Ei betonimurskaamoa Latokaskenniitylle

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#6

Teollisuustoimintaa EI kuulu tuoda asuinaluelle. Asukkaiden viihtyvyyden heikentäminen johtaa muuttoliikkeeseen pois Espoosta

Kalle Toivonen (Espoo, 13.11.2021)

#49

Espoosta löytyy selkeästi parempiakin paikkoja tuolle jossa häiriöt jäävät pienemmiksi mm. Kehä 3:sen läheisyydestä (Perusmäki/Niipperi akselilta) jossa myös kulkuyhteydet on hyvät.
Suunnitellulla alueella on paljon lapsiperheitä, kouluja, päiväkoteja sekä muuta vapaa-ajan ulkoiluun liittyvää toimintaa. Raskaan kaluston lasjempi siirtyminen näille kevyen liikenteen väylien välittömään läheisyyteen / käyttöön lisää riskejä mm. Henkilövahinkojen osalta merkittävästi! Erityisesti lapset ovat vaarassa. Näen muun haitan enemmän toissijaisena… Mutta toki silläkin joku paino tulee olla.
Nyt järki käteen! Olette töissä meillä espoolaisilla ja palkkanne saatte meidän maksamista verotuloista!!!

Tommi Santanen (Espoo, 13.11.2021)

#67

Kyseinen pelto tulisi hyödyntää paikallisten asukkaiden ja lasten psyykkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin turvaamiseen esim. urheilupuistona. Emme halua alueelle lisääntynyttä liikennettä tai melu- ja pölyhaittaa.

Maria Krogerus (Espoo, 13.11.2021)

#80

Ei! Ei betonimurskaamoa!

Milla Kärkkäinen (Espoo, 13.11.2021)

#91

Ei mitään betonimurskaamoa Nöykkiöön vaan palveluja ja virkistystä lapsiperheille!

Anna Puhakka (Espoo, 13.11.2021)

#97

Huomioikaa asukkaiden näkökulma, kiitos

Petri Allekotte (Esooo, 13.11.2021)

#98

Murskaamon paikka on aivan kohtuuton, ihan lähellä päiväkoti, koulu ja asutusta.

Sari Marjeta (Espoo, 13.11.2021)

#114

Ei betonimurskaamoa, eikä muitakaan murskaamoja Latokaskenniitylle.

Petri Eskelinen (Espoo, 13.11.2021)

#126

Rauhalliselle pientaloalueelle ei tulisi lisätä meteliä ja raskaan liikenteen aiheuttamia vaaratilanteita ja häiriöitä

Pirjo Skog (Espoo, 13.11.2021)

#158

Tällaista hankkeista kuuluu kertoa asukkaille ja kysyä heidän mielipiteitään. Espoon päättäjät eivät välitä kaupunkilaistensa viihtyvyydestä.

Helena Rapanen (Espoo, 13.11.2021)

#166

Ei betonimurskaamoa eikä kivimurskaamoa Latokaskenniitylle. Latokaskenniitty tulee kaavoittaa espoolaisten virkistystoimintaan.

Lena Suominen (ESPOO, 13.11.2021)

#194

Ei betonimurskaamoa latokasken alueelle!!! Urheilukeskus siihen on paljon parempi! Paljon lapsiperheitä alueella ja lähialueilla!!!

Inna Aleksandrova (Espoo, 13.11.2021)

#198

Latokasken asuinalueen viihtyvyys ja turvallisuus jatkossakin ovat tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja alueen kehittymistä. Nöykkiön ja Latokasken alue on kasvanut merkittävästi sen hyvän maineen ansiosta. Alueen kehittäminen palveluiden muodossa on erittäin tärkeää väkimäärän kasvun myötä, mutta teollisuuden, sen tuoman melun ja raskaan liikenteen tuominen alueelle ei tue kehitystä ihmisten hyvinvointia ja välillisesti alueen taloutta tukevalla tavalla.

Hanna Kalliomäki (Espoo, 13.11.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…