Pelastetaan historiallinen Hietalahti!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#5

Käyttäkää järkeänne

Jukka Koskinen (Orihuela costa, 12.09.2021)

#9

Vastustan Hietalahdenrannan kehityssuunnitelmaa, ehdotus pilaa alueen hienon historiallisen miljöön !

Juha Laine (Helsinki, 12.09.2021)

#13

Jättäkää Huetalahdenranta rauhaan!

Tarja Palomäki (Helsinki, 12.09.2021)

#15

Etätyökäytäntö on tullut jäädakseen ja nykyisiä toimistotiloja on Helsingissä aivan liikaa. Uusien tilojen sijaan kannattaisia uudenaikaistaa juuri näitä tiloja, jotta ne vastaisivat yritysten vaatimuksia. Hietalahtea pitäisi suunnitella, uudistaa ja rakentaa asukasystävällisesti. Se kaunis merellinen alue ja juuri sitä pitäisi suunnittelussa tuoda esille ja korostaa.

Hanne Schauman (Espoo, 12.09.2021)

#18

Asukkaiden laaja vastustus tulisi huomioda ja kohdistaa kaupungin suunnitteluresurssit alueille, joiden kehittäminen palvelee asukkaiden tarpeita.

Marja Rosenberg (Helsinki, 12.09.2021)

#23

Suunnitelma on kyyninen ja historiaton - uusien Hernesaaren/Nosturin alueen asukkailta viedään sekin ympäristö, joka heille on ”havainnekuvissa” luvattu, ja sillä pilataan turhan takia historiallinen (jo Engelin) ajatus merellisestä Helsingistä.

Laura Lahdensuu (Helsinki, 12.09.2021)

#34

Tällaiset historialliset ja ainutlaatuiset kaupungin alueet tulee säilyttää.Kaupunkisuunnittelu on jo kauan sitten ulkoistettu suunnittelutoimistoille, jotka eivät mitenkään huomioi Itämeren Helmen miljöötä ja historian luomaa viihtyvyyttä ja maiseman kauneutta niin turisteille kuin kapungin koko väestölle.
Kaupungin laajentaminen rakentaen maa-alueita merelle maatäytöillä on ainoastaan suunnittelutoimistojen, rakennusliikkeiden ja sokeitten valtuuttujemme lyhytnäköisyyttä, joka uhkaa nyt kaupunkikuvaamme. Siksi olen vamis tekemään kaikkeni sen torjumiseksi.

Hannu Öhrling (Helsinki, 12.09.2021)

#40

Helsingin hienoa keskustaa pitää rakentaa kulttuuria ja ihmisiä arvostaen

Leena Kaila-Kangas (Helsinki, 13.09.2021)

#52

Helsinki ansaitsee parempaa kaupunkisuunnittelua ja parempaa liikennesuunnittelua. Ja helsinkiläiset ansaitsevat tulla oikeasti kuulluiksi.

Lena Heikkilä (Helsinki, 13.09.2021)

#56

Helsingin historiallista kulttuurimiljöötä ja kaunista ranta-aluetta ei saa tuhota! Toimistoja ei myöskään tarvita rannoille puhumattakaan täyttömaista. Ovatko suunnittelijat oikeasti miettineet, minne mahtuvat nelikaistaisen mottoritien autot Mallastunnelin jälkeen? Uudenmaankadulleko?

Rauni Hagman (Helsinki, 13.09.2021)

#57

Miksi kehittämisaloite vuosi sitten tuli täysin puun takaa ja niin tavattoman hyvin valmisteltuna? Kuulemiset oli unohdettu kokonaan. Suunnitelmat silloin olivat todennäköisesti vaatineet kymmenien jos ei satojen tuntien neuvottelut Helsingin virkamiesten kanssa. Vastustavilla kannanotoilla ei näytä ”kerro kantasi.fi”-sivustolla kahteen kertaan olleen mitään vaikutusta. Erikoista, että kaupunki haluaa viedä hanketta väkipakolla kiireellä eteenpäin.

Jussi-Pekka Lämsä (Helsinki, 13.09.2021)

#63

Älkää hyvät ihmiset pilatko Hietalahtea!

Kari Karkio (Helsinki, 13.09.2021)

#66

Ei rakenneta keskustaa autoilun ehdoilla.

Esa Väliverronen (Helsinki, 13.09.2021)

#71

Älkää tuhotko tuota maisemaa.

Maarit Peltomaa (Tampere, 13.09.2021)

#73

Hietalahti pelastettava toimisto- ja autovallalta!

kiki molander (helsinki, 13.09.2021)

#74

Kerrankin, arvostakaa historiallista Helsinkiä!!
4-kaistaisen maanpäällisen, saastuttavan autobaanan sijaan kannattaisi suunnitella ja kehittää maanalaista liikennettä, kuten Tukholmassa!!

