Kurun Yhtenäiskoulun oppilaille on järjestettävä väistötilat viipymättä. Kuruun on lisäksi rakennettava nopealla aikataululla pysyvä uusi yhtenäiskoulu.

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#27

Kurun yhtenäiskoulun tarvitaan jatkossakin asukkaiden ja koululaisten tasavertaisuuden vuoksi. Matkat Kurusta ovat pitkiä ja koulupäivät ilman omaa koulua tulisivat hyvin pitkiksi.
Asian ratkaisu tulee tehdä nopeasti ja kurulaisten lasten etua ajatellen.

Timo Koski (Ylöjärvi, 02.11.2022)

#30

On täysin käsittämätöntä, että sisäilmaongelmia ei vieläkään oteta riittävän vakavasti. Tilanne vaatisi nopeaa toimintaa!

Outi Mikkonen (Ruovesi , 02.11.2022)

#50

Olen muuttanut perheeni kanssa Kuruun vasta vähän aikaa sitten Helsingistä. On tärkeää, että Kurussa on lapsilla koulussa hyvät oltavat nyt ja tulevaisuudessa. Henkilökohtaisella tasolla pysyvä, hyvä ja terve koulu on todella tärkeä asia perheemme kannalta tulevaisuudessa.

Sonja Silvander-Valo (Kuru, 02.11.2022)

#59

Tehkää työnne, siitä me teille maksetaan. Hoitakaa asia kuntoon asap. Kiitos.

Hanna Plym (Kuru, 02.11.2022)

#61

Nyt on aika toimia eikä altistaa lapsia ja opettajia sairauksille sisäilmaongelmilla.

Keijo Ojanen (Ylöjärvi, 02.11.2022)

#83

Mahdollisimman nopeasti vanhan purku ja uuden koulun rakentaminen.

Markus Majaniemi (Kuru, 02.11.2022)

#86

Kurun pitää saada uusi koulu epäterveellisen tilalle.
Ratkaisi ei ole oppilaiden kuljettaminen muihin kouluihin pitkien etäisyyksien vuoksi. Oppiialaiden koulupäivät venyvät liian pitkiksi ja rasittaviksi.

Väistötilat pitäisi löytyä nopeasti; henkilökunnan ja oppilaiden terveyttä ei voi riskeerata.

Kaija Kiuru (Kuru, 02.11.2022)

#91

Kaikilla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Myös Kurun lapsilla, nuorilla, opettajilla ja koulun muulla henkilöstöllä.

Hanna Ilola (Kuru, 02.11.2022)

#94

Lapsen etu, tasa-arvo kuntalaisten kesken, opettajien työterveys, pitkän tähtäimen vaikutukset, oppivelvollisuus ja oikeus oppimiseen…

Anu Aaltonen (Poikelus, 02.11.2022)

#102

Käsittämätöntä piittaamattomuutta oppilaiden ja opettajien terveydestä ja tätä kautta loppuelämästä. Pitkäkestoinen altistuminen sisäilmaongelmille aiheuttaa pahimmillaan loppuelämää leimaavia oireita. Tämän lisäksi vaihtuvat sijaiset luovat levottomuutta luokkiin sekä suurta haittaa lasten oppimiseen. Tämä kuormittaa myös työssä olevia aikuisia. Piittaamattomuudella on tässä kohtaa siis moniulotteiset seuraukset, joiden ehkäisemiseksi tulee toimia välittömästi ja kestävällä tavalla. Väistötilaksi tulee suunnitella useamman vuoden ratkaisu, jossa tarjotaan edes tilojen suhteen kohtuullista pysyvyyttä ja selkeyttä. Yläaste tulee säilyttää paikkakunnalla joka tapauksessa, sillä pitkät koulumatkat passivoivat nuoria entisestään, vähentävät unen määrää sekä kuluttavat henkisesti tarpeettomasti. Kuru on luonnonläheinen paikka ja parhaimmillaan edistää luontoon sekä vihreisiin arvoihin kiinnittymistä. Yhteisöllisyys on vahvaa, joka myös on tärkeä arvo kestävän kehityksen luomisessa. Toivottavasti Ylöjärven kaupungin ratkaisut tukevat Kurunkin suhteen näitä erittäin arvokkaita, tulevaisuuden kannalta ratkaisevia tekijöitä. Ratkaisuilla on vaikutuksia niin yksilöihin kuin yhteisöön.

Tiia Leppänen (Ylöjärvi, 02.11.2022)

#106

Kenenkään terveydellä ei pitäisi leikkiä.

