Adressi Espoon Tyttöjen Talo® -toiminnan lakkauttamista vastaan

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1211

Mitä säästöä 126 000 eurolla saadaan aikaan??? Haluan tietää mihin raha käytetään! Mikä on parempi tarkoitus?
Kaupungin päättäjien perustelut todella hataria ja mitäänsanomattomia!
Uskomatonta toimintaa!

Eva Nordberg (Espoo, 16.10.2021)

#1218

Tyttöjen talon toiminta on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä, kaikkine ryhmineen ja "turvapaikkoineen". Työntekijät ovat moniammatillisia. Tästä työstä ei pitäisi säästää!

Harriet Lohikari (Espoo, 16.10.2021)

#1223

Voi hyvänen aika.
Tämä on monelle tärkiä paikka, miksi sulkea hyvää tekevää yhteisöä.

Pirkko Kaarakainen (Espoo, 16.10.2021)

#1226

Vaikuttavasta ja ennaltaehkäisevästi työstä on typerää leikata.

Katja Posio (Inkoo, 16.10.2021)

#1232

Ennakoivan työn toimipiste. Ei saa lopettaa.

Hannele Lehtonen (Tuusula, 16.10.2021)

#1236

Miettikää nyt vähän. Pysyviä säästöjä saa vaikka kaupungin edustusmenoista.

Mikko Nenonen (Helsink, 16.10.2021)

#1256

Tämä on erittäin tärkeää. Monille tytöille Tyttöjen Talon toiminta on ainoa toiminta, johon he voivat osallistua. Kaupungilla ei ole resursseja tarjota samanlaista toimintaa.

Venla Härmä (Espoo, 16.10.2021)

#1262

Tyttöjen talolla on spesifiä osaamista tyttötyössä, se ei ole korvattavissa perinteisellä nuorisotyöllä. ikärajakin on ollut laaja ja tukevaa toimintaa on ollut myös nuorille äideille. Tyttöjen talon työmuodot eivät ole olleet perinteistä nuorisotyötä vaan sieltä on löytynyt vahvaa osaamista tyttöyden ja naiseuden saralla koko skaalan kattavasti.

Marika Aalto (Vantaa, 16.10.2021)

#1270

Todella lyhytnäköistä säästää toiminnasta joka on monelle nuorelle elintärkeää samalla kun toisaalla annetaan rahaa koronan jälkeiseen pahoinvointiin. Tyttöjen talolla käy suljetuissa ryhmissä paljon nuoria jotka eivät voi tai uskalla mennä tavalliselle nuorisotalolle.

Heini Turpeinen (Helsinki, 16.10.2021)

#1273

Me tarvitsemme heitä. Tyttöjentalo auttaa, neuvoo ja tukee tähän hetkeen ja tulevaan. Tämän hetken Suomi ei ole helppo nuorille. He tarvitsevat kaiken avun.

Eija Tenhunen (Rovaniemi , 16.10.2021)

#1275

Ei saa lakkauttaa Tyttöjen taloa. Se on tärkeä ja turvallinen tyttöjen toimintatalo, mutta myös olennainen tekijä erityisesti maahanmuuttajataustaisten tyttöjen kotouttamisessa.

Mirja Tiri (Kauniainen, 16.10.2021)

#1277

En voi uskoa, että Espoon kaupungin päättäjät leikkaavat nuoriso- ja mielenterveystyön palveluista. Nyt todella tarvitaan järkeä päätöksen tekoon, ja katse tulevaisuuden Suomeen.

Hilja Lindholm (Helsinki, 16.10.2021)

#1278

Tyttöjen Talot tulee säilyttää - mikään muu toiminta ei korvaa näin tärkeää ja erityistä sensitiivistä työtä, joka toimii myös ennaltaehkäisevästi tyttöjen haasteisiin.

Kuninkala Sini-Satu (Tampere , 16.10.2021)

#1286

Espoon Tyttöjen Talon rahoitusta ei tulisi missään nimessä lakkauttaa ja siirtää toimintaa kaupungin alle, sillä kaupungin ulkopuolisena toimijana Tyttöjen Talo tuo merkittävän lisän kaupungin nuorisotyöhön. Setlementtiliiton työntekijöillä on vahvaa ja pitkäaikaista sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sekä kunniaväkivaltaa ehkäisevää osaamista. Lisäksi heillä on mitä luultavimmin enemmän mahdollisuuksia resursoida työ- ja kehittämisaikaa nimenomaan Tyttöjen Talon toimintaan kuin kaupungin työntekijöillä. Toiminnan siirtyminen kaupungin alle tarkoittaisi myös valtavan tärkeiden ja turvallisten, suljettujen ryhmätoimintojen sekä esimerkiksi seksuaaliväkivaltaa kokeneille suunnatun seksuaaliterapeuttisen työn katoamista. Laajasti tutuksi tullut, suojattu Tyttöjen Talo® -nimike lisää myös perheiden ja yhteisöjen luottamusta ammattitaitoiseen, kulttuurisensitiiviseen toimintaan. Toimintojen supistaminen ja yhteistyön lakkauttaminen Setlementtiliiton Tyttöjen Talon kanssa on äärimmäisen lyhytnäköistä säästöpolitiikkaa, joka kostautuu kaupungille myöhemmin. Kaikki asukkaat tervetulleiksi toivottavaa ja kestävää Espoota ei rakenneta leikkaamalla nuorten ja moninaisista etnisistä taustoista tulevien ihmisten mielenterveyttä tukevista ja hyvinvointia lisäävistä, vakiintuneen ja luotettavan aseman saavuttaneista palveluista.

