Hakkuut seis ja kansallispuistolaajennus Seitsemisen ja Helvetinjärven välille

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2

Hakkuut on keskeytettävä laajennusesityksen alueella kokonaan asian käsittelyn ajaksi. Ja toivotaan, että kansallispuisto laajenee ja hakkuita ei ikinä tehdä.

Kristiina Kaila (Pirkkala, 10.11.2021)

#6

Hakkuut seis heti ja alueet liitettävä kansallispuistoihin.

Seppo Leinonen (Orivesi, 10.11.2021)

#19

Rauha päättäjien päähän!

Timo Juka (MUSTAJÄRVI, 10.11.2021)

#36

Hakkuut ehdottomasti hetimiten seis!

Teemu Hiltunen (Lempäälä, 10.11.2021)

#50

Järki käteen ja avohakkuut seis !!!

Maarit Mäkipää (Pälkäne, 10.11.2021)

#86

Hakkuut seis! Täällä asuu muitakin kuin me ihmiset, elintilaa kaikille

Tarja Pudas (Espoo, 10.11.2021)

#98

Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot tulee yhdistää kansallispuistoaluetta laajentamalla ja Helvetinjärven puiston alueella oleva "reikä" tulee liittää kansallispuistoon.

Aimo Kuivamäki (Ruovesi, 10.11.2021)

#100

Suojelkaa Suomen luonto !🤔🥺🥰

Pirjo Siltan (Lejre, 10.11.2021)

#104

Luontokato on aina paikallinen ja jokainen metsä mitä lukuisimpien lajien koti. Uhanalaisuuskehitys on pysäytettävä. Toivon rohkeutta, viisautta ja tieteeseen pohjautuvaa päätöksentekoa!

Eeva-Stiina Lönnemo (Salo, 10.11.2021)

#106

Alueella on erityisiä luontoarvoja, kuten luonnontilaisia pienvesiä, suokasvillisuutta ja harvinaistuvia kääpiä. Jopa niilläkin alueilla, joissa puuston valtaosa ei ole yli 50-vuotiasta. Hakkuut seis!

Sirkka Pyhälä (Lempäälä, 10.11.2021)

#108

Kytkeytyneet suojelualueet turvaavat luonnon monimuotoisuutta. Irrallaan olevat suojelusaarekket eivät turvaa luonnon moni muotoisuutta. Pitää pyrkiä laajempiin kokonaisuuksiin ja yhdistellä vierekkäisiä suojelualueita tällaisiksi kokonaisuuksiksi. Tässä on hyvä mahdollisuus, koska Metsähallituksen maita.

Ulla Montin (Vantaa, 10.11.2021)

#117

Tarvitaan ekologisia käytäviä! Siksi tärkeää yhdistää kansallispuistot!

Irma-Riitta Järvinen (Helsinki 30, 10.11.2021)

#121

Suomen metsäluonto jatkaa köyhtymistään, vaikka virallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä saatetaan muuta väittää. Nyt on äärimmäisen tärkeää varata kansallispuistoille riittävän laajoja yhtenäisiä alueita, joilla oikea metsä voidaan säilyttää ja tukea uhanalaisten metsälajien selviytymistä.

Eija Gaily (Helsinki, 10.11.2021)

#133

Laaja-alaisen metsiensuojelun mahdollisuudet Etelä-Suomessa ovat hyvin rajalliset. Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen välinen alue soveltuu kuitenkin hyvin tähän. Siinä on useita olemassaolevia suojelualueita ja suojelualue-esityksiä. Alueen hiilivarastot ovat merkittävät ja se on myös tärkeä virkistysalue. Alueen suojelun tuloksena syntyisi Etelä-Suomen laajin metsiensuojelualue.

Heikki Toivonen (Kangasala, 10.11.2021)

#155

Toivoisin päättäjille ymmärrystä siitä, että monimuotoisuus on tärkeää, ei ainoastaan metsäpinta-ala.

Susanna Rapinoja (Hailuoto, 10.11.2021)

#159

Hakkuut lopetettava välittömästi.

Anneli Pekkala-Jalava (Kangasala, 10.11.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…