Pirkkalan ja Lempäälän välinen virkistysmetsä ja ekologinen käytävä tulee säilyttää sellaisena myös tulevaisuudessa.

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#211

Ei tarvita lisää liikenneväyliä luontomme keskelle.

Anne Huuhka (Pirkkala, )

#216

Puhutaan tiestä, mutta pitää puhua tiestä, sekä sen molemmille puolille rakentuvista yritysalueista, jolloin luonto melualueineen kaikkineen tuhoutuu laajalta alueelta aiotun oikaisutien molemmin puolin. Jos oikaisua Helsingin suunnasta pohjoiseen haetaan ohitse Tampereen, niin oikaisu kannattaa aloittaa jo Akaan kohdalta ja toteuttaa se Vesilahden kautta Nokialle. Tällä olisi hyvä vaikutus ko. kuntien elinkeinoelämän kehittämiselle. Hyvinvointi on muutakin kuin vain rahaa. Kaikki me tiedämme sen, että sitä ei ole koskaan tarpeeksi ja usein se ajaa päättömyksiin. Tässä hankkeessa on mielestäni juuri siitä kyse.

Markku Kuusjärvi (Pirkkala, )

#253

Jos tämä hanke toteutetaan, arvokas ja monimuotoinen luontokohde ja virkistyalue tuhotaan peruuttamattomasti. Emme halua jättää tällaista tuhon perintöä jälkipolville.

Erkki Erkkilä (Pirkkala, )

#254

Kun Suomen tieverkosto kipuilee jakuvasti huonokuntoisena, niin miksi rakentaa lisää tulevaisuuden korjausvelkaa, kun ylläpito näille nykyisillekin teille tuottaa vaikeuksia. Suunniteltu tie tuhoaisi lopullisesti Pirkkalan ja Lempäälän arvokkaat luonto ja retkeilyalueet. Niiden arvo on korvaamaton kuntalaisten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Rakennustyömaa on sen sijaan suoranainen terveyriski, arseeni on vahva ympärisristömyrkky. Hanke ei ole myöskään menetetyn metsäalueen takia sopusoinnussa nykyisen ilmastoajattelun kannalta. Näkisin jo olemassa olevan Valtatie 3 päivittämisen olevan, niin em. seikkojen, kuin myös taloudenkin näkökulmasta ehdottomasti paras vaihtoehto.

Seppo Hahmo (Pirkkala, )

#260

Älkää tuhotko lähiluontoa. Moni kuntalainen hakee näistä metsistä jaksamista arkeensa. Nämä polut ja maisemat on parasta, mitä kuntamme meidän perheelle tarjoaa. Pehkusuolla ja Kurikkakalliolla liikumme usein monenakin päivänä viikossa. Mikä on säilyttämisen arvoista, ellei tämä? Haluammeko jättää tuleville sukupolville jälkeemme vain moottoritiemelualuetta?

Suvi Vänttinen (Pirkkala, )

#262

Uusi älytön moottoritie on puhdasta rahan polttamista ja nykyisen vihreän maan tuhoamista. Ei kannata. Tehkää tarvittaessa kolmas kaista jollekin matkalle, niin ongelma korjautuu sillä, ja kustannukset alle 10:s osa uudesta moottoritiestä.

Sakari Kaila (Tampere, )

#263

ETätyön tultua pysyväksi vaihtoehdoksi pendelöinnille en näe pakottavaa syytä hävittää arvokkaita luontokohteita, jotka ovat itseisarvo sinänsä ja lisäksi tärkeitä alueen asukkaiden hyvinvoinnille. Markku Kuusjärvi antoi rakentavan vaihtoehdon: "Jos oikaisua Helsingin suunnasta pohjoiseen haetaan ohitse Tampereen, niin oikaisu kannattaa aloittaa jo Akaan kohdalta ja toteuttaa se Vesilahden kautta Nokialle. Tällä olisi hyvä vaikutus ko. kuntien elinkeinoelämän kehittämiselle."

Riitta Kuismanen (Pirkkala, )

#268

Mitä tulee suunniteltuun Puskiaisten tien oikaisuun Pirkkalan Järvenpään Omakotiyhdistys ry: n kanta on ettei ko tietä tule toteuttaa. Toteutuessaan Puskiaisten tien liittyminen VT3:een Pirkkalassa tulisi sijaitsemaan asuinalueemme välittömässä läheisyydessä Seiväskorven pellolla tuoden alueelle valtavan tierypäskeskittymän useine kaistoineen, yhteensä kymmenen kaistaa nykyisen neljän sijasta!

