ja Seutulan lentokentän kehittäminen jatkuu. Pirkkalan kentää kehitetään muuhun käyttöön ja lentoliikenne todennäköisesti matkustajalentojen osalta vähenee. Näin ollen paine tedä lentokenttäkeskeisesti väyliä vähenee. Tämä luo erinomaisen mahdollisuuden pienentää olemassaolevien väylien korjausvelkaa. Lentoliikennemäärä ei todennäköisesti palaa enää lentämisen suuren hiilijalanjäljen ja koronan seurauksena enää entiselle tasolle.
Vaikka käytävään YVA-ohjelmaan ei kuulukkaan kustannusvertailut, pitäisi näin suuressa hankkeessa olla kustannusselvityksiä ja ympäristöhaittojen selvityksiä eri vaihtoehtojen välillä. Se olisi valtion tämänhetkisen velkakierteen ja kuntien ahdinkongin kannalta välttämätöntä. On kuitenkin itsestään selvää, että entisten väylien laajentaminen on yleiseen tietoteen verraten edullisempaa ja erityisesti sitä voidaan tehdä pitkän ajan kuluessa tarpeen mukaan. Näin investointi ja resurssien tarve jakaantuu usealle vuosikymmenelle ja olisi taloudellisestikin kestävää. Matti Pirhonen

Matti Pirhonen (Pirkkala, 13.12.2020)

#9

Toivion Omakotiyhdistys ry pyytää ELY keskusta ja Väylävirastoa selvittämään oikaisun ja kakkoskehän tarpeellisuuden nykyisessä muuttuneessa maailmantilanteessa. Tulevaisuuden kehitystrendit todennäköisesti eivät enää noudata vanhoja mallilaskelmia liikenteen kehitysmääristä tai tarpeista. Myös toteutuskustannusten ja ympäristön kannalta tulisi vertailla vaihtoehtoa, jossa jo olemassa oleva valtatie 3 parannetaan 3+3-ajokaistaiseksi, ilman kehä 2:sta tai muita uusia teitä.
Toivion lähellä sijaitseva yhtenäinen metsäinen alue on tärkeä lähivirkistysmetsä ja myös seudullisesti merkittävä retkeilyalue. Iso Naistenjärven läheisiä virkistysmetsiä käyttävät myös muut kuin toiviolaiset ja pääosa käyttäjistä onkin ulkopaikkakuntalaisia: Mahdollinen Puskiaisten oikaisu läpäisisi ja pirstoisi kaikkien heidän luontoretkikohteensa. Kakkoskehä ja rautatielinjaus lisäisivät lisää luonnon monimuotoisuutta.
Vaihtoehdosta riippumatta omakotiyhdistys pitää tärkeänä parantaa nykyisen valtatien meluntorjuntaa Toivion kohdalla sekä kaikkialla muuallakin missä asutusta ja virkistysalueita on melualueella.

Kristiina Kaila (Pirkkala, 13.12.2020)

#22

Säilyttäkää tärkeä luontomme.

Päivi Mustonen (Pirkkala, 13.12.2020)

#36

Hankala ymmärtää, miksi 5 km:n takia pitäisi rikkoa metsäalue. Tampereen kehätien vähäisiä ruuhkia oikaisu ei poistaisi, koska Tampereen alueen sisäinen liikenne ei sitä käyttäisi.

Markus Patjas (Pirkkala, 13.12.2020)

#68

Voisitteko pitää auki kävelyreittejä myös talvella. Metsää ei talvella pääse kun latuja on kaikkialla. Auta armias jos erehtyy koiran kanssa ladun reunaan kävelemään.

Rauno Korhonen (Pirkkala, 13.12.2020)

#71

Säästäkää luontoa lapsillekkin tulevaisuuteen.

Maria Heino (Akaa, 14.12.2020)

#84

Ei missään nimessä tietä metsän virkistysalueelle!

Marjo Kari (Lempäälä, 14.12.2020)

#89

Metsät ja luonto ovat tärkeitä
Ja välttämättömiä ihmisille ja eläimille. Se on satsaus ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Puisto ei korvaa metsää ja kaupungista ei saa olla pitkä matka oikeaan metsään!!

Eeva Vartija (Ylöjärvi, 14.12.2020)

#107

Meidän on nähtävä omaa mahaamme pidemmälle. On valittava viisaammin ja otettava luonto huomioon ja isosti. Kun viimeinenkin puu on kaadettu, tulette huomaamaan että rahaa ei voi syödä eikä hengittää.

