KELAn kuntoutuspsykoterapia on turvattava tulevaisuudessakin! #lainturvaamapsykoterapia

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2845

Kelan kuntoutuspsykoterapia on turvattava jatkossakin.

Varpu Vainio (Helsinki, 27.09.2021)

#2869

Hyvät päättäjät huolehtivat ensin heistä, jotka eivät välttämättä itse pysty vaatimaan oikeuksiaan.

Merja Grönberg (Espoo, 27.09.2021)

#2941

Järkeä päätöksiin kiitos. Väärä paikka säästää.

Marko Hakanpää (Uusikaupunki, 27.09.2021)

#2949

Jos Kelan kuntoutuspsykoterapia lakkautetaan näköpiirissä on suomalaisen yhteiskunnan joutuminen ennennäkemättömään kriisiin. Jo nyt nopeasti muuttuvassa maailmassa, lyhyessä ajassa kulttuurissamme on kadonnut ihminen kokemuksineen ja merkityksineen. Auttamisen menetelmät ovat sirpaloituneet ja ihmistä "opetetaan terveeksi" ukoapäin toteutettavien bisnekseksi muodostuneiden ohjelmien avulla. Ihmisen subjektius ohitetaan, vaikka todellinen muutos voi toteutua vain sisältäpäin ja suhteissa. Oiretta poistetaan ymmärtämättä, mihin oire lapsen, nuoren tai aikuisen tilanteessa liittyy. Tilanteen kokonaisvaltainen tutkiminen puuttuu. Toiminnan keinoin ratkaistaan sellaista, mihin apua hakeva ihminen tarvitsee ammatillisen tarpeenmukaisen suhteen ja prosessin. Opiskelu- ja työkykyisyyden säilyttämiseksi, valintojen tekemiseksi, ihminen tarvitsee oman subjektiuden palauttamisen ja vahvistumisen. Fisosofian professori Sara Heinämaa on tilanteen ennustanut:"Jokainen kulttuuri, joka kadottaa keskeiset päämäärämerkityksensä ja yhdessä tekemisen mielen, joutuu lopulta kokonaisvaltaiseen kriisiin" (HeSa 7.11.2015) Pirjo Tuhkasaari, psykoterapeutti VET, yksilö-, pari- ja perhepsykoterapiassa, koulutuspsykoterapeutti, Hämeenlinna

Pirjo Tuhkasaari (Hämeenlinna, 27.09.2021)

#2956

Auttakaa hädässä olevia ihmisiä

Tarja Luolavuo (Helsinki, 27.09.2021)

#2977

miksi purkaa toimiva, kansallisesti tasaveroinen ja kaikille samoilla kriteereillä toimiva systeemi. Kelan psykoterapian mahdollisen lakkauttamisen yhteydessä on huomattava riski psykoterapiaan pääsyn vaikeutumisesta ja alueellisen epätasa-arvon lisääntymisestä.

Iiri Pirinen (Savonlinna, 27.09.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…