Ei tuulivoimaloita Ruoveden Ruhalaan!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#11

Ne on rumia, valtavia, pitävät taatusti kovaa ääntä. Väärä paikka! Ja onko se lopulta niin vihreää sähköä??

Anne Kangaspusu (Ruovesi , 11.03.2022)

#30

Tuulivoimaloille löytyy varmasti parempikin paikka.

Kristiina Pulakka (Ruovesi, 11.03.2022)

#31

Kyllä ruovedeltä löytyy muitakin paikkoja joissa naapurit ei ole tuulimyllyjen alla.

Vuokko Hartikainen (Ruovesi, 11.03.2022)

#58

Asun tulevan puiston vieressä ja haluan tietää kuka kantaa vastuun mahdollisista tuulivoimalan haitoista kuten melusta yms.haitoista.ei varmasti ole pakollista rakentaa myllyjä asutuksen läheisyyteen?

Tero Moisio (Ruovesi, 11.03.2022)

#64

Miten on mahdollista, että tällaiseen paikkaan voidaan edes ehdottaa jotain tällaista!!!!!! Mökkiläisenä aivan naapurissa olemme todella ihmeissämme. Jo tuosta olemassa olevasta myllystä on tietyillä keleillä meluhaittaa. Eiköhän tälle löytyisi jokin muukin paikka!

Jaana Laaksovirta (Tampere, 11.03.2022)

#66

Asun juuri sillä alueella ja etäisyydellä(noin2,5-3km päässä) johon nuo tulevat tuulivoimalat vaikuttavat niin äänellään pyöriessään kuin pilaamalla maisemanäkymän, joten voi vaan kuvitella minkälainen jatkuva humina niistä lähtee, sekä noin korkeat myllyt näkyvät kauas.En halua että varsinkaan tuon kokoisia myllyjä on lähiympäristössä. Nuo tulisivat näkymään suoraan pihaan, enkä halua katsella enkä kuunnella yhtään minkään kokoisia tuulivoimaloita asuinympäristössä,täällä on jo yksi pieni joten se saa riittää.
Joten ei Ruhalaan tuollaisia.

P H (Ruovesi,Ruhala, 11.03.2022)

#74

Peltoaukeat ja korkeat vuorinäkymät

Tanja Karjalainen (Ruovesi, 12.03.2022)

#80

Ehdottomasti kyllä vihreälle sähkölle, mutta eikö meillä ole riittäämiin tilaa muualla kuin suoraan asuinalueilla?

Kaisla-Kerttu Keinonen (Ruovesi, 12.03.2022)

#95

Tuulivoimalat tulisivat lähelle pohjavesialuetta, sekä valtakunnallisesti merkittävää perinnemaisemaa.

Sirkka-Liisa Niininen (Ruovesi, 12.03.2022)

#97

Kyllä noille myllyille paikkansa on. Se ei ole kulttuuripitäjän järvimaisemassa.

Eero Asunta (Tsmpere, 13.03.2022)

#106

Ei tuulivoimaa ruhalaan.

Rauno Nieminen (Ruovesi, 13.03.2022)

#110

Muuttotappiokunnassa pitää miettiä miten saadaan asukkaita lisää ja vanhat pidettyä.Maalla asuva ja maalle muuttava ei halua asua lähellä näin jättimäisiä myllyjä.Tässä asiassa ei saa puhua pelkkä raha.

Saija Heinonen (Ruovesi, 13.03.2022)

#112

Vastaava hanke oli Säynätsalossa, Jyväskylässä ja siellä järki voitti ja suunniteltu tuulipuisto siirrettiin paikkaan jossa siitä koituu vähemmän haittaa ympäristölle.

Jari Järvelä (Kaustinen , 13.03.2022)

#113

Tuulivoimalan sijoittaminen suunnitelluille alueelle aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Voimalan toiminta vähentää ihmisten viihtyvyyttä monin tavoin hyvin laajalla maantieteellisellä alueella ja lisäksi se loukkaisi ihmisten oikeutta säilyttää omaisuutensa arvo.