Välittömät haitat ovat lisääntyvä melu, joista pahin rengasmelu, nastamelu, ilmansaasteet (pienhiukkaspäästöt) ja asuinalueemme arvo/arvostus sekä asumisviihtyisyys. Puskiaisista Pirkkalaan tulevat kaksi kaistaa on suunniteltu kulkemaan nykyisen ohitien VT3:n ylitse Linnakorven kohdalla kaartaen siitä Seiväskorven pellolle ja heti ylityksen jälkeen on suunniteltu erkanevan kolmas kaista kohti Pirkkalan ABC:n liittymää ollen lähimpänä asumuksia kohdallamme. Ko. silta ympäröivään maastoon ja kuntakeskukseen nähden on korkeimmalla kohdalla. Täten melun vaikutuspiiriin voidaan lukea ei ainoastaan lähialue vaan myös koko kuntakeskus Suupalla.

Puskiaisten tien rakennusaikaiset haitat aiheutuvat kallion louhinnasta ja räjäytyksistä meluna/ tärinänä sekä pölynä, josta pahin on pölyn sisältämä arseeni. Pölyn sitomiseen tarvittava kastelu yhdessä sadevesien ja lumien kanssa aiheuttaa arseenin liukenemisen pinta- ja pohjavesiin ja niitä ei voi enää käyttää esim. kasvimaiden kasteluun saatikka juomavetenä. Tarkasteltaessa koko Suomea, on pahin arseenikeskittymä juuri Tampereen - Pirkkalan eteläpuolisilla alueilla!
Liittymän rakennusalueelta tulee pintavesiä asuinalueellamme sijaitsevaan Seiväslampeen ja sen kautta Vähäjärveen ja Pyhäjärveen. Seiväslampi yhdessä frisbee- golf ratoineen on asuinalueelle tärkeä lähivirkistyspaikka, jota ei tulisi saastuttaa.

Pirkkalan Järvenpään Omakotiyhdistys ry kannattaa adressin mukaisesti nykyisen VT3:n parantamista asteittain tarpeen mukaan välillä Lempäälän Kuljun eritasoliittymä-Lakalaiva-Pirkkala-Nokia rakentamalla väylälle molempiin suuntiin kolmannet kaistat.

Olipa lopullinen päätös tien suhteen mikä tahansa, Pirkkalan Järvenpään Omakotiyhdistys ry vaatii noudatettavan meluesteitä suunniteltaessa ja rakennettaessa laissa sallittuja tiemelun ohjearvoja ja tehtävä sen mukaan vaatimusten mukaiset meluesteet asuinalueidemme kohdalle niin Vähäjärvelle kuin myös Takamaalle unohtamatta myös muita Pirkkalan asuinalueita. Meluaidan/ meluaitojen rakentamisen hyödyt Pirkkalan kunnan alueella ovat suuremmat kuin taloudellinen panostus.

Pelkät tietokonemallinnukset tiestä aiheutuvan melun suhteen eivät tule kysymykseen, vaan asuinalueille olevilla kiinteistöillä, pihoilla tulee tehdä eri vuodenaikoina kenttämittaukset ennen ja jälkeen rakentamisen.

Ajonopeudet tulee asettaa asuinalueiden kohdalla max 80 km/h. Tämä osaltaan pudottaa hieman tiemelua verrattuna siihen , jos nopeus olisi 100 km/h tai enemmän.
Seppo Vuoristo
Pirkkalan Järvenpään Omakotiyhdistys ry

Seppo Vuoristo (Pirkkala, )

#270

Tulevaisuuden sukupolvet eivät tule arvostamaan tämäntyyppisiä ratkaisuja. Metsä ei uusiudu hetkessä, tie kylläkin tuhoaa kaiken tehokkaasti. Metsä on kaikki mitä meillä on, sitä ei voi ostaa mistään eikä tuoda takaisin kun se on tuhottu. Vastuullisuutta toivon, rakkautta maapalloon ja muihin siellä tarpojiin. Kuulkaa pyyntö tää, sen takana on syvä rakkaus alkuperäämme.

Sanna Lehtiniemi (Pirkkala, )

#292

Nautin näissä metsissä liikkumiswsta useita kertoja viikossa ja sielä törmää paljon ihmisiin. Moottoritien rakentaminen tuntuu käsittämättämältä idealta.

