#kampusrauha // Rauman Seminaarinmäki säilytettävä yhtenäisenä kampusalueena – ei asuntotuotantoa mäelle

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#409

No comments

Eemeli Kemppainen (Turku, 28.09.2021)

#428

Alueen täytyy pysyä kampusalueena koska alue muuttuu rauhattomaksi asutuksen lisääntyessä.

Sari Mäki (Mynämäki, 28.09.2021)

#442

Rauman vahvuus on yhtenäinen koulukeskittymä

Esa Salminen (Rauma, 28.09.2021)

#455

Suomen hallituksen valmistelema laaja rakennuslakiuudistus lähti lausuntakierrokselle maanantaina 27.9. Lakiluonnoksen mukaan tulevaisuudessa kaikkien kaavojen vaaatimuksiin sisältyy luonnon monimuotoisuuden, kulttuuriympäristöjen sekä maailmanperinnön turvaaminen. Raumalla voitaisiin tulevan lain henkeä toteuttaa jo nyt.

Tuija Fagerlund (Rauma, 28.09.2021)

#472

!!!!!!

Rosamari Helin (Rauma, 28.09.2021)

#486

Kaupunki on antanut tontin opettajien koulutukselle. Raumalaiset eivät tarvitse tätä aluetta asuinalueeksi. Yliopiston haluamme pitää täällä ja säilyttää alueen kokonaisuutena puistoineen.

Marita Grundström (Rauma, 28.09.2021)

#493

Kun keskustelussa tulee mainittua, että opiskelen Rauman opettajankoulutuslaitoksella, tieto seuraa yleensä jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta. Kehutaan joko:
a) Seminaarinmäkeä
b) Sempun puutarhaa

Kannattaako hyvää brändiä sotkea rahan vuoksi?

Karri Artiola (Rauma, 28.09.2021)

#515

Rauman kampus, Myllymäki, on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja ainutlaatuinen kokonaisuus. Siellä sijaitsee myös Suomen ainoa opettajankoulutuksen yhteydessä toimiva opetuspuutarha, joka toimii sekä Normaalikoulun, Pikkunorssin että opettajaopiskelijoiden oppimisympäristönä edistäen kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen arvoja. Lisäksi puutarha on raumalaisten perheiden vierailukohde ja rauhallinen keidas kaupungin keskellä. Onkin kysyttävä eikö rakennusmaata löydy muualta kuin tältä kulttuurihistoriallisesti arvokkaalta mäeltä?

Inkeri Ruokonen (Rauma, 28.09.2021)

#522

Adressist

Mikko Meltola (Rauma, 28.09.2021)

#545

On sulaa hulluutta ahtaa seminaarimäelle kerrostaloa, joka räikeästi rikkoisi alueen ainutlaatuisen kokonaisuuden ja historian. Mäen asuttaminen muutoinkin on varsin kyseenalaista puuhaa.

Anni-Meri Räikkönen (Rauma, 28.09.2021)

#551

Rakennuttaminen on suuri turvallisuusriski, sillä alueella liikkuu paljon lapsia joka päivä, mutta myös koko kampuksen rauhan, kulttuurillisuuden sekä historiallisuuden säilymisen kannalta suuri riski.

Älkää pilatko tätä upeaa, ihanaa, ainutlaatuista ja historiallista paikkaa.

On meillä Semppu, Narri ja Irma, ja toivottavasti on tulevaisuudessakin.

Maisa Kantola-Heinonen (Rauma, 28.09.2021)

#555

Kiitos.

Juliaana Jokila (Rauma, 28.09.2021)

#557

Olkaa nyt edes tän kerran viisaampia kun mitä me oletamme teidän olevan. On niitä rakennuspaikkoja muuallakin.

Jankke Rajahalme (Eurajoki, 28.09.2021)