Säilytetään Toppelundin ranta ulkoilu – ja virkistyskäytössä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#14

Haukilahdesta ei saa kaataa enää yhtään puuta. Toppelundin ranta tulee säilyttää luonnonomaisena eikä puustoa saa tuhota. Metsäalueet ovat vähissä Haukilahdessa ja ympäristössä.

Riikka Impo (Espoo, 17.03.2022)

#20

Tarvitsemme enemmän rakentamatonta luontoa kuin kahvilaa tälle paikalle.

Mia Kortelainen (Espoo, 17.03.2022)

#31

Haukilahden rantaraitilla on jo riittävästi ravintolatarjontaa. Surffaritkin halusivat vain suihkut, vessan ja pukukopin, ei jättimäistä rantaravintolaa. Lähiluonto on tärkeää kaikille, sekä Haukilahdessa että muualla asuville. Säilytetään se mitä vielä on jäljellä Toppelundin luonnosta!

Loikkanen Hanna (Espoo , 17.03.2022)

#38

Hyvällä asialla👍🏼👏🏼

Sofia Dahlskog (Espoo, 17.03.2022)

#64

Haukilahdessa tulee säilyttää luonto. Se on ensiarvoisen tärkeätä niin eläimille, perheille kuin kasvaville lapsille heidän oppiessaan elämänsä varrella tärkeitä arvoja.

Ida Maria Boström (Espoo, 17.03.2022)

#70

Muutkin naapuruston päiväkodit käyttävät puistoaluetta viikoittain.

Sauli Järvenpää (Espoo, 17.03.2022)

#76

Please no more destruction of nature especially in this already overcrowded, congested area. Restauranteurs should work with the existing restaurants in the area to create something refreshed, such as the Haukilahti beach bar which is rarely open and has loads of potential to someone with a new vision. Or the water tower restaurant could be open more and serve a wider audience, such as a bar. In this the era of climate change, please be responsible with our nature. Rebuild or refresh in already existing sites to bring your vision forth. It’s a win for all and the nature which we have so little of anymore, won’t have to suffer for your greed. Please, no further destruction of our nature. Kiitos.

Margaret Eismann (Espoo, 17.03.2022)

#106

Toppelundin rannan, metsikön ja niityn luonto alue oli henkireikä pienen vauvan kanssa väsyneenä ulkoillessa, samoin covid aikana. Alueelta ei saa enää poistaa enempää vihreyttä, ravintolaa kaivataan enemmän esim. Laurinlahti Kivenlahti akselille jossa sen puuttumista ihmetelty jo vuosikymmeniä..

Marika Okko (Espoo, 18.03.2022)

#133

Toivoisin, että päättäjät ymmärtäisivät lähiluonnon merkityksen. Toppelundin rantametsä ja Mellstenin ranta ovat asukkaiden, päiväkotilasten ja kauempaakin tulevien ahkerassa käytössä. Ajatus, että rantametsää kaadettaisiin tilalle rakennettavan parkkipaikan alta, tuntuu kohtuuttomalta ja kestävän kehityksen periaatteiden vastaiselta. Hanketta voisi verrata kuvitteelliseen tilanteeseen, että Helsinki kaavoittaisi Seurasaaren rantakalliot ravintolakäyttöön, kaataisi käkkyrämännyt ja rakentaisi paikalla parkkipaikan.

Koska Rantaraitti on melkein 40 kilometrin mittainen, on vaikea ymmärtää, miksi Haukilahden alle kilometrin mittaiselle pätkälle rakennettaisiin jo viides ravintola. Palvelut tulisi sijoittaa tasaisesti koko Rantaraitin varrelle. Esim. Westendissä ei ole lainkaan kahvilapalveluita, ja pitemmällä lännessä on alueita, esim. Kivenlahti, joille asukkaat nimenomaan toivoisivat rantaravintolaa.

Ravintolan rakentaminen Haukilahteen lisäisi jo ennestään liiallista liikennettä Mellstenintiellä, jonka ylittäminen kesäiseen ruuhka-aikaan on suorastaan vaarallista vilkkaan liikenteen vuoksi. Ravintolat tulisi ehdottomasti sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin pääsisi julkisilla kulkuvälineillä tai joissa olisi jo parkkipaikat ja muu infrastruktuuri valmiina, kuten nykyinen Cafe Mellstenin tontti.

Toppelundin rantametsän tontti on tällä hetkellä kaikkien halukkaiden maksuttomassa käytössä ja sellaisena se tulisi myös säilyttää. Jos paikalle rakennetaan isohko kaksikerroksinen terassiravintola, luonnosta ja avoimesta merimaisemasta nauttiminen muuttuu maksulliseksi, ja luontoelämyksestä joutuu maksamaan vähintään kahvikupillisen verran.

