Ylöjärven Vuorentaustan avohakkuut estettävä ja metsä suojeltava

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2012

Älkää tuhotko tätäkin metsää

Sari Saaristo (Oulu, 02.06.2022)

#2027

Ei ole millään tasolla eettistä tai oikein kaataa tätä vanhaa metsää, missä kasvaa lukuisia vanhojen metsien indikaattorilajeja ja joista monet ovat uhanalaisia. Alueella elävät mm. varpuspöllö (uhanalainen) ja hömötiainen (erittäin uhanalainen). Näistä lajeista on erityinen suojeluvastuu kunnilla ja yrityksillä, jotka näissä metsissä toimivat. Avohakkuu alueella tuhoaisi alueen luontoarvoja sekä virkistysarvoja äärimmäisellä tavalla peruuttamattomasti. Avohakkuun jälkeen istutettu metsä ei millään tasolla korvaa tällaista metsää edes vuosisatojenkaan kuluessa. Alueella tulisi käynnistää hakkuiden sijaan suojeluneuvottelut. Kiitos!

Roosa Pihlajamäki (Joensuu, 02.06.2022)

#2038

Avohakkuut eivät ole enää nykypäivää, tästä on paljon tutkittua tietoa. Hakkuiden vaikutukset ovat niin pitkäaikaisia että hyötysuhde on mitätön pitkässä juoksussa.

Jonna Rautiainen (Espoo, 02.06.2022)

#2039

Se kuuluisa luonnon monimuotoisuus ei lisäänny avohakkuilla. Vanhat metsät on suojeltava.

Jyri Ahjokari (Liperi, 02.06.2022)

#2041

Kyse on vain kohtuudesta, arvokkaita alueita on enää niin vähän jäljellä.

Harri Heinonen (Riihimäki, 02.06.2022)

#2053

Avohakkuut on monta kertaa osoitettu kestämättömäksi tavaksi hoitaa metsää. Kaikille osapuolille parempia vaihtoehtoja on tarjolla.

Sebastian Hilpo (Kirkkonummi, 02.06.2022)

#2054

Olkaa ystävällisiä ja käyttäkää sydämen järkeä päätöksissänne🙏🏻✨🙏🏻

Liisa Lithovius (Turku, 02.06.2022)

#2058

Ikimetsät on tämän maan sydän, vaalitaan siis niitä ilman hakkuita. ♥️

Johanna Vuorela (Helsinki, 02.06.2022)

#2065

Hyvinvoinnin kannalta valtava osa kauempaakin tulevien elämää! Luonnosta ja eläimistä puhumattakaan.

Laura Westman (Tampere, 02.06.2022)

#2070

Metsiä on ehdottomasti suojeltava etenkin näin arvokkailla ja monimuotoisilla alueilla.

Ola Seppälä (Tampere, 02.06.2022)

#2112

Metsän hakkaaminen on lyhytnäköistä. Tarvirsemme eliöstöämme - ja niitä puita - välttääksemme ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset ja pienentääksemme kuudennetta eliöiden sukupuuttoaaltoa.

Rebekka Nikula (Helsinki, 02.06.2022)

#2116

Pyydän mitä nöyrimmin että tämä kohde säästettäisiin avohakkuilta. Kohdetta voi tarjota esimerkiksi Luonnonperintösäätiölle, joka ostaa vanhoja, luontoarvoiltaan monipuolisia metsiä suojeluun.

Kiitos!

Tanja Vitikainen (Mäntyharju , 02.06.2022)

#2133

Metsä on arvokas ja tärkeä monessa mielessä (ks. perustelut). Toivoisin vakavia neuvotteluja suojelun mahdollistamiseksi. HELMI- tai METSO -ohjelmaa voidaan varmaan hyödyntää.

Harri Vasander (Lohja, 02.06.2022)

#2144

tuo vitonen kannattaa ottaa huomioon ku ollaan lähellä isoa kaupunkia

Sami Lammi (Kyröskoski, 02.06.2022)

#2148

Metsät jätettävä rauhaan.

Ritva Rantanen (Nurmijärvi, 02.06.2022)

#2152

Säästäkää metsä. Älkää tappako pikkulintuja.

Elina Nurminen (Tampere, 02.06.2022)

#2159

Nyt pitää kuntien ja valtion näyttää esimerkkiä ja pysäyttää monimuotoisen luonnon hävittäminen. On ollut tähän asti vain korulauseita, ei tekoja.

Marko Heikkinen (Vantaa, 02.06.2022)

#2160

Päätöksenteossa on vihdoin huomioitava
luontoarvot sekä kulttuurishistorialliset näkökulmat. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon ehkäisemiseksi on tehtävä suojelutyötä ja säästettävä metsiä. Taloudelliset intressit edellä - ajattelu eivät ole aina pitkäkestoisesti järkevintä, myöskään ihmisen itsensä kannalta.

Heidi Korkiakangas (Nokia , 02.06.2022)

#2163

Mielestäni perusteluiksi sopisi myös Anni Kytömäen kirjailijatyön synty, onhan hän Finlandia-palkittukin. varmastikin silloin kun Finlandia-hymni synnytettiin, tällaisia metsiä riitti, vaan enää ei. Siksi suojeluun!

Matti Tuovinen (Hirvensalmi, 02.06.2022)

#2177

Kulttuurin, virkistyksen, eläimistön ja kaupungin kehityksen kannalta arvokas metsäalue tulee jättää rauhaan. Hakkuiden toteuttaminen tällä alueella on lyhytnäköistä ja kestävän kehityksen periaatteiden vastaista ja tekee myös kaupungin imagolle erityistä haittaa. Mikäli tuloja on saatava, on päättäjien syytä kehittää hakkuiden sijaan kestävämpiä, ilmastoystävällisempiä ja tulevaisuutta turvaavia keinoja, vanhentuneiden ja tuhoavien tapojen sijaan.

Hilkka Luukkonen (Tervakoski, 02.06.2022)

#2183

Muistakaa metsäteollisuus mitä metsälaki velvoittaa. Samoin luontolait.

Jari Miettinen (Lahti, 02.06.2022)

#2195

Suomalaiset selviytyvät vain luonnon avulla! Älkää tappako meitä!

Anna Arkko (Vantaa, 02.06.2022)

#2200

nyt järki käteen ja arvot kohdilleen. Rahaa saa pankista - metsää ei tällaista koskaan.

Kari Väinölä (Turku, 02.06.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…