Laajalahden ja Soukan lähikirjastot Espoossa turvattava!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#205

Ei enää leikata mitään Soukan lähipalveluista!

Anna Perälä (Espoo, 03.11.2021)

#212

Kauppakeskus ei ole hyvä paikka lähikirjastolle

Teresa Pesola (Espoo, 03.11.2021)

#216

Liikuntarajoitteiselle on hyvin tärkeää, että kirjasto on lähellä ja saavutettavissa. Sama koskee lapsia.

Satu Raisamo (Espoo, 04.11.2021)

#220

On tavattoman tärkeätä että nimenomaan lähikirjastot ovat kävelymatkan päässä ja se mahdollistaa myös lasten ja ikääntyneiden ja ilman autoa liikkuvien kirjastopalvelut. Kirjasto on kasvatuksellisesti ja kulturellisesti aivan ydin paikka. Siellä on maksutta tarjolla paljon kiinnostavaa tietoa, myös viihdelukemista, hiljaisuutta keskittyä lukemiseen ja opiskeluun. Kirjastojen vieminen isoihin kauppakeskuksiin palvelee ensi kädessä myymälöitä ja ravintoloita jotka toivovat että kirjastonkäyttäjä tulee samalla ostoksille. Tämä on voimakkaassa ristiriidassa yleisen kirjaston alkuperäisen tarkoituksen kanssa.

Esko Rahikainen (Espoo, 04.11.2021)

#226

Koko perhe (5 hlöä) olemme aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Eskari-ikäisemmekin harjoittelee itsenäistä käyntiä ja kulkemista juuri välillä kirjasto-koti.

Kirjasto on osa Laajalahden sydäntä ja ”kyläkeskusta”. Kirjaston tarjoamaa toimintaa tulisi kehittää ja laajentaa sulkemisen sijaan. Tarjoamalla mm. nuorisotoimintaa / valvottuja tiloja olisi ehkäistävissä ennalta paljon viime aikoina esiintynyttä teini-ikäisten levottomuutta / ilkivaltaa (jota tapahtuu etniseen taustaan katsomatta).

Paikallinen kirjasto antaa paljon mahdollisuuksia myös maahanmuuttajataustaisille perheille, joita lähellä asuu jonkin verran. Kirjasto tukee heidän sopeutumistaan ja suomen kielen oppimista.

Laajalahden kirjasto tarjoaa turvallisen kodinomaisen tilan mm. läksyjen tekoon myös niille lapsille, joilla sellainen ei ole mahdollista kotona. Sulkemalla tila jo muutenkin lähes tyhjillään oleva rakennus aiheutettaisiin lisää sosiaalisesti valvomatonta tilaa keskeisellä paikalla.

Laajalahden kirjasto on ollut ensimmäisiä kirjastoja Espoon kauppalassa / kaupungissa, joten sulkemisen myötä menetettäisiin myös tärkeä osa Espoon kaupungin ja sivistystoimen kulttuurihistoriaa.

Säilyttäkää ystävällisesti kirjaston palvelut, ja katsokaa asiaa toiselta kantilta: mitä muuta kokonaisuus voisi tarjota? Suhteessa sulkemisesta saatavaan laskettuun vuosittaiseen säästöön menetys tuntuu kohtuuttomalta.

Harald Arlander (Espoo, 04.11.2021)

#229

Koulujen läheisyydessä pitää säilyttää kirjaston palvelut!

Laine Tina (Espoo, 04.11.2021)

#239

Olen 79 v. Muistan miten Helsingin
Kumpulasta kävelin Kirjastoon. Sain oman kortin kun opin lukemaan. Kirjojen maailma on säilynyt tärkeänä, kiehtovana
aarteena. Sen tärkeys korostuu nykyajan
digitaalisuudessa.

