Ei ympäristölupaa lietteenkäsittelylle Revonlahdelle.

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Pitäkääpä huoli kunnastamme.

Tarja Mällinen (Revonlahti, 13.06.2021)

#7

Revonlahden kylä sijaitsee hyvällä paikalla kahden kaupungin välissä. Jo tuulivoimaloiden rakentaminen uhkaa kylän viihtyvyyttä. Jos kylään ja kuntaan halutaan uusia asukkaita, ei tätä laitosta tule rakentaa. Kylän houkuttelevuus kärsii aivan varmasti, jos laitos rakennetaan.

Anne Tanskanen (Revonlahti, 13.06.2021)

#10

Lietteestä voi puhdistaa poltettavaksi pellettejä. Pyrolyysipuhdistusmenetelmät. . Esim. Taskilan jätteenpuhdistuslaitoksen yhteyteen olisi hyvä tehdä kyseinen prosessi.

Marja Loponen (Oulu, 13.06.2021)

#43

Kylän viihtyvyys kärsii tosi paljon ja haittaa uusien asukkaiden muuttoa kauniiseen kylämme.

Kaarina Pietilä (Siikajoki, 13.06.2021)

#47

Kyllä tällä laitoksella tehdään Revonlahti autioksi. Sijainniltaan kylä on niin hyvällä paikalla, että tänne voisi saada asukkaita jos esim. kauppa tulisi kylälle. Neste esim. laajentaisi kauppaansa.

Eeva Liisa Hietala (Revonlahti, 13.06.2021)

#54

Haluamme puhtaan elinympäristön.

Seppo Mällinen (Siikajoki, 13.06.2021)

#56

Älkää pettäkö meidän luottamusta

Matti Kovalainen (Revonlahti, 13.06.2021)

#68

Revonneva-Ruonneva kuuluu suojeltuihin Natura 2000 -alueisiin. Kyseisen alueen viereen ei tule laitokselle myöntää ympäristölupaa.

Juho Manninen (Revonlahti, 13.06.2021)

#70

Me olen nuori alle 24-vuotias asunnon ostaja ja tulevaisuuden omakotitalon rakentaja. Mieheni kanssa olemme ostaneet pientalon Revonlahdelta ja tulevaisuudessa rakennamme omakotitalon. Emme haluaisi asua missään muualla kuin Revonlahdella.

Ronja Vanhatalo (Siikajoki, 13.06.2021)

#72

Entiselle kotikylälle ei tällaista p*skalaitosta tarvita!

Minna Jyrylä (Raahe, 13.06.2021)

#104

Riittää ympäristön pilaaminen

Teppo Riihijärvi (Ruukki, 13.06.2021)

#108

Tällä tulisi ehdottomasti olemaan vaikutuksia, kuten hakemuksestakin jo ilmenee.

Vastaavanlaista lietteen aumakompostointia on tehty Jäälin läheisyydessä Vasikkasuolla Oulussa, mikä on herättänyt vastustusta ja asiasta on valitettu aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. KHO:n päätöksessä (16/0595/3) todetaan, ettei taivasalla tehtävä lietteiden aumakompostointi vastaa BAT-määritysten mukaista toimintaa ja toiminta Jäälissä lopetettiin. Sen jälkeen lietettä säilöttiin Ylikiimingin Hakasuolle ympäristönsuojelulain ja BAT-määräysten vastaisesti, sillä seurauksella, että tulvavesien mukana valumavedet ovat päätyneet Naturasuojeltuun Kiiminkijokeen. (Kaleva, mielipide, Mitä kuuluu Oulun yhdyskuntalietteiden käsittelylle?) Oulun kaupungilla on paine saada ongelma ratkaistua, mutta sitä ei saa tehdä Siikajoen kunnan kustannuksella.

Pirjo Knuutinen (Siikajoki, 13.06.2021)

#117

Suojataan kaunis Siikajoki!

Helena Korpela (Raahe, 14.06.2021)

#121

Jääliläisenä, hajuhaitoista kärsineenä,
ehdoton ei tälle suunnitelmalle.
Tällaisen käsittelypaikan täytyy olla erittäin kaukana asutuksesta. Lisäksi on huolehdittava, ettei lietettä pääse missään olosuhteissa ympäristöön ( kovat sateet, tulvat yms), kuten Jäälissä kävi.

Riitta Loponen-Salovaara (JÄÄLI, 14.06.2021)

#131

Mikä ihme Siikajoen kuntapäättäjiä vaivaa? Ensin ollaan antamassa suursikalan laajennuslupa keskelle Revonlahden taajamaa vastoin ympäristöviranomaisen suositusta kartoittaa hankkeen seuraukset kokonaisarvioonnperustuwn YVA- lain mukaan. Hanke on aktiivisten ympäristöasioita ajavien ihmisten osalta viety Vaasanhallinto-oikeuteen odottamaan asian päätöstä.

Nyt heti perään saadaan lukea uutisointia lietteenkäsittelylaitoksen perustamisesta taajama-alueen tuntumaan.

Saman aikaan Siikajoen vesiä ollaan puhdistamassa Ely-vetoisella hankkeella jokiseudun kuntien kanssa yhteistyössä verovaroin.

Mitä järkeä !?

Kuntalaisten ja veronmaksajien pinna on pitkä, mutta jossain sentään kulkee kohtuullisuuden raja.

Petteri Hietala (Oulu, 14.06.2021)

#137

Tehkää haiseva laitos mahdollisimman kauas asutuksesta

Kari Riihijärvi (Revonlahti, 14.06.2021)

#139

Revonlahdelle ei tehdä sitä. Oma lapsuuden koti sijaitsee siellä. Isi, äitipuoli ja niiden lapsi asuu siellä.

Tea Laukka (Kerava, 14.06.2021)

#140

Viihtyisän ja luonnonkauniin Revonlahden puolesta - ei ympäristön saastuttavaa toimintaa!

Kirsi-Maria Hiltunen (Revonlahti, 14.06.2021)

#154

Siikajoen vesistö ei missään nimessä saa pilaantua, vesi on jo nyt humuspitoista eikä siihen enää bakteereja tarvita lisäksi. Lisäksi sikalasta aiheutuu jo asukkaille merkittävää haittaa hajujen muodossa.

Tapio Keränen (Oulu, 14.06.2021)

#178

Siikajoki pilattiin aikoinaan jo Uljuan altaan myötä ja nyt kun vesi alkaa puhdistua EI tarvita uutta saastuttajaa. Terv. entinen Revonlahtinen

Lea Hiitola (Raahe, 15.06.2021)

#193

Päättäjät edustaa kuntalaisia ei kuntaa, kunta tulee kuntalaisista. Jos kuntalaiset kaikki ajetaan pois eri päätöksillä hankkia rahaa kuntaan niin kunta on kohta tuulivoima ja tämän hankkeen kunta ilman kuntalaisia.

Katja Vanhatalo (Siikajoki, 15.06.2021)

#199

Päättäjille paskat omalle takapihalle.

Jouni Hepoaho (Siikajoki, 16.06.2021)



Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…