AVEKin toiminta on turvattava ja sitä on kehitettävä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#22

On kestämätöntä, että taiteen rahoitus on jatkuvasti uhan alla ja se vähenee. Se on kestämätöntä yhteiskunnalle ja niille, jotka taidetta tekevät, tuottavat ja sitä kautta työllistävät muita. Se on kuluttavaa ja väheksyvää. Yhteiskunta ilman kulttuuria on köyhä ja näköalaton.

Mina Laamo (Helsinki, 05.07.2021)

#29

Ulkosuomalaisena media-alan ammattilaisena näen, kuinka ainutlaatuinen AVEK on. AVEK uskaltaa tukea projekteja, joiden potentiaalisuutta muut rahoittajat eivät näe tai uskalla tukea. Elintärkeä henkinen ja taloudellinen tuki av-alan freelancereille.

Mari Soppela (Amsterdam, 05.07.2021)

#35

AVEKin tuki on turvannut työni nuorena elokuva- ja mediataiteen tekijänä. Ilman AVEKia en olisi voinut keskittyä työskentelyyn niin kattavasti, enkä usko että ilman tukea ja AVEKin tekijöitä kannustavaa asennetta projektit olisivat edenneet alkuajatusta pidemmälle. Olen saanut AVEKilta tukea monissa eri tuotantovaiheissa. Heidän poikkeuksellinen taiteilijalähtöisyys ja ei-kaupallisten hankkeiden tukeminen on ainutlaatuista ja elinehto suomalaisen audiovisuaalisten taiteiden kannalta.

Milja-Liina Moilanen (Turku, 05.07.2021)

#71

AVEK on äärimmäisen tärkeä kotimaisen audiovisuaalisen tuotannon rahoittaja ja tukija. Sen toiminnan horjuttaminen horjuttaisi koko kotimaista av-tuotantoa, ja osuisi kipeimmin pieniin, jo muutenkin rahoituksensa kanssa kamppaileviin tuotantoihin (esim. lyhyt-dokumentti- ja animaatioelokuvat sekä mediataide). Samoin AVEK on tukenut projekteja kuten (tämän adressin kirjoittajan oma teos kollegani kanssa) "Ekosetti - Opas ekologisesti kestävämpään audiovisuaaliseen tuotantoon" (ekosetti.fi) jota voi pitää ensimmäisenä askeleena ympäristötietoisuuden lisäämiseksi kotimaisella elokuva- ja tv-alalla. Opasta on tähän mennessä ladattu tuhansia kertoja ja se on käytössä useissa tuotantoyhtiöissä. Opas ei olisi koskaan toteutunut ilman AVEKin tukea. Pieni maa ja kielialue tarvitsee omaa audiovisuaalista kulttuuria ja sen vahvaa tukijaa. AVEKin jatkorahoitus on varmistettava ja sen toiminta on turvattava ennustettavalla tavalla.

Kaisa Astikainen (Helsinki, 05.07.2021)

#86

AVEKin toiminta on turvattava ja edelleen kehitettävä.

Roi Vaara (Helsinki, 05.07.2021)

#87

Kulttuuri tuo hyvinvointia. Kulttuuri on myös vientituote.

Ismo Virtanen (Jyväskylä, 05.07.2021)

#88

AVEK on olennainen ja tärkeä osa suomalaisen Av-kulttuurin tekemistä ja kehittämistä. AVEK on keskeinen tulevaisuuden ja kilpailukyvyn rakentaja, jonka tulevaisuuden toimintaedellytykset tulee turvata.

Arto Tamminen (Espoo, 05.07.2021)

#89

Hyvä päättäjä, tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimiva AVEK on kuin Kultainen Vasikka tai lypsävä lehmä. Jokainen AVEKissa tehty tukipäätös synnyttää tekijänoikeuksia ja kasvattaa hyvityskorvauksia. AVEKin myöntämät tuet palautuvat takaisin alalle vahvistaen kotimaista audiovisuaalista kulttuuria laajasti. Tällainen toiminta on turvattava.

Outi Rousu (Porvoo, 05.07.2021)

#93

Toimin itse elokuvantekijänä Danish Bear Productions Oy -elokuvatuotantoyhtiössä, ja haluan kertoa että AVEK on yksi tärkeimmistä kotimaisista rahoittajistamme. Kotimaisella elokuvakentällä ei koskaan liiku tarpeeksi rahaa, ja kilpailu tuista on kovaa. Mikäli AVEKin toimintaa leikataan, tulee se näkymään myös valmistuvien elokuvien määrässä ja laadussa.
Kaikkiaan AVEK on ollut mahdollistamassa kaikkien elokuvantekijöiden ammatinharjoittamista, sekä kotimaisen elokuvataiteen valmistamista. Siksi toivonkin syvästi että AVEKin toimintaa vakaistetaan ja laajennetaan jatkossa, sillä se osaltaan turvaa ja ylläpitää kotimaisen kulttuurimme elinvoimaisuutta ja sen tekijöiden toimeentuloa.

Isabella Karhu (Helsinki, 05.07.2021)

#107

Suomalainen mediataide ei olisi nykyisessä kansainvälisesti tunnustetussa asemassaan ilman AVEKin tukea teoksille. AVEK on kyennyt löytämään myös muulle audiovisuaaliselle alalle olennaiset tukimuodot.

Asko Mäkelä (Helsinki, 05.07.2021)

#110

AVEKin tuki on merkittävä erityisesti kotimaiselle dokumenttielokuvalle. Dokumenttielokuvat paitsi välittömästi työllistävät tekijöitä ovat suomalaisen kulttuurin lippulaiva maailmalle, tunnettu ja arvostettu.

Hannu-Pekka Vitikainen (Helsinki, 05.07.2021)

#119

Ymmärtäkää hyvät päättäjät taiteilijoita!! Tekin käytätte meidän tuotoksia päivittäin, jopa huomaamattanne! Olemme hengen ruoan ja hyvinvoinnin tekijöitä!

Tiina Meling (Helsinki, 05.07.2021)

#138

AVEK on kulttuurin takaaja.

Mari Mantela (Helsinki, 05.07.2021)

#168

Kehittynyt, oman historiansa ja itsenäisen asemansa ja yleisönsä saavuttanut audiovisuaalinen taide tarvitsee myös omat toimintaedellytykseksensä myös Suomessa. Alan taiteilijakoulutus on pitkälle kehittynyttä. Alan levitysorganisaatiot, jotka harjoittavat merkittävää kulttuurivientiä ovat riippuvaisia alueen kulttuurituotannollisista edellytyksistä. Haluamme, että suomalainen audiovisuaalinen teostuotanto vahvistuu.

Irmeli Kokko (Helsinki, 05.07.2021)

#190

Ilman Avekin tukea, moni innovatiivinen hanke jäisi toteutumatta. Avek tukee monipuolisesti av-kentällä sekä projekteja että yksittäisiä ideoita ja tekijöitä - tukien pieneneminen olisi todella suuri menetys Suomen kulttuurikentälle ja itse kulttuurille.

Heidi Lindén (Helsinki, 05.07.2021)