Inge Hakkarainen (Kirkkonummi, 04.11.2021)

#241

On tärkeää säilyttää Laajalahden nykyinen kirjasto! Olen ikäihminen, asunut Laajalahdessa vuodesta 1967. Sellon tai Tapiolan kirjastoon meneminen on liian rasittavaa hankalan ja raskaan matkan takia. Laajalahden kirjasto on erittäin kotoisa ja kävelymatkan päässä ja siellä tapaa aina tuttuja henkilöitä ja saa juttuseuraa. Sellon ja Tapiolan kirjastot eivät ole viihtyisiä, ne ovat epäviihtyisiä ja suorastaan pelottavia ja kalseita hehtaarihalleja!

Tytti Heiskala (Espoo, 04.11.2021)

#245

Lähikirjastot ovat meille tärkeitä kokoontumispaikkoja Espoon alueilla. Ne ovat myös kohtaamispaikkoja. Tärkeä merkitys kielen oppimiselle niin kielen täydentämisen kuin uuden oppimisena kulttuurisena merkityksenä kaiken ikäisille. Huom!

Anneli Rönnberg (Espoo, 05.11.2021)

#251

Kirjastot pitäisi ajatella kirjojen lainauspaikkojen sijaan 15 minuutin kaupunki-ajattelun mukaisina pienimuotoiseen kokoontumiseen ja jopa etätyön tekemiseen sopivina yhteisöjen kokoontumis-, kouluttautumis ja jopa etätyöpaikkoina. Kirjattomiakin kahvilakoon kirjastoja pitäisi järjestää lähes joka kaupunginosaan.

Sami-Pekka Salminen (Espoo, 06.11.2021)

#257

Soukassa pitää olla kirjasto. Me kaikki täällä asuvat käytämme sitä. Täällä asuu paljon maahanmuuttajia lapsineen. Kaupungin pitää panostaa Soukan kehitykseen. Positiivinen segregaatio on kohta auttamattomasti myöhässä. Tervetuloa tutustumaan.

Erja Vuoriranta (Espoo, 07.11.2021)

#260

Soukan kirjastorakennus on arkkitehtoninen funkkis-helmi, joka on vuosikymmenet toiminut alueen lasten ja nuorten turvallisena ajanviettopaikkana. Rakennuksen saa varmasti esteettömäksi, jos tahtoa löytyy! Ei kaiken tarvitse olla uutta ja hienoa.

Anna Suikkila (Espoo, 08.11.2021)

#261

Laajalahden kirjasto oli tärkeä minulle lapsena. Sinne pääsi yksin ja sieltä pysty lainaamaan unelmia ja tietoa. Se on yksi Laajalahden helmistä. Pitäkää kulttuuri kaikkien ylettyvillä.

Katja Vinha (Nashville, 09.11.2021)

#262

Säilytetään kuntalaista lähellä olevat matalan kynnyksen palvelut

Karila Ilmo (Espoo, 09.11.2021)

#265

Jos Laajalahden kirjasto suljetaan, perheemme kirjastoasiointi vaikeutuu huomattavasti ja joudumme säännöllisesti ajamaan kirjastoasioille fossiilisia polttoaineita kuluttavalla autollamme.

Huomioiden Laajalahden väestöpohjan kasvun lähivuosina, päätös ei ole kestävä pidemmällä aikavälillä.

Arto Seppälä (Espoo, 10.11.2021)

#267

Laajalahden kirjaston sulkeminen olisi vääryys tilanteessa, jossa koulun ollessa remontissa alueelta ei löydy muuta julkista tilaa lapsille, nuorille, maahanmuuttajille sekä eläkeläisille.

Sami Humala (Espoo, 11.11.2021)

#274

Toivon kirjastojen säilyvän.

Lehikoinen Kalevi (Espoo, 12.11.2021)

#275

Espoonkin tulisi panostaa kulttuuriin ja kirjastoihin ja tehdä se nimen omaan keskittymällä pieniin, ihmisiä lähellä oleviin kirjastoihin. Siis niihin jotka ovat lähellä missä ihmiset asuvat eikä ostoshelvetteihin. Lisää pieniä kirjastoja.

