KELAn kuntoutuspsykoterapia on turvattava tulevaisuudessakin! #lainturvaamapsykoterapia

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2232

1) Ensin hyvinvoinyialueiden toiminta käyntiin, sitten Kelan kuntoutuspsykoterapioiden tarkastelu: kehittäminen ja yhteistyö psykistrisen/kuntouttavan/työterveyshuollon kanssa.
2) psykoterapeuttikoulutus maksuttomaksi => laajempi kirjo psykoterapeutteja - nyt liikaa erittäin hyvin toimeentulevia valkoisia (maksut ovat järkyttävän korkeat). Tulevaisuudessa tarvitsemme laajan kirjon erilaisia poc -psykoterapeutteja
3) ptn subjektiivinen oikeus + nykyisen mallin oikeus itse valita paykoterapeuttinsa, on erittäin tärkeää säilyttää: vain tällä tavoin toteutuu toistaiseksi parhaiten tietämämme tieteellinen fakta psykoterapioista: tärkein tekijä kuntoutuksen onnistumiselle on, että pt ja psykoterapeutti ovat toisilleen "sopivat" (match)

Kirsi Kettunen (Helsinki, 26.09.2021)

#2286

Mielenterveydenhoidossa palvelujen monipuolisuus on tärkeää koska häiriöiden kirjo on niin laaja.

Katri Ala-Tuuhonen (Helsinki, 27.09.2021)

#2342

No todellakin kannatan!

Sari Niiranen (Kuopio, 27.09.2021)

#2354

Kelaterapiat säilytettävä!

Riikka Airo (Helsinki, 27.09.2021)

#2358

Kuinka monta ihmistä on tällä hetkellä työkyvyttömänä mielenterveysongelmien takia? Heidän määränsä kasvaa eksponentiaalisesti, jos kuntoutuspsykoterapian saatavuus heikkenee.

Jonna Rytinki (Kirkkonummi, 27.09.2021)

#2363

Myös sinä tai läheisesti voi tarvita tätä Kelan psykoterapiaa.

Harriet Lohikari (Espoo, 27.09.2021)

#2371

Psykoterapeutti/psykoanalyytikko VET, Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja

Miia Heikkilä (Vantaa, 27.09.2021)

#2376

Neuropsykiatrisen kirjon omaavien ihmisten tukeminen on heikoissa kantimissa jo muutenkin.

Pirkko Mäkinen (Hämeenlinna , 27.09.2021)

#2378

Kela-terapiaan tulee kyselyjä henkilökohtaisesti itselleni keskimääriin 10-15 viikossa. Sama on kaikilla kollegoilla, jotka tunnen. Tarve on siis todella suuri. Nämä ihmiset ovat jo hakeneet apua muualta ja ongelmien pitkäkestoisuuden, intensiteetin ja häiritsevyyden vuoksi. Usein, mutta ei suinkaan aina, ongelmat liittyvät varhaislapsuuden tai nuoruusiän kiintymyssuhteissa olleisiin vakaviin tai merkittäviin puutteisiin. Mikäli näin ei ole tai ei suurissa määrin, yleensä terapiatarpeessa on kyse sellaisista elämänvaiheiden pitkistä ja kasautuneista kuormitustekijöistä, jotka vaikuttavat psyykkiseen vointiin ja työkykyyn merkittävästi. Kuten pitkäkestoinen kiusaaminen, perheväkivalta tai muu kaltoinkohtelu (seks. hyväksikäyttö) oma tai läheisen sairastuminen, menetykset ja komplisoitunut suru, vuorovaikutushaasteet työelämässä tai perheissä ja työ-ja opiskeluelämän vaatimukset, kohtuuttomat joskus. Mikäli ihminen ei saa apua riittävästi eli viikoittain ja pitkään, että pääsee psyykkisesti jaloilleen tarpeeksi pitkän psykoterapian avulla, näkyvät kustannukset yhteiskunnassa taatusti muissa tuissa ja opiskelu-ja työkyvyn haitoissa tai menetyksessä. Näen nämä haitat perheiden elämässä ja vanhemmuudessa ja seurauksista kärsivät myös lapset, eikä vain itse psykoterapiaan hakeutuva aikuinen. Nuorten ja nuorten aikuisten ongelmat kuormittavat vanhempia ja heidän jaksamistaan, vaikka oma nuori ei enää asuisi kotona. Vanhemmuus säilyy läpi elämän. En näe, että perustason ja sotealueiden tai erikoissairaanhoidon palvelut voivat kehittyä tarpeeksi kovinkaan lyhyessä ajassa ja vankan psykososiaalisen ja psykotetapian tuen tarjonta ja määrä tulisivat eri sektoreilla vastaamaan todellista tarvetta, niin että kelan järjestelmää ei enää tarvittaisi. Sanon tämän pitkällä työkokemuksellani sekä julkisella että yksityisenä ammatinharjoittajana.

Arja Suovesi-Pöysti (Kerava ja Helsinki, 27.09.2021)

#2390

Olen kriisi-ja traumapsykoterapeutti sekä rovasti. Menetämme liian monta avun tarvitsijaa sekä asiantuntijaa jos Kelaterapiat lopetetaan.

Helena Castrén (Puumala, 27.09.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…