Adressi Espoon Tyttöjen Talo® -toiminnan lakkauttamista vastaan

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#603

Hyvät Espoon kaupungin päättäjät,
Toivomme todella, että Espoon kaupunki jatkaa Tyttöjen talon tukemista. Tämä on ehdottoman tärkeää haavoittuvassa asemassa oleville tytöille ja nuorille naisille Espoossa. Tuki 126 000 euroa ei ole vauraalle Espoon kaupungille kohtuuton. Millaisen esimerkin Espoo antaa muille Suomen kunnille tyttöjen ja naisten oikeuksien tukemisesta, jos se lakkauttaa tukipäätöksellään tyttöjen talon toiminnan? Kustannukset todennäköisesti kertaantuvat, jos lakkautuspäätös tehdään. Vetoan Espoon kaupunkia jatkamaan Tyttöjen talon tukea jatkossakin. Uskon Espoon päättäjien muuttavan esitystään, kun heille perustellaan Tyttöjen talon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien merkitys kaupungissaan.
Ystävällisin terveisin,
Terhi Heinilä, pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Terhi Heinilä (Helsinki, 15.10.2021)

#604

Toivon, että Espoossa harkitaan tätäkin asiaa uudelleen, minkä myötä päätetään jatkaa Espoon Tyttöjen Talon rahoitusta. On erittäin lyhytnäköistä, mikäli toiminnan rahoitus lakkautetaan. Tyttöjen Talo tukee vaikeissa elämäntilanteissa ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevia tyttöjä ja nuoria naisia. Tämänkaltainen toiminta saattaa monelle olla se ainoa paikka, jossa tulee kohdatuksi, kuulluksi ja jossa pääsee vahvistamaan psykososiaalisia taitoja vapaa-ajan toiminnan lomassa. Tämänkaltaisen toiminnan lakkauttaminen tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä maksamaan Espoon kaupungille lopulta moninkertaisesti saatua säästöä enemmän monenlaisine kasautuvine ongelmineen. Haluaisin nähdä minun Espooni kaupunkina, jossa panostetaan asukkaiden hyvinvointiin eettisesti kestävästi eikä lyhytnäköisesti. Nyt koen, että monet jo tehdyt ja suunnitteilla olevat päätökset kohdistuvat lyhyen aikajänteen säästöihin aiheuttaen tulevaisuudessa moninkertaiset menot.

Janna Pohjonen (Espoo, 15.10.2021)

#606

Päätös sulkea Tyttöjen talo menee vastoin tutkimusta siitä, mikä auttaa syrjäytymisen ja mielenterveyden ongelmien ehkäisemisessä. Talouskasvu EI VOI tapahtua sosiaalisen kestävyyden kustannuksella.

Hanna Yrjänä (Helsinki, 15.10.2021)

#628

Oma tyttäreni on juuri saanut avun Tyttöjen talosta. Tilanteessa, jossa hän on väliinputoaja, oli Tyttöjen talo ainoa paikka joka otti kopin. Yhteiskunnan tuervaverkko tarjoaa apua tehokkaasti, vain rajallisen määrän. Kun käyntimäärä täyttyy, täytyy tytön selviytyä ilman apua, tai sairastua vakavasti apua saadakseen. Ilman apua moni varmasti sairastuukin.
Kun ei-oota tarjosivat koulu, Nupoli, terveysasema ja Jorvi, otti Tyttöjen talo tyttäreni vastaan ja tarjosi psykososiaalista, kahdenkeskistä keskusteluapua tilanteessa jossa se oli juuri sitä mitä tarvittiin.
Tyttäreni ei pudonnut turvaverkon läpi. Tyttöjen talo otti kopin.
Voin vaan kuvitella kustannuksia ja inhimillisen kärsimyksen määrää, jos tyttöni jää ilman tarvitsemaansa tukea, ja seurauksena on sairastuminen ja nuorisopsykiatrian palvelut! Uskon että koulutetun ammattilaisen tuki kannattelee tyttäreni herkkää mieltä tämän haastavan ajanjakson läpi, ja hän kasvaa vahvaksi, ja terveenä aikuisuuteen.