Jorma Myyryläinen (Espoo, 12.11.2021)

#277

Budjetoinnissa tulisi ajatella enemmän asukkaiden, varsinkin nuorison ja lasten hyvinvointia ja ympäristön virikkeellisyyttä. Laajalahden kirjasto on myös osa vanhaa miljöötä, jota tulee varjella tulevillekin sukupolville.

Tellervo Ketola (Jerez de la frontera, 12.11.2021)

#281

Toivon ehdottomasti pienten lasten vanhempana että lähikirjastomme Laajalahdessa säilyy. Kirjaston siirtyminen kauemmaksi tulisi vähentämään kirjojen lainaamista huomattavasti ja näin ollen myös lukemaan oppimista aikanaan. Pieni kirjasto on turvallinen paikka tutustua kirjojen ihmeisiin.

Salla Likander (Espoo, 13.11.2021)

#286

Laajalahdessa asuu runsaasti vanhoja ihmisiä, jotka eivät hankalan matkan vuoksi voi käyttää Tapiolan, Leppävaaran tai kauempana sijaitsevien kirjastojen palveluja.

Pertti Seppänen (Espoo, 13.11.2021)

#301

Toivon suuresti Laajalahden kirjaston säilyttämistä. Sillä on suuri yhteisöllinen ja sivistävä vaikutus pienessä kylässämme.

Liisa Lempinen (Espoo, 15.11.2021)

#306

Monen lapsen paikka koulun jälkeen on kirjasto, mikäli muita harrastuksia ei ole. Katulapsiako näillä säästöillä kasvatetaan?

Tomi Jansson (Espoo, 15.11.2021)

#313

Lähikirjasto on elintärkeä lasten lukutaidon tuki ja ikäihmisten elämänlaadun tae!

Nina Kivivirta (Espoo, 16.11.2021)

#314

Kirjastot ovat tärkeitä kaikille, nostavat kansakunnan sivistyspääomaa. Erityisen tärkeitä ne ovat lapsille, nuorille, hoitovapaalle oleville, eläkeläisille - eli heille, joille kävelymatka kulttuurin pariin on tärkeää.

Maaria Linko (Espoo, 17.11.2021)

#319

Soukan kirjaston nykyinen sijainti on hyvä. Koulu, päiväkoti ja Soukan kappeli ovat kaikki sadan metrin etäisyydellä. Samassa kiinteistössä toimivat mm. Tatavuu taidekoulun näyttelytiloineen, Omnian ja työväenopiston työtiloaja ja lähikauppa Alepa.

Pienille koululaisille, joita näyttää kirjaston käyttäjissä olevan paljon, matka tulevaan Espoonlahden kirjastoon on liian pitkä. Soukan kirjastossa vierailevat myös aivan pienimpien lasten päiväkotiryhmät.

Soukka tulee metron myötä kasvamaan, palvelujen keventäminen ei ole oikean suuntainen ratkaisu kasvavalle väestölle. Jo nyt lähiömme on väkiluvultaan suurempi kuin valtaosa Suomen kunnista. Tälle väkimäärälle ja etenkin lapsille, nuorille ja ikääntyville on tärkeää tarjota kirjastopalvelut läheltä koteja, päiväkotia, koulua tai kappelia.

Ikääntyville ja liikuntarajoitteisille lähipalvelut ovat tärkeitä. Soukan kirjasto on myös kokoontumistila erilaisille tapaamisille ja harratusryhmille. Kirjastossa vieraillaan usein, joten palveluita ei tule sijoittaa "pakollisen" metromatkan päähän. Kun nykyinen huonokuntoinen rakennus tullaan joka tapauksessa korvaamaan uudella rakennuksella, kirjaston tilat tulee ensisijassa miettiä tästä lähtökohdasta. Soukan kirjaston uudet tilat on järkevintä ja tasa-arvoisinta sijoittaa nykyisen kirjaston paikalle rakennettavaan kiinteistöön.

Soukkalaisena toivon, että lakkauttamisesta luovutaan. Lähes 10 000 soukkalaista etunenässä lapset ja ikääntyneet tarvitsevat lähikirjastopalvelunsa myös jatkossa.

Kari Kuosmanen (Espoo, 17.11.2021)