Älkää tuhotko Tammisaaren Vanhaa Kaupunkia: Ei huviloita veden päällä Barckenin Udden edustalle

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#203

Det finns långa strandlinjer där detta projekt gärna kan placeras, inte framför signaturprofilen.

Michaela Cronstedt (Ekenäs, 02.05.2021)

#210

Jag är även av den åsikten, att det är en synnerligen dålig ide att bygga massvis med pontonhus direkt utanför Ekenäs gamla stad, som är en välbevarad gammal helhet. Det är inte en PR-nytta för Ekenäs, utan en PR- och image-skada.

Frej Holmberg (Åbo, 02.05.2021)

#213

att realisera ett dylikt projekt är ett lika stort brott som att tillåta vanlig byggnation som direkt fortsättning av Barckens udde västerut.

Torbjörn Forsbäck (Ekenäs, 02.05.2021)

#219

Förstör inte gamla stan

Jörgen Lindholm (Ekenäs, Raseborg, 02.05.2021)

#220

Ett helt befängt projekt skall stoppas.

Leif Andersson (Helsinki, 02.05.2021)

#226

Stadsstyrelsen gör (ännu) ett ödesdigert misstag om den godkänner denna överdimensionerade och totalt malplacerade planeringsreservering. Det är inte bara beklagligt utan katastrofalt att stadsdirektören som föredragande förordar godkännande. Det är givetvis orimligt att överlåta planeringen av Ekenäs mest värdefulla områden i händerna på ett grynderbolag. Vad tänker man på riktigt där i elfenbenstornet på Ekåsen?

Magnus Cederlöf (Ekenäs/Esbo, 02.05.2021)

#231

Bevara det genuina och den del av staden som är kulturmärkt

Susann Broman (Solna, 02.05.2021)

#236

Backens udde är kulturskyddad och skall så vara. Även vattnet utanför måste värnas, inga flytande hus men en småbåtshamn som passar in i miljön.

Angelica MÅRTENSON (ANTIBES , 02.05.2021)

#238

Bevara gamla traditioner!

maria ivars (helsinki, 02.05.2021)

#240

Jag är fd Ekenäs i o bodde i fina Gamla Stan, hemsk tanke med flytande bostäder just där. Människor promenerar längs med vackra Västvallen och ska få njuta av att se vattnet, Ramsholmen osv utan hus på vattnet. Finns andra platser för det!

Michaela Relander (Vörå, 02.05.2021)

#242

Ekenäs är min hemstad och jag samtycker inte till detta!

Nana Johansson (Nossebro, 02.05.2021)

#243

Finns andra platser att bygga på vid centrum

Johan Nordström (Ekenäs, 02.05.2021)

#252

Alla städer utvecklas genom åren och det ska de, men det behöver ske med pietet. Kulturhistoriska områden är lätta att förstöra och när ångern sätter in är det för sent.

Lillemor Gustafsson (Helsingfors, 03.05.2021)

#255

Ehdotettu rakennelma ei mielestäni sovi ollenkaan miljööseen, joka on kulttuurillisesti ainutlaatuinen. Jo vuosia vanhan kaupungin asukkaat ovat tehneet töitä alueen palauttamiseksi entiseen loistoonsa museoviraston ohjeita noudattaen. Siksi tuntuukin käsittämättömältä, että tällainen hanke hyväksyttäisiin.

Lauri Rantamoijanen (Ekenäs, 03.05.2021)

#257

Jag inte förstår varför staden skulle fatta ett beslut som strider mot alla stadsbors intressen,

Christina Söderman (Ekenäs, 03.05.2021)

#259

Vansinnig idé!

Carl-Erik Bengelsdorff (Raseborg, 03.05.2021)

#261

Gamla idyller får inte förstöras

Tapani Taka (Borgå, 03.05.2021)

#264

Förslaget med villor vid Barckensdde låter som ett aprilskämt

Thomas Lönnqvist (Ekenäs, Raseborg, 03.05.2021)

#268

Anser planerna förkastliga -
passar ej i denna miljö!

Birgitta Suni (Helsingfors, 03.05.2021)

#269

Det förstör landskapet. Dessa betongkolosser.

Marcus Finnilä (Ekenäs , 03.05.2021)

#275

Förhindrar vattenflödet in i och ut ur Pojoviken.
Staden har väl annan mark?
Hur fixas vatten- och avloppsservice?
Tänk, när husen skall renoveras, målas och underhållas, när skräp och kemikalier hamnar i sjön!