Satu Haapala (Kuru, 02.11.2022)

#113

Lasten ja henkilökunnan terveys on todella vaarassa homeongelman vuoksi. Tilanteelle on tehtävä nopeasti jotain. Homeelle altistuminen sairastuttaa pahimmillaan elinikäisesti. Päättäjät ovat tästä vastuussa. Henkilökunnan sairastaminen aiheuttaa lisäksi suunnatonta haastetta, sijaisjärjestelyt kuormittavat henkilökuntaa, epäpäteviin sijaisiin joudutaan väistämättä turvautumaan, opetuksen taso kärsii ja se näkyy oppilaiden oppimisessa .
Nyt tarvitaan nopeita päätöksiä ja nopeaa toimintaa

Anja Honkanen (Kuru, 02.11.2022)

#114

Kun Kuru aikoinaan liitettiin ylöjärveen oli kauniita puheita siitä että kyläkoulut säilyy, no kuka niitä nyt olis edes uskonut. Nyt jos Kurun keskustan koulua ei korjata ja alasajo alkaa niin voitte kaikki kiittää itseänne perheiden lasten ja nuorison pahoinvoinnista. Homeet ovat yksi iso altistava tekijä monisairauksiin ja työkyvyttömyyteen. Ylöjärvellä tuskin on varaa maksaa kaikkien niiden ihmisten terveyskulut ja työkyvyttömyys mitä homeet aiheuttaa.

Johanna Anttila (Hämeenkyrö , 02.11.2022)

#123

Lasten terveyttä ei saa enää vaarantaa!

Sanna Koskinen (Kuru, 02.11.2022)

#125

Lasten ja nuorten terveydellä ei tule leikkiä. On musertavaa laittaa oma lapsi joka päivä kouluun tietäen, että hän ei koulupäivästä selviä ilman särkylääkettä ja allergialääkettä. Tilanne on sietämätön.

Juulianna Nurmi (Ylöjärvi , 02.11.2022)

#126

Kantakaa vastuunne ja hoitakaa asia ainoalla oikealla ja järkevällä tavalla, eli rakentakaa Kurun lapsille uusi terve koulu ja lopettakaa lapsiemme kiusaaminen ja terveydellä leikkiminen!! Hävettää olla Ylöjärveläinen..

Nuppu Koukeri (KURU, 02.11.2022)

#140

Kurussa pitää olla oma koulu, maaseutua ei saa väkisin yrittää tappaa, keskittämällä kaikkea kaupunkeihin. Kurulaiset tarvitsevat oman, paremman koulun.

Marika Mattila (Riihimäki, 02.11.2022)

#151

Ymmärtäkää nyt hyvät ihmiset että ei koulussa missä on kosteusongelmia. Voi opiskella ja opettaa peläten sairastuvansa ties mihin home idioiden aiheuttamaan sairauteen.

Matias Korpinen (Ylöjärvi , 02.11.2022)

#158

Oma koulu luokat 0-9 on elintärkeä Kurulle, jos keskutelu yläkoulun käymisestä muualla vahingoittaa nuorten tulevaisuusajatuksia. Nykyaikaisen maaseutukulttuurin rakentamisessa lasten ja nuorten kiinnostus omaa asuinympäristöään kohtaan on A ja O
Miten voimme kannustaa nuoria Kurussa jäämään tai palaamaan kotiseudulleen, jos peruskoulunkin tulevaisuus epävarmaa.

Anne Kivimäki (Ylöjärvi Kuru, 02.11.2022)

#165

Hei,
Kaksi lapsistani on käynyt ja käy Kurun Yhtenäiskoulua. Molemmilla on todettu astma jo ala-aste ikäisenä melko pian opintojen alettua. Vanhempi lapsista ei enää tarvitse lääkitystä, sillä päättänyt opintonsa neljä vuotta sitten ko. oppilaitoksessa. Nuorempi opiskelee yläasteella ja joutuu käyttämään jatkuvaa astmalääkitystä. Jatkuva infektiokierre lisää poissaoloja huomattavasti.
Näiden lisäksi oppilaat ovat selvästi huolissaan, miten heidän opiskelunsa turvataan, jos opettajat lähtevät sisäilmaongelmia pakoon. Useampi opettaja on oppilaille kertonut näin tekevänsä, sillä kukaan ei ymmärrettävästi ole valmis terveyttään uhraamaan. Lapsilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin opiskella huonossa sisäilmassa.
Toivon todella, että ongelmat otetaan todesta ja niihin puututaan tarvittavin toimenpitein.

Tanja Ahonen (Ylöjärvi , 02.11.2022)

#193

Lapset ja nuoret viettävät useita tunteja päivässä, 5 päivää viikossa koulurakennuksessa. On väärin altistaa pieniä koululaisia mahdollisesti pysyvillekkin terveyshaitoille sisäilma ongelmaisessa koulussa. Terveyden huolto on kriisissä ja kaikin keinoin on ehkäistävä terveyshaittoja. Nuoret koululaiset ovat tulevaisuuden toivo ja yhteiskunnan velvollisuus on tarjota terveelliset sekä oppimista edistävät puitteet näille nuorille. Tästä ei voi säästää.

Meri Ingreus (Tampere, 02.11.2022)