Säilyttäkää Nikkilän identiteetti, historia ja vetovoima!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#404

Älkää tehkö Nikkilästä rumaa betoniasutusta kuten Kouvolasta. Säästäkää luonto.

(Kouvola, )

#406

Historia, kulttuuriperintö, luonto, rauha, väljyys, maisema ja estetiikka ovat vähintään yhtä tärkeitä arvoja kuin raha.

(SIPOO, )

#432

Vi vill ha kvar våra länkstigar.

(Sibbo, )

#443

Nyt on viimeinen hetki pelastaa Nikkilästä tulemasta "normitaajama". Luonto ja historia ovat juuri ne asiat, jotka Nikkilästä tekevät erityisen.

(Sipoo, )

#445

Älkää viekö ja pilatko Nikkilän alueen ainoaa kunnollista luontokohdetta jossa ulkoilla ja liikkua.

(Sipoo, )

#457

Jag skriver pga. att Nickby gårds område är en stor del av charmen med Nickby. Det är dit man går för att lugna ner sig efter jobbet och det är där man skidar med barnen på vintrarna. Bygg istället på andra tråkigare åkrar men förstör inte detta unika område.

(Sibbo, )

#460

Ett av de vackraste grönområden i hela Sibbo kommer att gå förlorat om det börjar byggas här!!!
Tänk efter...FÖRE!

(Borgå, )

#463

Sibbo bör utvecklas, men förnuftigt.

(Sibbo, )

#465

Olemme muuttamassa kartanon aluelle Vantaan Kivistöstä jossa uuden kaavoituksen myötä uudet lieveilmiöt saivat meidät ajattelemaan asuinpaikkaamme uusiksi(virkavallan puuttuessa ilkivalta ja huumeet, varkaudet, ym rötökset ovat päivittäistä harmia). Päätimme muuttaa Nikkilään luonnonrauhan lähelle, jossa lapsille olisi hyvä olla ja kasvaa myös luonnon äärellä. Nyt näyttää kuitenkin, että naapurustoon olisi kasvamassa uusi Kivistö. Nikkilässä halutaan rakentaa nopealla tahdilla radan saamiseksi Keravalle ja tuhota iso alue luontoa ja virkistysalueita, aluieta joita ei koskaan voi korvata eikä koskaan enää saada takaisin.

(Vantaa, )

#471

Olkaa nytt järkeviä alue on nii. Hieno ja sitä käytetään joka päivä. Älkää pilatko sitä. Kyll sitt harmittaa jälkeenpäin😉

(MARTINKYLÄ, )

#472

Jag bor i närheten och tycker att det skulle vara det värsta som kunde hända. Naturen är så viktig för oss

(Sibbo, )

#473

Sibbo marknadsför sig aktivt som en kommun där man har nära till naturen. Är det då rimligt att stympa ett centralt rekreationsområde till förmån för bostadsområden, då man försämrar friluftsmöjligheterna för både gamla och nya Nickbybor, som kan ha lockats till Sibbo som en naturnära kommun? Nickbys tillväxt är en positiv utveckling, men ett växande invånarantal medför växande behov för rekreationsområden, som enligt NG8 i stället skulle reduceras.

(Sibbo, )

#477

Kaikkea ei voi mitata rahassa. Haluammeko lapsemme elävän betonilähiössä?

(Sipoo, )

#484

Tillväxten bör ske i samklang med befintliga invånares och markägares intressen. För att garantera att Nickbys utveckling sker i växelverkan med markägarna och invånarna, läggs planstommen fram till förnyat påseende.

(Sibbo, )

#505

Jag skriver under för att motions området förstörs

(Martinkylä, )

#527

Nickby skall värna om sitt kulturhistoriska värde och historia.

(Sibbo, )

#531

Jag vill bibehålla sibbos identitet.

(Sibbo, )

#537

Min uppväxt ort

(Mariehamn, )

#539

Kuntorata pitää säilyttää, luontoarvojen takia ihmiset Nikkilään muuttavat. Kerrostaloja on jo muualla, niitä ei tarvita lisää tänne.

(Sipoo, )

#541

Planen för Nickby gårds område motsvarar inte min uppfattning om hur planeringen ska skötas.

(Norra Paipis, )

#554

Metsä- ja luontoalueet on säilytettävä.

(Sipoo, )

#555

Önskar bevara vacker barndomstrakt.

(Mariehamn, )

#568

Pidetään luonto, rauha ja hiljaisuus päällimmäisinä. Niiden takia ihmiset tänne hakeutuvat, eivät minkään rautatieyhteyden.

(Sipoo, )

#572

Är uppvuxen i Nickby/Kyrkoby!

(Stockholm, )

#573

Jag hoppas verkligen ni kommer till en annan sammanfatning gällande planeringen av den nuvarande ng8. Frilufts/motions alternativen är redan nu väldigt begränsade men har fungerat en så länge, ta inte och förendra den ”enda” egentliga konditionsbana i nickby. Om mera invånare flyttar in till sibbos nickby, kommer antalet användaren stiga märkvärdiga mängder, så vore det inte otänksamt och minska banans längd med ca. 2 kilometer? En annan faktor är att bevara nickby gårds traditionella landskap, sibbo har int hittills varit den bästa kommunen med tanke på att bevara gamla samt historiskt märkvärdiga platser. Ni skulle kunna bättra på det till en början med nickbygårds område samt omgivning.

(Sibbo, )

#574

Olen asunut Nikkilässä puoli vuotta. Syy valita Nikkilä oli juuri luonto ja ainutlaatuinen miljöö. Malttia kasvusuunnitelmiin, koska nopea kasvu tuhoaa ainutlaatuisuuden ja kylän identiteetin.

(Sipoo, )

#585

Junayhteys Helsinkiin Keravan kautta, sisältäen junan vaihdon, on keinotekoinen ja hankala. En usko, että tulisin käyttämään sitä. Tuntuu luonnollisemmalta astua bussiin joka lähtee suoraan oikeaan suuntaan. Hyvät bussiyhteydet palvelevat asukkaita paremmin kuin juna jonka saavuttamiseksi useimmat kuitenkin tarvitsevat auton. Sipoo ei kaipaa mitään räjähdysmäistä kasvua lieveilmiöineen. Hiljaa hyvä tulee.

(Sipoo, )