Niina Herlevi (Espoo, 15.10.2021)

#649

Erityisesti koronapandemian jälkeinen aika on kriittinen nuorten mielenterveyden tukemisen kannalta. Tyttöjentalo ei ole oikea paikka säästöille. Tyttöjentalo on ollut välillä se ainoa paikka, jonne on voinut ohjata seksuaalisen hyväksikäytön kokeneita tyttöjä, kun Espoon muut auttavat tahot ovat olleet tukossa.

Viika Tiainen (Espoo, 15.10.2021)

#650

Loppu lyhytnäköisyydelle! Pieni summa, iso vaikutus!

Julia Donner (Helsinki, 15.10.2021)

#653

Säästöt eivät ole pysyviä, jos lakkautetaan palveluita, joita ei muualta saa. Lyhytnäköistä toimintaa. Millaista hintaa ollaan valmiita jatkossa maksamaan esim. nuorten psykiatrisesta hoidosta?

Ella Niini (HELSINKI, 15.10.2021)

#673

Uskomaton ajatus, varsinkin kun avun ja tuen tarve kasvaa koko ajan!

Jaana Jaakola (Turku, 15.10.2021)

#674

Espoon kaupungin kuraattorina ja espoolaisten nuorten kanssa työskentelevänä toivon todella, että Espoon Tyttöjen Talo jatkaa toimintaansa.

Liisa Nybacka (Vantaa, 15.10.2021)

#700

Nuorten tukitoimista tehdyt leikkaukset maksrtaan monin kertaisesti tulevaisuudessa. Tällainen toiminta on väärin ja moraalitonta. Inhimillisesti katsoen se on myös julmaa. Tyttöjen talon toiminnan tukeminen ja varmistaminen on jokaisen viisaan, inhimillisen ja tulevaisuutta rakentavan päättäjän sydämen asia.

Kristiina Huotari (Helsinki, 15.10.2021)

#701

Ettehän te voi lopettaa tämmöstä palvelua? Vai onko tämä mielestänne turha? Mitä keksitte tilalle? Tyttöjen talo on näinä aikoina enemmän kuin tärkeä ja se tulee ehdottomasti säilyttää! Minkälaisen viestin toiminnan lakkauttaminen lähettää nuorille? Minusta viesti on hyvinkin selvä,te ette välitä!

Elina Helakorpi (Lohja , 15.10.2021)

#715

Erityisestu nyt koronan jälkeen tyttöjen talo on tärkeä nuorten mielenterveydelle.

Anniina Hirvonen (Helsinki, 15.10.2021)

#723

Silkkaa hulluutta lakkauttaa nuorten hyvinvointia tukeva piste tässä mielenterveys-tilanteessa

Riina Kataja (Helsinki, 15.10.2021)

#724

Tyttöjen talon työ on ainutlaatuista ja arvokasta, jota ei korvata perusnuorisotyöllä. Mikäli toiminta lopetetaan, vedetään matto monen herkässä tilassa olevan nuoren jalkojen alta. Espoon kaupungin tulisi tukea sukupuolisensitiivistä erityistä nuorisotyötä eikä kääntää selkäänsä heikommassa asemassa oleville nuorille.

Kate Suopajärvi (Rovaniemi , 15.10.2021)

#739

Tyttöjen talo tekee tärkeää ennaltaehkäisevää ja nuoria tukevaa nuoriso- ja mielenterveystyötä. Jos tästä säästetään ”säästö” maksetaan kalliisti myöhemmin.

Emmi Rantanen (Espoo, 15.10.2021)

#742

Tyttöjen Talo on tärkeä paikka nuorille

Amina Saara (Espoo, 15.10.2021)

#750

Haistakaa******, senkin rahanahneet sieluttomat vampyyrit.

Aleksanteri Valkonen (Helsinki, 15.10.2021)

#765

Tyttöjen pahoinvointi on lisääntynyt muutenkin - eihän lisätä sitä enää enempää?

Viivi Riihimäki (Espoo, 15.10.2021)

#769

Ei näin, tyttöjen taloa tarvitaan. Turvallinen paikka nuorille.

Annette Magi (Helsinki, 15.10.2021)

#800

Espoon Tyttöjen talolla tehdään tärkeää työtä tyttöjen hyvinvoinnin eteen, siksi sen toiminta on turvattava.
Kätilö Raisa Warto, eläkeläinen

Raisa Warto (Helsinki, 15.10.2021)