Ida Lehtonen (Tampere, )

#296

Luonnon hävittäminen tällä tavalla tappaa ihmisten hyvinvointia aivan suoraan🤬

Birgit Backlund-Palander (Lempäälä, )

#321

Korjatkaa ne jo olemassa olevat tiet turvallisiksi. Ei tämä Suomen väestö niin paljon liikennettä tee, että metsiä ja luontoa pitää lisää pilata sekä viihtyisiä asuinalueita.

Susanna Kivinen (Lempäälä, )

#327

Toivottavasti säilyy luontopolut, koska ne on Lempäälän asukkaille todella tärkeä, siellä menee Birgitan polku ja on satojen ihmisten käytössä, myös partiolaiset käyttävät.

Heli Roppo (Lempäälä, )

#328

Lempäälä-Pirkkala-metsä on rikas luontokohde ja arvokas virkistysmetsä asukkaille. On jo alkanut harmittaa takaisin Lempäälään muuttaminen, kun täällä lenkkimaastot vain huononevat koko ajan hakkuiden vuoksi. 5min säästö ajallisesti ei auta MITÄÄN motaria käytettäessä. Itse käyn Kuljusta Pirkkalassa töissä ja käytän lentokentän liittymää täten päivittäin. Liikenne on siinä ihan ok.

Sari Männistö (lempäälä, )

#362

Liian paljon metsiä hakattu näillämain ja virkistysalueita ei pian ole. Nytkin kaatuu metsää linjan molemmin puilin. Tuon tieasian voi aivan hyvin hoitaa parantamalla entistä linjaa.

Ritva Priha (Lempäälä, )

#372

Pirkkala ei todellakaan tarvitse uusia moottoriteitä, vanhan parantaminen kyllä riittää. Toivottavasti järki voittaa ja luonto sekä ulkoilijat kiittää.

Lasse Hahmo (Pirkkala, )

#373

Pirkanmaan viheralueet pienenevät koko ajan. Tämä olisi täysin turha lisäys siihen pottiin.

Helmi Pulkkinen (Tampere, )

#374

Kaikki asiat ovat jo adressissa. Jo olemassa olevien valtaväylien parantaminen on AINUT oikea vaihtoehto.

Karoliina Niemenmaa (Lempäälä, )

#375

Teiden oikaiseminen hinta on kallis jos lohkotaan tärkeitä viheralueita. Ihmiset liikkuvat vähemmän, lihovat ja masentuvat. Jos säilytämme viheralueita monimuotoisina ihmiset liikkuvat, löytävät historian ja luonnon löytöjä, ovat levollisempia ja paremmalla mielellä. Taaporin vuori on hieno historiallinen kohde. Se pitää säilyttää tuleville sukupolville!

Milla Tuormaa (Helsinki, )

#393

Oikaisu ja siihen läheisesti liittyvät kuntien kaavoitushankkeet pitää estää! Kyseinen metsäalue on koko Tampereen seudulle erittäin tärkeä lähiluontu- ja virkistyskohde.
Hankkeen puolustajat tuntuvat käyttävän osin populistisia keinoja asettaen vastakkain vain kaksi vaihtoehtoa: oikaisu tai "kotien rauniot" lisäkaistojen myötä. Vähemmälle huomiolle jää 0+-vaihtoehto, joka olisi myös Väyläviraston selvityksen (https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2019-20_tampereen_kehatien_web.pdf) mukaan yhdessä joukkoliikennepanostusten ja nykyisen kehätien välityskyvyn parannusten kanssa kestävin ratkaisu.

Aamulehdessä on ollut lukuisia kirjoituksia puolesta ja vastaan (https://www.aamulehti.fi/lukijalta/) samoin kuin Lempäälä-Vesilahden sanomissa (https://lvs.fi/aiheet/lukijalta/). Toivoisin vielä lisää niitä - etenkin meiltä oikaisun vastustajilta. Ottakaa yhteyttä myös kuntavaaliehdokkaisiin ja kysykää heidän mielipidettä asiaan. Ja jos tunnette somevaikuttajia, joille luonto on lähellä sydäntä, niin hekin voivat tuoda näkyvyyttä tälle adressille. Vaikka eivät alueella itse asuisivatkaan.

Teemu Hiltunen (Lempäälä, )

#397

Pilaatte tärkeän luontokohteen ja Sääksjärven viihtyisän asuinalueen. Mihin hittoon te tarvitsette uutta tietä?!! Tehkää vaikka lisää kaistoja entiseen kolmostiehen.

Sonja Sinisalo (Lempäälä, )

#399

Ei kosketa metsäalueeseen! Se on todella suosittu retkeilykohde koululaisille, päiväkodeille ja kaikille lempääläläisille!

Altti Näsi (Lempäälä, )Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…