Havu Härmä (Helsinki, 16.10.2021)

#1296

Hyvälle tulevaisuudelle!

Kirsti Niemi (Espoo, 16.10.2021)

#1321

Miten ihmeessä, Espoon päättäjät, olette päätyneet näin lyhytnäköiseen ja typerään ratkaisuun?

Hanne Kaihoniemi (Espoo, 16.10.2021)

#1333

Tyttöjen talon vuosittainen rahoitus on pieni kulu verrattuna lakkauttamisen aiheuttamiin yhteiskunnallisiin kuluihin. Tytöt ja naiset sekä heidän koulutuksensa ja hyvinvointinsa ovat avainasemassa muuttamaan maailmaa parempaan suuntaan. Älkää tehkö lyhytnäköisiä päätöksiä pitkäaikaishaittojen kustannuksella! Säästäkää tyttöjen talo Espoossa!

Laura Rouvari (Appleton WI, 16.10.2021)

#1342

Tyttöjentalo on säilytettävä . Auttavaa työtä ei saa lopettaa . Vaikeampaa aloittaa uudestaan, jos nyt luovutaan. Rakkaudesta tyttötyöhön hei
dän hyvinvointiin!

Arja Vaökeavuori (Riihimäki, 16.10.2021)

#1346

Se että niin moni tuntemani tyttö ja nainen on tarvinnut talon palveluja on hälyttävää, mutta viestii sen tarpeellisuudesta

Siiri Vainionpää (Espoo, 16.10.2021)

#1369

Pelastakaa tytöt! Kulttuurierojen välillä tytöillä on juuri vaikeinta. Omassa perheessä kasvavat eivät ymmärrä tasa-arvosta. Sitten ystävystyvät suomalaisten tyttöjen kanssa jotka ovat samalla viivalla veljiensä ja muiden poikien kanssa. Tästä tulee iso ristiriita. Alkavat elää ja haluavat elää kuin suomalaiset tytöt, vapaana. Perheväkivalta lisääntyy ja jne. Täytyy olla paikka mihin pääsevät turvaan ja saamaan tukea itsenäiseen elämään.

Riitta Väänänen (Lohja, 17.10.2021)

#1375

Tyttöjen talon toiminta on tärkeää ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka säästää tulevaisuuden menoja. Se antaa tasapuolisesti kaikille tytöille mahdollisuuden tulla kuulluksi ja saada vertaistukea oli tausta ja tilanne mikä tahansa.

Marjut Nordberg (Helsinki, 17.10.2021)

#1380

Nyt järki mukaan. Tästä ei todellakaan voi puhua "säästökohteena". Suhteutettuna toiminnan kuluihin, tulevat kustannukset esim terveydenhuollossa ja lastensuojelussa, tulevat olemaan moninkertaiset. Suurimmassa vaarassa joutua huonoon kierteeseen ovat juuri tyttöjen ja poikien talojen kävijät, joille esim "normaalit nuorisotalot" eivät tarjoa riittävän turvallista tilaa ja yksilöllistä huomiota.

Jussi Vehniäinen (Vantaa, 17.10.2021)

#1391

Tyttöjen talon toiminnan tukea on jatkettava.

Henna Ala-Kokko (Hämeenlinna , 17.10.2021)

#1392

Nyt pitää jo oikeasti miettiä paremmin mistä säästää. Ei näin.

Sari Tähtilaakso (Espoo, 17.10.2021)

#1394

Lasten ja nuorten julkisten hyvinvointipalveluiden tämän hetken tila on varmasti hyvin päättäjien tiedossa. Resurssi- ja rekrytointiongelmat ovat vakavia ja lapset ja nuoret ovat lainvastaisesti ilman tarvitsemaansa hoitoa. Tässä tilanteessa on järjenvastaista lakkauttaa hyviä kolmannen sektorin palveluita, ellei päättäjien asenne nuorison hyvinvointia kohtaan ole ”we don’t give a f*ck!” Tyttöjen talon lakkauttamisesta säästetyt rahat eivät varmasti päädy nuorten hyvinvointia tukeviin palveluihin vaan taas johonkin ”äijien projekteihin”, joita Espoossa riittää

Katariina Salmivuori (Espoo, 17.10.2021)

#1399

Tyttöjen Talon työ, niin Espoossa kuin muuallakin Suomessa, on nuorta äärimmäisen kohtavaa ja kasvattavaa. Tämä työmuoto ja työntekijöiden ammattitaito ei ole korvattavissa esim. perusnuorisotyöllä.
Sukupuoli -ja kulttuurisensitiivinen ilmapiiri ja työote Tyttöjen Talolla on paitsi ennaltaehkäisevää myös korjaavaa. Kuinka paljon Espoon kaupungilla on sijoittaa korjaavaan työhön?

Teea Tonttila (Sipoo, 17.10.2021)