Anita Seeck (Kirkkonummi, 13.09.2021)

#77

Jatkuva rantojen täyttö ei hyvä, ei, ei.

Kati Niklander (Helsinki, 13.09.2021)

#79

Ei ole syytä tukkia lisää uusilla hankkeilla Hietalahden aluetta,jota täytetään jo nyt Telakkarannan rakennuksilla, joiden volyymit ylittävät selvästi ympäristönsä vanhemman rakennuskannan.

PARIKKA Lauri (Helsinki, 13.09.2021)

#88

Hietalahti rantoineen on monelle henkireikä ja tärkeä ulkoilualue kesät ja talvet. Sen valjastaminen hotellikäyttöön poliisi koko maiseman ja sen luonnonmukaisen tunnelman. Turistit osaavat myös arvostaa tuota luonnonmukaisuutta. Se on sellaisenaab matkailuvaltti ja yhä enemmän sitä rakentamattomana.

Anniina Hirvonen (Helsinki, 13.09.2021)

#89

26.8.2021 Teamsin välityksellä järjestetyssä asukastilaisuudessa Hietalahdenrannan asemakaavoitukseen liittyen HRG Property Parnersin kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Raikamo puolusti suunnitelman järkevyyttä mm. sillä, että se elävöittää altaan ympäristöä. Tällä hetkellä alueen vetovoimatekijöinä ovat mielestäni meri, veneet ja erityisesti valoisuus (alueelle paistaa aurinko lähes koko päivän aina iltaa asti). On kovin vaikea nähdä, että suunnitelman mukainen kahdeksan kerroksinen ja 35 200brm2 suuruinen toimistotalo, ehdotettu altaan täyttö ja moottoriliikenne meren yli elävöittäisi paikkaa millään tavalla. Mielestäni suunnitelma toimii pikemminkin päinvastoin, koska em. vetovoimatekijöitä ei enää olisi.

Toimistorakennus on todennäköisesti tyhjillään iltapäivästä aina seuraavaan aamuun asti ja se peittää lähes kaiken alueelle paistavan auringon. Rakennuksen vuoksi allasta pitää täyttää, mikä vähentää merialuetta ja veneille tarkoitettuja laituripaikkoja huomattavasti. Nelikaistainen rantaan sijoittuva moottoriliikenne meren yli vähentää Helsingin ranta-aluetta, mikä voisi toisenlaisessa suunnitelmassa jäädä aidosti helsinkiläisten viihtyisyyttä lisääväksi alueeksi.

Olen samaa mieltä, että aluetta pitäisi kehittää ja elävöittää, mutta helsinkiläisten viihtyvyyden ehdoilla. Olkaa ystävällisiä ja kuunnelkaa, mitä alueen asukkaat ja muut sidosryhmät kokevat tällä hetkellä alueen vetovoimatekijöiksi ja ajakaa suunnitelmia sen mukaisesti. Käykää tutustumassa alueeseen ja haastatelkaa siellä käyviä ihmisiä siitä, mikä alueessa on heidän mielestään tällä hetkellä parasta ja minkälaisessa ympäristössä he viihtyisivät alueella myös tulevaisuudessa. Tehkää alueella asuvien helsinkiläisten viihtyvyyttä ja aidosti alueen elävöittämistä edistäviä päätöksiä.

Juha Iso-Herttua (Helsinki, 13.09.2021)

#90

Olisiko aika rakentaa tunneli Hernesaaresta Länsisataman kautta Länsiväylälle ja saada siten Hernesaaren kaavoitus ja liikenneongelma ratkaistua ja samalla voitaisiin säilyttää Hietalahden torin ja altaan avoin yhteys.

Jukka Mäkinen (Helsinki, 13.09.2021)

#102

ottakaa huomioon asikkaiden toivomukset

Fred Andersson (helsinki, 13.09.2021)

#105

Avoimen kaupunkitilan pelko ei saa johtaa rakennuttajille avoimeen valtakirjaan kaavoittaa itse ja rakentaa jokainen vapaa tila täyteen.

Kari Soinio (Helsinki, 13.09.2021)

#112

Toivon, että Hietalahden rantaa ei pilata rakentamalla se täyteen. Ranta on suosittu kävely- ja pyöräilyreitti josta me alueen asukkaat nautimme.