Pyydän, että Espoon kaupungin päätöksenteossa palveluita sijoitettaisiin jo rakennetuille alueille tasaisesti koko Rantaraitille, ja vähäiset jäljellä olevat luontoalueet säilytettäisiin virkistyskäytössä.

Salla Puska (Espoo, 18.03.2022)

#140

Westendin uimarannan viereen suunnitellaan asuintaloa. Miksi ravintolaa ei voisi sijoittaa siihen? Tai vaihtoehtoisesti Varsasaaren veneidensäilytysaluetta laajennettaisiin ja ravintola siihen täyttömaalle. Tällä hetkellä Mellstenin ja Hanasaaren välissä ei ole ravintolaa. Miksi silloin sijoittaa uusi ravintola niin lähelle Mellstenin ja Haukilahden olemassaolevia ravintoloita? Toppelundin kaltaista luonnontilassa olevaa alueita on melko vähän rantaraitin varrella. Miksi silloin kajota siihen?

Jon Wickström (Espoo, 18.03.2022)

#141

Tuen varauksetta tämän adressin tavoitetta säilyttää Toppelundin metsä lisärakentamiselta.

Pekka Iho (Espoo, 18.03.2022)

#144

Haukilahden herkkää merellistä luontoa ei saa enää yhtään pilkkoa eikä pilata!

Kari Lahti (Espoo, 18.03.2022)

#150

Ei tuhota enää Toppelundinpuisto.
Korjatkaa Cafe Mellsten.

Asko Rinttilä (Espoo, 18.03.2022)

#151

Tää sairaalloinen luonnon - ja Rauhallisten ympäristöjen ja asunalueiden tuhoaminen saa loppua! Tämä on älytöntä, että kaikki rauhallinen luonto ja ihmisten rakastamat paikat uhataan tuhota Ja laittaa uuteen uskoon. Rahaa voisi laittaa vähän parempaankin johonkin tarpeelliseen.

Kira Garner (Espoo, 18.03.2022)

#155

Toppelundinranta on syy asua Haukilahdessa. Jos luonto tuhotaan, ei tänne kannata jäädä. Veroilleen saa parempaa vastinetta muualta, jos luontoarvot, eli seudun tärkein vetovoimatekijä, tuhotaan.

Riina Rinkinen (Espoo, 18.03.2022)

#156

Älkää pliis pilatko, sitä mikä on erityistä ja hienoa Haukilahdessa; luonnon ja asumisen yhdistäminen. Espoo on jo valmiiksi muuttunut ihan kauheaan suuntaan rakennusvimman myötä viime vuodet ja alkaa epäilyttää sinne ikinä palaaminen.

Tuomas Rinkineva (Helsinki, 18.03.2022)

#161

ihmiset tarvitsevaat puita, luontoa, rauhaa akkujen lataamiseen ja jaksamiseen. ja sitäpaitsi monipuolista ja ilmaista liikuntaa liikkua metsikössä.

Kaarina Viljamaa (espoo, 18.03.2022)

#163

Toppelundin rantaraitti täytyy säilyttää luonnonmukaisena sillä se on valtava voimanlähde kesät ja talvet. Ravintoloita on jo kolme ja ne riittävät.

Maija Ylä-Sahra (Espoo, 18.03.2022)

#164

Vapaata luontoa ja maapintaa pitäisi kaupunkeihin jättää mahdollsimman paljon ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten hillitsemiseksi. Lisäksi alueella jo kaksi ravintola/kahvilaa ja nekin vajaakäytöllä.

Sonja Miettinen (Espoo, 18.03.2022)

#169

Haukilahti tarvitsee luontoa, ei lisää ravintola tms rakennuksia.

Mani Wegmüller (Espoo, 18.03.2022)

#181

Haluamme säilyttää tämän pienen rantaraitin alueen luonnonmukaisena, joka sen alkuperäinen tarkoitus on. Kyse on harvinaisen kauniista ja ainutlaatuisesta kokonaisuudesta aavan meren ääressä sekä maisemallisesti että puuston, eläimistön ja kasvuston osalta. Tänne tullaan nauttimaan luonnon rauhasta, hiljaisuudesta ja merestä. Kahviloita ja ravintoloita on 500-800 m:n päässä Toppelundin rannasta. Ne riittävät. Toivon päättäjiltä viisautta ja kaukonäköisyyttä päätöstä tehtäessä.

Elina Halttunen (Espoo, 18.03.2022)