Säilytetään Vasaramäen yhtenäiskoulu

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#802

Vanha ja hyvä on säilytettävä!

Oskari Viitanen (Turku , 03.03.2023)

#808

Koulutuksesta ei pidä tinkiä.

Carl Ehn (Turku , 03.03.2023)

#811

Lausteen yhtenäiskoulun suunnitelma on niin monella tapaa huono, ettei oikein edes tiedä mistä aloittaa. Meluongelmasta, vieressä olevan tien liikenteen paljouden aiheuttamista vaaratilanteista vai maaperän tulvamahdollisuuksista? Päättyen koko koulun rakentamisen turhuuteen, koska Vasaramäessä on nimenomaan liikuntapainottaiselle koululle tärkeät sijainnit lähellä ja alakoulu jo olemassa, Lausteen alakoulun ongelman takia ei tarvitse räjäyttää kaikkea hyvää ja rakentaa sutta. Lisäksi Vasaramäessä on jo erikielisiä ja -kulttuurisia ihmisiä, sekään ei ole peruste yhdistämiselle, varsinkaan kun alakoulut eivät kuitenkaan yhdisty.

Minna Kesäläinen (Turku, 03.03.2023)

#824

Vasaramäen lapset hakeutuvat keskustan kouluihin, eivät Lausteelle. Liikuntapaikat Kupittaalla!

Annikka Salo (Turku, 03.03.2023)

#863

Huolissaan lastemme tulevaisuudesta

Sisi Fan (Turku, 03.03.2023)

#873

On useita syitä siihen, miksi on tärkeää, että lapsilla on koulu lähellä heidän kotiaan:

1 Saavutettavuus: Jos koulu on lähellä kotia, lasten on helpompi käydä koulua, mikä vähentää myöhästymisriskiä tai poissaoloa koulusta. Tämä voi myös vähentää perheiden matkakustannuksia.

2 Sosiaaliset edut: Koulu lähellä kotia tarkoittaa sitä, että lapset käyvät koulua yhdessä naapureidensa ja muiden samalla alueella asuvien lasten kanssa. Tämä voi auttaa luomaan vahvempaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä alueella.

3 Lisääntynyt turvallisuus: Vanhemmat voivat tuntea olonsa turvallisemmaksi, kun heidän lapsensa käyvät koulua lähellä kotiaan, koska he todennäköisemmin tietävät, keitä alueella liikkuu. Tämä voi myös helpottaa vanhempien osallistumista koulutapahtumiin ja -toimintaan.

4 Paremmat akateemiset tulokset: Tutkimusten mukaan alueella sijaitsevat koulut voivat saada parempia akateemisia tuloksia, koska henkilökunta on todennäköisemmin hyvin perillä oppilaiden tarpeista ja haasteista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että koulu lähellä kotia voi tuoda monia etuja sekä lapsille että heidän perheilleen. Se edistää yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä, lisää saavutettavuutta, lisää turvallisuutta ja johtaa parempiin akateemisiin tuloksiin.

Kristiina Jansson (Turku, 03.03.2023)

#903

Ystäväperheellä ja heidän tuttavillaan on iso huoli asiasta

Laura Laaksonen (Turku, 03.03.2023)

#907

Huomioikaa lapset he ovat tulevaisuuden turvamme

Seppo Koistinen (Helsinki, 03.03.2023)

#922

Miksi kaikki päätökset ovat luotaantyöntäviä.Ihmisillä pitäisi olla muitakin arvoja kuin raha ja jatkuva kasvu

Marko Kortelainen (turku, 06.03.2023)

#924

Koulu on säilytettävä, jo senkin takia että loistavat urheilumahdollisuudet ovat jo olemassa.

Heidi Valdolin (Turku, 06.03.2023)

#926

Larger schools are not cheaper, but much more expensive, inquiring more social and eventually economic costs as well.

Sabaheta Ramcilovic-Suominen (Turku, 09.03.2023)

#934

Vähä-Heikkilä

Hannele Lundman (Turku, 14.03.2023)

#936

Yläkoulun sijainti entisillä sijoillaan Vasaramäessä järkevä vaihtoehto, monessa mielessä, lapsia ja perheitä, opetusta ja opettajia sekä liikuntamahdollisuuksia ja niiden läheisyyttä kuin myös ala- ja yläkoulun yhteistyötä ajatellen.

Marja Ukkonen (Turku, 14.03.2023)

#941

Miksi aina koulut ym julkiset rakennukset päästetään niin huonoon kuntoon, että sen varjolla voidaan sanoa, että ” ainoa mahdollisuus on purkaa kohde”? Monta vuotta väitetään, että sisäilmaongelmia ei ole, kunnes yht’äkkiä ollaan tilanteessa, että niitä on liikaa - enää ei voi korjata ilmastointia, ei kartoittaa kosteusvaurioita, joten..
Kun katsoo ko koulun sijaintia, niin se on liikunnan kannalta ihanteellinen - kaikki tarpeellinen on liki. Ei tarvitse rakennuttaa uusia halleja, kenttiä, puistoja jne.koska Kupittaan liikunta- alue on vieressä, ”aivan kainalon alla”.

Eeva Laine (Turku, 14.03.2023)

#943

Ei pitkiä koulumatkoja lapsille.

Maria Kivivirta (Turku, 14.03.2023)

#945

Lähipalvelut ovat asumisviihtyvyyden kannalta erittäin oleellisia - omalla alueellani joitakin palveluja on karsittu ja sen todellakin huomaa (kielteisellä tavalla, luonnollisesti). Vetoan päättäjiin, jotta Vasaramäen ja lähitienoon lapset saavat käydä koulunsa turvallisesti omalla asuinalueellaan!

Irmeli Vieno (Turku, 14.03.2023)

#947

Vasaramäen koulua ei saa purkaa!

Susanna Nurmi (Turku, 15.03.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…