Tuulivoimaloiden haitallisesta vaikutuksesta ihmisten terveyteen on saatu selkeää tieteellistä näyttöä. Nähdäkseni tätä näyttöä ei voida sivuuttaa ja kunnan toimielimet eivät saa tehdä päätöstä, joka aiheuttaisi terveyden vaarantumisen. Näin erityisesti tilanteessa, jossa päätöksellä ei voitaisi saavuttaa mitään yleistä tai laajaa etua. Aiottu voimala ei tuottaisi mitään sellaista hyötyä.

Vaikutusalueella on sekä pysyvää asutusta että vapaa-ajan asutusta. Oikeus kotirauhan säilyttämiseen ja terveysturvalliseen ympäristöön liittyy sekä pysyvään että vapaa-ajan asumiseen. Kyseessä on tärkeä arvo, jota ei kunnan luottamushenkilöiden päätöksellä tule loukata. Sellaisen päätöksen tekeminen edellyttäisi erittäin painavia syitä. Tällaisia syitä ei nyt ole käsillä. Hanke on hylättävä.

Vastakkain on punnittava sitä, mikä on edellä tarkoitettu omaisuusarvojen sekä henkilökohtaisen terveyden säilyttämisen oikeuden loukkaamisen merkitys ja toisaalta sitä, mikä olisi syy sijoittaa voimala po. alueelle. Sijoittamisella po. alueelle ei voida saada mitään sellaisia etuja, että ne muodostaisivat perustellun syyn tai oikeuden aiheuttaa vahinkoa ja haittaa laajalle joukolle ihmisiä.

On ilmeistä, että voimalasta ei olisi hyötyä muille kuin vain välittömästi sopimuksen osapuolille. Kunta tai kuntalaiset laajemmin eivät olisi millään tavalla hyötyjänä. Tehtäessä intressivertailu voidaan havaita, että hankeeseen ei liittyisi kunnan kannalta mitään yleistä etua tai hyötyä. Sen sijaan haitta hyvinkin suurelle joukolle ihmisiä olisi erittäin merkittävä. Kyseessä ovat arvot, joiden menettämistä ei voi korvata. Näin ollen voidaan todeta, että hanketta puoltavia syitä ei ole.

Jaana Juutilainen (Espoo, 13.03.2022)

#119

Lähimpiin taloihin vain n. 1 km matkaa tuulivoimaloista. Tuntuu aivan uskomattomalta että näin lähelle asutusta suunnitellaan Suomen suurimpia tuulivoimaloita joiden haitoista ei ole mitään kokemuksia. Voiko maakuntakaavassa tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen arvioinnissa karsitun alueen noin vain valjastaa voimaloilla?

Teuvo Pusa (Ruovesi, 13.03.2022)

#143

Ei tuulivoimaloita voi asutusten lähelle pystyttää, järki käteen.

Pirkko Pulkkinen (Ruovesi, 14.03.2022)

#144

Tuulivoiman rakentaminen on luontokadon mahdollistamista ja viherpesua pahimmillaan. Jokaisen velvollisuus on puolustaa luonnon monipuolisuutta ja asukkaitten oikeutta turvalliseen ja "tuulimyllyttömään" elämään.

Satu Kytölehto (Petäjävesi, 14.03.2022)

#146

Kyllähän tälle löytyisi meidänkin kylästä varmasti parempia paikkoja. Nythän nämä helv** rumat tornit tulisivat oikein toivottamaan tervetulleeksi Suomen kauneimpaan kuntaan.

Mikael Mattila (Ruovesi, 14.03.2022)

#171

Tuulivoima on hyvä. Paikka on aivan väärä.

Juha Harju (Turku, 15.03.2022)

#180

Kyseinen paikka ja asuminen alueella on vaikeaa yhdistää ja on kohtuutonta veronmaksajille. Ruoveden kunta voi halutessaan kartoittaa muita vähemmällä haitalla olevia alueita tuulivoima-alueiksi.

Antti Kallioinen (Ruovesi, 16.03.2022)

#193

Kansallismaiseman tuhoaminen on rikos.

Anna Aminoff (Väärinmaja, 16.03.2022)

#195

En vastusta tuulivoimaa. Se on oikeaa luonnon energiaa. Toivon, että harkitaan tarkoin paikka niiden rakentamiselle.

Maarit Mäntyvaara-Ruhala (VÄÄRINMAJA, 16.03.2022)

#198

I am more than 16 years old.

Inge Spinette (Brysseli, 16.03.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…