Mari Lehtonen (Pirkkala, 14.12.2020)

#121

Alue mitä mahtavin virkistyskäytössä ei liikenteen alle murjottuna

Päivi Kankaanpää (Pirkkala, 14.12.2020)

#124

On vaikea ymmärtää Puskiaisten moottoritien tarkoitusta, koska sen liikennettä nopeuttava vaikutus on marginaalinen. Eihän koko Tampereen alueella ole maailman mittakaavassa liikenneruuhkia! Samalla tuhoutuisi tärkeä virkistysalue, minkä merkitys ja arvo ihmisille (ja luonnolle ylipäänsä) on paljon suurempi kuin muutaman minuutin lyhyempi ajomatka. Parannetaan mieluummin olemassa olevia väyliä ja pidetään ne kunnossa kuin lohkotaan luontoa uusien väylien alle.

Pasi Ahola (Pirkkala, 14.12.2020)

#126

Nyt asiat oikeesti tärkeysjärjestykseen. Entisenä Sääksjärveläisenä olen viettänyt noissa metsissä aikaa vaikka ja kuinka, sienestäen, marjastaen, lenkkeillen ja retkeillen.

Jaana Vankka (Evitskog, 14.12.2020)

#130

Hyödyt ja haitat eivät kohtaa.
Itse kyseisellä alueella liikkuneena hiihtäen.vaeltaen.marjasta.sienästäen alue on pirkanmaan helmi

Juha Vankka (Kikkonummi, 14.12.2020)

#131

Meidän lapset kavereineen ovat päivittäin näissä metsissä. Miten kukaan eden voi miettiä jotain in radikaalia. Viedä Pirknmaan keuhkot pois.

Annamaria Poussu (Lempäälä, 14.12.2020)

#142

Ehdottomasti luontoarvoja pitää suojella viimeiseen asti. Suomen tulee aina vaan vahvemmin päätöksissään vaalia puhdasta luontoa. Olla esimerkkinä muulle maailmalle.

Risto Lundan (Tampere, 14.12.2020)

#145

Toivion arvokkaat luontokohteet ehdottomasti säilytettävä jälkipolville.

Heikki Halonen (Pirkkala, 14.12.2020)

#149

Noi Pirkkalan ja Lempäälän väliset metsät on säilytettävä rakentamatta. Koska niillä on iso merkitys tolle alueella.

Mikko Makinen (Nokia, 14.12.2020)

#157

Arviointi ohjelmassa esitetty suuri liikennemäärän lisääntyminen vaikuttaa nykytiedon perusteella selvästi yläkanttiin arvioidulta. Raideliikennettä ollaan lisäämässä. Suomen väestön määrän on arvioitu kääntyvän laskuun jo 2030-luvun alkupuolella vähentäen Pirkanmaan läpikulkulkuliikennettä. Myös väestön ikääntyminen ja työssäkäyvien väheneminen on huomioitava liikennemääräennusteessa. Mikä on Pirkkalan lentokentän käyttöaste tulevaisuudessa? Valitettavasti kun vastakkain ovat ekologiset arvot ja taloudelliset intressit, niin useimmiten ekologia häviää. Kannattaako muutamien ajominuuttien takia uhrata valtava määrä luontoa, joka jo on arvo sinällään ja joka on monipuolinen terveyden ja hyvinvoinnin lähde?

Esa Halonen (Lempäälä, 14.12.2020)

#164

Näin merkittävää luontoaluetta ei todellakaan saa tuhota sen vuoksi, että autoilla voi oikaista muutaman minuutin nopeammin. Oikeita autoruuhkiahan meillä ei ole. Eikö nyt viimeinkin herättäisi siihen, että kaikkea luontoa ei alistettaisi ihmisen toiminnalle.

Niina Ahola (Pirkkala, 14.12.2020)

#172

Nämä metsäalueet ovat suuri osa Pirkkalan vetovoimaa. Juoksen ja maastopyöräilen poluilla ja hiekkateillä, talvella hiihdän. Lapsen kanssa käydään usein metsässä. T. Taneli Hynninen

Taneli Hynninen (Pirkkala, 14.12.2020)

#197

Taaporinvuori ja Kurikkakallio ovat huippupaikkoja! Ne pitää säilyttää eikä niiden juurelle, millekään puolelle, saa tehdä autotietä!

Päivi Raivio (Pirkkala, 14.12.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…