Anne Enroth (Helsinki , 13.09.2021)

#113

Ymmärrän, että Hietalahdenkin aluetta halutaan kehittää, mutta siinä tulisi ottaa huomioon helsinkiläisten mielipiteet, joiden mukaisesti rantaan nykyisen huoltoasemarakennuksen tilalle voisi rakentaa tyylikästä matalaa tilaa ravintola-, kahvila- ja veneilytoimintaa palvelemaan. Allasta ei pidä lähteä täyttämään, mikä tekisi siitä surkean ojan. Toimistotiloja ei pidä rakentaa parhaille rantapaikoille ja lisätä näin myös liikennettä ja pysäköintitarvetta alueella. Remontoikaa vanhat tyhjillään olevat tilat toimistoiksi, mm. vuosia tyhjillään ollut talo Hietalahden hallin takana Lönnrotinkadun ja Abrahaminkadun kulmassa!

Paula Hellman (Helsonki, 13.09.2021)

#116

Lisäksi Kalevankatu 43:n hienot tunnelmalliset puurakennukset on säilytettävä omilla paikoillaan. On hienon vanhan rakennuskulttuurin raiskaamista siirtää vanhoja puurakennuksia niiden alkuperäiseltä paikalta.

Marja Helenius (Helsinki, 13.09.2021)

#121

Helsingin rantoja ei saa rakentaa umpeen. Ne kuuluvat kaikille Helsinkiläisille. Hietalahti, Eteläsatama…
Uusia asuntoja on Helsingissä rakennettu sellaista vauhtia, että kaikki puistot ja viheralueetkin ovat uhattuina. Miksi ei järjestetä parempia julkisia yhteyksiä lähikuntiin, kyllä ihmiset voivat tulla töihin kauempaakin!

Katariina Metsovaara-Heikinheimo (Helsinki, 13.09.2021)

#133

Käsittämättömän järjetön hanke! Saatava kaadettua välittömästi. Kaupungin päättäjien on kuunneltava asukkaita. Kaupungin tuhoamisen on loputtava.

Anne Linnonmaa (Helsinki, 13.09.2021)

#137

Ettekö Te jo ymmärrä, että kaupungeissa kiinnostaa mm sen historia ja kaunis arkkitehtuuri?

Juha Pykäläinen (Helsinki, 13.09.2021)

#146

Säästääkö merellinen Helsinki ja asukkaille tärkeä ranta, se Hesan aurinkoisin ranta!

Hannele Haltia (Helsinki, 13.09.2021)

#160

Helsinkiä kehitettävä asukkaiden, ei kinteistösijoittajien ehdoilla!

Matti Laipio (Helsinki, 13.09.2021)

#166

Ottakaa nyt hyvät päättäjät järki käteen!

Jarmo Laine (Helsinki, 13.09.2021)

#167

Pyydän, älkää antako ahneuden pilata Helsinkiä. Helsinkiä tulisi kehittää asukkaiden viihtyvyyden, ei gryndereiden ehdoilla. Suunnitelmat tuhoaisivat olennaisen osan eteläistä Helsinkiä.

Leena-Maija Rossi (Helsinki, 13.09.2021)

#173

Kantakaupungin rantareitit tarjoavat kaupunkilaisille ja matkailijoille tärkeitä merellisen miljöön näköalapaikkoja. Helsingin merellistä imagoa pitäisi kehittää lähestyttävämmäksi ja vetovoimaisemmaksi. Toimiva kevyen liikenteen rantaväylä, yhteys toriin & kauppahalliin ja satamamiljööseen on hyvä kokonaisuus, johon näköalat tärväävä suunnitelma ei istu ollenkaan.

Virva Hepolampi (Helsinki, 13.09.2021)

#182

Jatkuvaa kaupungin tuhoisaa ankeuttamista eri puolilla..

Jussi Koponen (Vantaa, 13.09.2021)

#187

Helsinki kauniina, avoimena merellisenä kaupunkina --- kiitos. Luottakaa meihin asukkaisiin ja antakaa tuleville mahdoĺlisuus olla ja asua tyytyväisinä.

Rita Savolainen (Helsinki, 13.09.2021)

#190

Älkää tuhotko historiallista rantamaisemaa toimistorakentamisella! Tyhjää toimistotilaa riittää mm. Ruoholahdessa

Johanna Seppälä (Helsinki, 13.09.2021)

#200

En ymmärrä miksi arvokasta merenrantaa annetaan toimisto ja autobaana käyttöön,eikö sitä pitäisi kehittää Helsinkiläisten iloksi ja virkistykseksi,turistien ihailemaksi juuri siihen suuntaan miten se on jo luonnostaan kehittynyt.
Toimistokertymälle löytyy varmasti muu alue jossa se ei tuhoa Helsingin historiaa

Hilkka Stenberg (Helsinki, 13.09.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…