Ylöjärven Vuorentaustan avohakkuut estettävä ja metsä suojeltava

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1238

Avohakkuut historiaan!

Janni Johansson (Raasepori, )

#1239

Tämä metsä on äärettömän tärkeä henkireikä ja korvaamaton mielen hyvinvoinnille.

Johanna Hanka (Tampere, )

#1261

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen tulee olla etusijalla kaikessa kunnallisessa, ja myös valtiollisessa, päätöksenteossa.

Ilari Suominen (Tampere , )

#1274

Käsittämätöntä että tällaisena aikana nämä asiat eivät ole itsestäänselviä . Kaupunkialue vielä kyseessä. Hakkuun päöttäjän tulisi kantaa vastuu myös tulevia sukupolia varten.

Katja-Marika Mäkinen (Hämeenkyrö, )

#1279

Suomella ei ole varaa laittaa enää yhtäkään luonnonmetsää matalaksi. Nämä metsät ovat, koskemattomana, Suomen arvokkainta valuuttaa ja hitaasti muodostunutta planetaarista pääomaa, suojavarustus luontokatoa ja ilmastonmuutosta vastaan, jota ei voi tilata Kiinasta.

Aino Johansson (Helsinki, )

#1282

Ehdottomasti tällaisia metsiä on suojeltava eikä rahastettava.

Leena Huhtala (Tampere, )

#1288

Avohakkuut tuhoavat kokonaisia metsäsukupolvia. Paitsi, että metsän korvaamattomat puuperheet ja -suvut kuolevat, tuhoutuu myös lukematon määrä kasveja ja eläimiä. Metsät ovat itsessään arvokkaita myös ihmisille ja koko maailmalle. Puiden kaatamiseen on löydettävä kestävämpi tapa kuin avohakkuu.

Sini Saarinen (Seinäjoki, )

#1290

Vuorentaustan metsä on juuri metsänä ihmisille korvaamaton virkistymisen paikka. Ilman puita ei ole metsää.

Kaija Pispa (Tampere, )

#1308

Luontoa tuhotaan pala kerrallaan. Nyt on Ylöjärvellä valinnan paikka. Joko kaupunki jatkaa tuhon tiellä aiheuttaen luontokatoa ja vaarataen hiilinieluja tai edistää Suomen biodiversiteetti- ja hiilensidontatavoitteiden saavuttamista, joihin olemme kansakuntana yhdessä muiden maiden kanssa sitoutuneet. Vetoan teihin, valitkaa ihmiskunnalle elinkelpoisen tulevaisuuden puolesta. Jättäkää Vuorentaustan metsä koskematta. Kiitos!

Saraleena Aarnitaival (Tampere, )

#1312

Monipuolisesta vanhasta metsästä ei ole varaa luopua!

Laura-Ilona Kotilainen (Espoo, )

#1326

Joku parempi ratkaisu on mhdollinen kun vähän miettii.

Harri Nieminen (Nokia, )

#1335

Tervehdys! Näinä aikoina kaupunkien tulisi olla edelläkävijöitä luonnon ottamisessa huomioon maankäytössä. Vanhan metsän avohakkuu luonnonsuojelualueiden lähistöllä ei ole nykyaikaa. Hakkuut tulisi keskittää luontoarvoltaan tavanomaisempiin metsiin. Kiitos että huomioitte tämän!

Simo Häkli (Helsinki, )

#1346

Alue on helmi keskellä Ylöjärven.

Heikki Toivainen (Valkeakoski, )

#1354

Entisenä pirkanmaalaisena ja tulevana paluumuuttajana minä syvästi toivon, että maakuntamme viimeisiä luonnonmetsiä ja monimuotoisia metsiä ei hakattaisi niin sanotusti "kehityksen nimissä". Sillä se on kehitystä, joka ei ota huomioon tulevaa, tulevaisuutta tai asukkaita joiden ympäristö pilataan.

Pekko Riihonen (Rovaniemi , )

#1370

Luontoa on suojeltava eikä tuhottava. Älkää hakatko tärkeitä luontoalueita vaan antakaa niiden olla ja kukoistaa!

Liisa Rousti (Savonlinna, )

#1380

Jokainen kaupungin lähimetsä on huipputärkeä asukkaille, ja jokainen vanha metsä tärkeä muun luonnon lisäksi meille ihmisille. Varjellaan sellaista mitä ei saada enää takaisin.

Minna Marttinen (Kemi/Tampere/Ylöjärvi, )

#1386

Haaviston pururadan takaakin hakattiin pari vuotta sitten aivan yllättäen korvaamattoman arvokasta ikimetsää täysin sileäksi. Samoin Vaasantien varteen on ilmaantunut valtavia avohakkuita. Tarvitsemme metsät elävinä!

Päivi Kaihlanen (Ylöjärvi, )

#1387

Toivottavasti teette viisaita päätöksiä, joista tulevat sukupolvet voivat kiittää. Annetaan myös tuleville lapsille mahdollisuus nähdä ja kokea oikeaa metsää ja huolehditaan siitä, että meillä olisi elinympäristöjä kaikille lajeille.

Heini Niinimäki (Punkaharju, )

#1389

Vanhat metsät on suojeltava!

Mari Pentti (LIETO , )

#1397

Miksi tuhota arvokas vanha metsä ja tärkeä virkistysalue avohakkuulla? Miksi pilata monimuotoisuudelle tärkeää lahopuustoa ja lukuisien uhanalaisten luontotyyppien ja lintulajien koti?

Luontokadon ja ilmastonmuutoksen hillitseminen alkaa paikallistasolta, joten rohkeiden edelläkävijäkaupunkien tulisi toimia suunnannäyttäjinä, ja edistää virkistysmetsien ja arvokkaiden luontokohteiden suojelua.

Stoppi avohakkuille!

Minna Hokkanen (Ylöjärvi, )Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…