Anders Borgström (Raseborg, 03.05.2021)

#277

Ekenäs är en vacker, gammal stad som inte ska utsättas för moderna experiment. Det har redan gjorts diverse förfulningar och det behösvs inte flera. De öppna havsvyerna får inte skymmas.

Maria Hintze (Helsingfors, 03.05.2021)

#282

Olen asunut kaksi vuotta Liinakankurinkadulla ja Wågenib viereinen ranta on yksi kauniimpia paikkoja. Rauhallinen ilta-,ja aamukävelypaikka. Paikalla pesii myös paljon erilaisia lintuja, rakennuttaminen vaurioittaisi monimuotoisen luonnon infraatruktuuria. Talvin paikalla on perinteiset talviurheilu mahdollisuudet mitkä mielestäni tulisi säilyttää. Gamla Stanin merimiljööseen ei missään tapauksessa sovi rakentaa veden ylle taloja.

Mirella heikkinen (Tammisaari , 03.05.2021)

#283

instämmer i protesten.

claus hohenthal (esbo, 03.05.2021)

#285

Tio år i tjänst som stadsarkitekt och allt sedan år 2009 därefter har jag fokuserat på att göra allmänheten och beslutsfattarna medvetna om de omistliga kulturvärden som vår gamla stadsbild representerar.

Yrjö Sahlstedt (Hangö, 03.05.2021)

#289

Förslaget att bygga villor på vattnet är en ekologiskt sett vettig lösning. Dessutom skulle det förstöra områdets unika kulturarv.

Mikaela Grotenfelt-Enegren (Helsingfors, 03.05.2021)

#294

Idén är fullkomligt vansinnig 😫

Birgitta Kurten (Ekenäs, 03.05.2021)

#296

Förstöra en naturligt vacker plats för all framtid, för några privatbostäder. Vilken helgalen idé.

Tanja Lundén (Danderyd, 03.05.2021)

#297

Det är vansinne att förstöra en av Finlands vackrast bevarade kulturområden. Nybygge mitt i Gamla Stan? Otroligt.

Michelle Voullieme (Ekenäs, 03.05.2021)

#308

Har bott i Ekenäs tidigare och ser gamla stan som ett kulturer av internationell klass och en del av finsk-svensk gemensam historia.

Tage Erikson (Stockholm, 03.05.2021)

#309

Fullständigt idiotiska planer, låt oss behålla nuvarande Barckens udde, återställ istället, hela området är ju en turistattraktion, villorna kan förverkligas på andra ställen. Varifrån får folk sina ideer? Låt oss se vad stadsstyrelsen duger till.

niklas wikström (Ekenäs, 03.05.2021)

#312

Likadan miljö som Nådendal där jag är uppvuxen och den känsliga kulturmiljön måste skyddas och den unika trähusmiljön ska bevaras för kommande generationer

Helena Pohjaranta-Erikson (Stockholm, 03.05.2021)

#313

Jag tycker inte detta byggförslag förbättrar Elenäs.

Frida Backman-Clark (Raseborg, 03.05.2021)

#315

Gamla stan bör bevaras som ett kulturarv i sin helhet som den nu är. Inte förstöras med villor på vattnet utanför stadsdelen. Att åka vattenvägen in till staden Ekenäs ser redan bedrövlig ut med flere nybyggda hus både i en- och flereplan i sement som gömt in en hel del gamla byggnader, det ser bedrövligt ut. Låt inte denna bedrövelse också gå över gamla stan. Flytande hus kan ju byggas i vassruggen mot fabriken Ido området upp mot Pojoviken. Jag hoppas bryggorna återställs utanför gamla stan så vi får flere båtplatser till staden, så som nu är det bedrövligt med bryggstolparna som står där öde och ser spökaktiga ut.

Kita Österlund (Raseborg, 03.05.2021)

#319

Känns förfärligt att Gamla stan ska byggas ut med massa hus och förstöra idyllen, utsikten, fågelliv m.m

Gunilla Asén (Ekenäs, 03.05.2021)

#322

Barkens udde är ej lämplig. Slakthusudden i Formanshagen, aktuell för samma sak för något år sedan, är lämpligare

Rolf Carpelan (Raseborg, 03.05.2021)

#324

Den fina miljön på Barckens udde måste bevaras.

Sunna Gröndahl (Helsingfors, 03.05.2021)

#326

Gamla stan är en viktig del av staden.
Kulturområde som är en turistattraktion.
Ett värde som ej kan ersättas om det förstörs.

