KELAn kuntoutuspsykoterapia on turvattava tulevaisuudessakin! #lainturvaamapsykoterapia

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1605

Järki käteen. Päätös aiheuttaisi valtavasti inhimillistä kärsimystä!!!

Tuula Pukkila (Helsinki, 26.09.2021)

#1611

Ettehän nyt ihan tosissanne halua vaarantaa työ- ja opiskelukykyisten ihmisten riittävää psyykkisen tuen saantia silloin, kun he sitä tarvitsevat???! Julkisella puolella 15 v. työtä tehneenä olen niin nähnyt sen, että täytyy olla todella huonossa kunnossa hoitoa saadakseen. Eikä se silloinkaan valitettavasti läheskään aina toteudu / ole riittävää. Työkykyiset mutta psykoterapiaa tarvitsevat jäisivät väliinputoajaksi ilman nykyisen kaltaista kelan psykoterapiatukea. Paitsi tietysti ne, joilla on rahaa itse järjestää itselleen riittävän pitkä psykoterapia.

Mari West (Helsinki, 26.09.2021)

#1626

Psykoterapeutti, psykologi,
Koulutusryhmäpsykoanalyytikko.

Seppo Ahtola (Helsinki, 26.09.2021)

#1639

psykoterapia on oltava lain turvaama jatkossakin

Gustaf E Rönnholm (Helsinki, 26.09.2021)

#1654

Ehdottomasti säilytettävä vaihtoehtona. Julkisen sektorin palvelut eivät riitä.

Pirjo Lampinen (Ilmajoki, 26.09.2021)

#1706

Toivoisin, että monikanavainen rahoitus voisi jatkua ja myös pitkät terapiat olisivat jatkossakin mahdollisia, samoin kuin erilaiset terapia suuntaukset.

Sirpa Hopiavuori (Helsinki, 26.09.2021)

#1710

Psykoterapeutti

Mari Nätkin (Pori, 26.09.2021)

#1715

Tehkää viisaita päätöksiä. Kuntoutuspsykoterapia on monen ihmisen toiminta- sekä työkyvyn tae.

Maria Hietto (Helsinki, 26.09.2021)

#1733

Kuntoutuspsykoterapioiden kehittäminen on tärkeää, mutta toimivien rakenteiden pohjalta. Jos Kelan psykoterapiakuntoutus puretaan ja siirretään nyt SOTE-alueille, seuraa kaaos eikä pitkiä kuntoutushoitoja kyetä säilyttämään lainkaan. Kompleksisia traumoja (esim. lapsuudenaikainen fyysinen pahoinpitely, kaltoinkohtelu, seksuaalinen hyväksikäyttö) ei korjata lyhyillä hoidoilla. Psykoterapiakuntoutusta tulee kehittää yhteistyössä Kelajärjestelmän kanssa. Kunnallisella sektorilla on ensin täysi työ saada lyhyet vaikuttavat hoidot järjestettyä. Vasta sen jälkeen on kuntoutuksen uudistuksen vuoro.

Tarja Melartin (Helsinki, 26.09.2021)

#1751

Jos se toimii, miksi rikkoa se? Kehittäminen on hyvästä, mutta vain tarpeen mukaan.

Jari Pursiainen (Vantaa, 26.09.2021)

#1760

Psykoterapia on tarpeellinen hoitomuoto mielenterveydessä ❤️❤️❤️❤️❤️

Minna Karinen (Tampere, 26.09.2021)

#1776

Psykoterapia on kustannustehokasta hoitoa, joka mahdollistaa paitsi työkyvyn, myös sukupolvilta toiseen siirtyvien traumojen ja taakkojen purkamista. Psykoterapian monisyisiä ja laaja-alaisia myönteisiä seurauksia yhteiskunnalle on vaikea mitata, mutta helppo havaita jos lähipiirissä on psykoterapiaa käyviä henkilöitä. Yhden äidin hoitaminen työkykyiseksi voi auttaa viittä lasta ja viittätoista tulevaisuuden lastenlasta. Olisi hulluutta purkaa järjestelmä, jolla on niin merkittäviä, myös mitattavia taloudellisia ja henkisiä hyötyjä koko yhteiskunnalle.

Linda Tavio (Helsinki, 26.09.2021)

#1799

Psykoterapian tarvetta ei voi väheksyä näinä vaikeina aikoina ja ilman yhteiskunnan tukea sitä on vaikea toteuttaa riittävällä tasolla....🤔

Veikko Junttila (Vaasa, 26.09.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…