Lennart Westerholm (TAMMISAARI, 03.05.2021)

#327

Orörd havsnatur är viktig för stadsbilden.

Gunilla Jansson (Åbo, 03.05.2021)

#328

Jag har i åratal haft glädjen att njuta av Ekenäs gamla stads unika miljö på besök hos släktingar och vänner. Staden har en unik rofylld atmosfär, som uppskattas allt mer av invånare och besökare när större städer växer på höjden och historiska helheter förstörs. Ekenäs stad har gott om mark där nytt kan byggas. Att bomma till den öppna havsvyn vid Barkens udde skulle av nuvarande boende och besökare uppfattades som ett grovt miljö- och kulturbrott. Gör ett klokt beslut: låt havsmiljön gälla för alla, och inte för ett fåtal.

cay sevon (Helsingfors, 03.05.2021)

#334

Tanken på dylik utbyggnad är rolig att bolla med men absurd att förverkliga i kulturhistorisk miljö

Anders Pöntinen (Helsingfors , 03.05.2021)

#335

Jag skriver på pga det förstör ett kulturarv gamla stan i Ekenäs inte bara med att det förstör den unika strandpromenaden och havsmiljön men även logistiken kommer att störa gamla stans miljö.

Clara Forsskåhl (Ekenäs, 03.05.2021)

#337

Tanken är fin, men platsen fel!

Gun Julin (Tammisaari, 03.05.2021)

#338

Det vore synd och skam att förstöra Ekenäs stadsbild och identitet på detta sätt. Idén med flytande villor- super, platsen - inte barkens udde! Inte Ekenäs gamla stad.

Pia Vaskola (Boston, 03.05.2021)

#345

Mitt hem i Finland finns på Barckens Udde. Miljön runt udden upplever jag som en unik miljö som jag med stolthet brukar visa upp för för gäster från nära och fjärran. Att placera flytande villor där borde klassas som miljöbrott.

Jan-Christian Lupander (Ekenäs, 03.05.2021)

#351

Jag vill bevara den unika och vackra miljön i Gamla stan. Det här är helt ofattbart! Varför måste villorna byggas på denna plats? Det finns andra platser, en så gammal kulturmiljö som Gamla stan i Ekenäs får inte förstöras.

Katarin Ekstam (Ekenäs, 03.05.2021)

#352

Jag motsätter mig inte byggandet av flytande hus, men absolut storleken på projektet samt placeringen av husen på Barkens udde. Det finns bättre platser som jag personligen varit med om att utforma flytande hus till under de senaste 15 åren.
Dessutom saknas planer som man kunde se hur miljön skulle påverkas av projektet. Om staden tar beslut överliknande skall man absolut kunna ta ställning till hur det ser ut.

Dominicus Björkstam (Ekenäs, 03.05.2021)

#353

Förstör inte det unika med Ekenäs.

Martin Grotenfelt (Helsingfors, 03.05.2021)

#371

Ekenäs är min hemstad, en av Finlands vackraste städer. Det planerade byggandet skulle enligt min uppfattning förstöra den unika miljön och vattenområdena runt Barckens udde.

Tua Nyberg (Borgå, 03.05.2021)

#380

Rädda naturen!

Eva Schwarzvogel (Varberg, 03.05.2021)

#384

Förslaget är ogenomtänkt. Vi som bot här har i årtionden, med egna medel, bevarat uddens särprägel. Detta vill man nu förstöra. i Raseborg måste man kunna hitta en lämpligare placering än Barckens Udde.
I viken mellan Formanshagen och IDO har ju tidigare varit ett placeringsalternativ.

Rolf Backman (Ekenäs, 03.05.2021)

#385

jag skriver under för att jag är född i Ekenäs och vistas där ofta oavsett årstid

Helge Ingård (Helsinki, 03.05.2021)

#387

Förstör inte Ekenäs Gamla Stan med villor på vattnet vid Barckens udde!

Kasper Braskén (Ekenäs, 03.05.2021)

#389

Det är absurt att förstöra fina områden där dessutom bebyggelsen över denna vik är en fullständigt galen idé. Vid lågvatten skulle byggnaderna stå på bottnen och rasa och inte kan man simma där heller. Låt näturen finnas kvar, det finns andra områden i Ekenäs/Raseborg där man kan bygga

Stefan Federley (Helsingfors, 03.05.2021)

#390

förstör inte en sån fin kulturmiljö!!

Lilli Paasikivi-Ilves (Helsingfors, 03.05.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…