Vastustamme Saamelaiskäräjälakiesitystä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#416

Asiaan oikeasti perehtymättä Suomi on syyllistymässä kansanmurhaan.

Raisa Yliniemi (Muonio, 21.11.2022)

#419

Tasavertaisuutta syrjivä laki.

Matti Sorvari (Ivalo , 21.11.2022)

#444

On vain yksi tapa tulla alkuperäiskansan jäseneksi ja se on syntyä sellaiseksi.
Polveutuminen osoittaa verenperimän jatkumon suomen asuttamisesta
aina näihin päiviin saakka.
Jos vaatimuksena olisi etnisyys tai kieli pelkästään mikä määrittelee maan johon kuulut??....ns. juuret ja alkuperäiskansa oikeus kyseisessä maassa=perimä.

Tero Kokko (Kuusamo, 21.11.2022)

#484

ISO EI SAAMELAISTEN ERI ARVOISTAMISELLE

Heikki Vikeväkorva (Somero, 21.11.2022)

#500

Uusi lakiesitys ei edistä kaikkien saamelaisten asiaa.
Toivottavasti päättäjät perehtyisivät Lapin asutushistoriaan ennenkuin hyväksyvät lain. Laki voimaantullessaan eriarvoistaa saamelaisia.
Saamelaiskäräjien johto ei edusta nykyisellään kaikkia saamelaisia. Jos laki menee läpi ,tarkoittaa se vaaliluettelon uudelleenkokoamista. Luetteloon hyväksytään vain sellaiset saamelaiset jotka ajavat nykyisen käräjäjohdon ideologiaa. Tällainen käytäntö ei sovi oikeusvaltioon. Tarkoituksena vaaliluettelon "siivoamisen " jälkeen on käräjäjohdolla
ILO 169 lain vaatiminen voimaan.
Näin saataisiin alkuperäiskansalaki voimaan jättäen pois osa alkuperäiskansasta.
Ari Keskitalo
statukseton saamelainen.
Peltojärven Lapinkylä.

Ari Keskitalo (Peltovuoma , 22.11.2022)

#503

Kuunnelkaa välillä muitakin, kuin sakä:n tällä hetkellä valtaapitäviä ja heidän lobbareitaan

Paavo Morottaja (Joensuu, 22.11.2022)

#504

Kuka vain voi opetella kielen.

Aleksi Pyhäjärvi (Sodankylä, 22.11.2022)

#507

Voimassaoleva saamelaiskäräjälaki kaipaa uudistusta, mutta lakiesitys on heikosti valmisteltu, kaventaa alkuperäiskansaan kuuluvien ihmisoikeuksia ja heikentää saamelaisen kulttuurin ja kielen säilymisen ja kehittämisen edellytyksiä. Miksi Suomen kouluissa ei opeteta edes ainutta sanaa kaikille suomalaisille kaikilla kolmella kielellä? Kieli tulee saattaa sille kuuluvaan asemaan. Lakitekstissä tulisi kielen suhteen käyttää ilmausta, joka tukee saamelaisalueen kultturellista säilymistä tulevaisuuteen, esimerkiksi ilmauksella kotikieli, (ensimmäisenä opitun kielen sijaan). Alkuperäiskansa tulee määritellä oikein lakitekstissä. Kaikkien lakitekstiä käsittelevien tulisi tarkoin tutustua Jouni Kitin julkisiin kirjoituksiin aiheesta ja Juha Joona eriävään mielipiteeseen lakiesityksestä.

Esa Turunen (Sodankylä, 22.11.2022)

#510

Laki EI tule ratifioida se on tofella epäoikeudenmukainen ja tukee hsrvainvaltaa ja syrjivä laki

Ritva Yli-Ollila (Kuttanen, 22.11.2022)

#511

Uusi lakiehdotus tuossa muodossa on jonkinlaista laitonta puhdistusta jos ei osaa saamen kieltä vaikka on saamelainen.

Mika Krigsholm (Ivalo, 22.11.2022)

#524

Metsäsaamelaiset ovat osa saamenkansaa.
Kyse on metsäsaamelaisia syrjivästä lainsäädännöstä. Tällä lakimuutoksella yhdenvertaisuus kansalaisten kesken vaarantuu.
Saamelaiskäräjälain muutosesitys on puutteellinen ja keskeneräinen. Siinä ei ole kyse enää vain kielestä ja kulttuurista, vaan uudenlaisesta vallan keskittämisestä saamelaiskäräjille DYNAAMISELLA ITSEHALLINNOlla. Kyse on päätöksenteon ja valtarakenteiden merkittävästä muuttamisesta.
Saamelaiskäräjälain muutosesitystä ei saa hyväksyä.

Merja Mattila (Onkamojärvi, 22.11.2022)

#535

On perus- ja ihmisoikeuksien vastaista poistaa meiltä metsäsaamelaisilta oikeus saamelaiseen identiteettiin. Olemassa olevien lakien mukaisesti me metsäsaamelaiset olemme De Jure saamelaisia (SaKäL 3 §) ja De Jure perustuslain 17 § 3 mom. tarkoittamia saamelaisia. Kansainväliset sopimukset ja oikeudet koskevat myös meitä.
Me metsäsaamelaiset täytämme KAIKKI ILO 169 määritykset alkuperäiskansasta.
Haluamme olla yhdenvertaisia lain edessä. En hyväksy saamelaiskäräjälakiehdotusta.

Kyösti Mattila (Onkamojärvi, 22.11.2022)

#544

Kuunnellaan niitä, joita päätökset koskee.

Riikka Mämmioja (Oulu, 22.11.2022)

#549

Vaadin hylättäväksi tämän lakiehdotuksen koska se syrjii inarinsaamelaisia sekä metsäsaamelaisia ym..

Niilo Aikio (Espoo, 22.11.2022)

#558

Myös polveutuminen tulee ottaa huomioon.

Tony Mannela (Enontekiö, 22.11.2022)

#560

Toivon päätöksentekijöiltä huolellisempaa perehtymistä ei vain yhden saamelais-porukan antamaan näkökulmaan vaan kaikkien eri saamelaisten näkökulmiin. Vain näin voidaan estää syrjintä ja demokratiavaje joka saamelaiskäräjälain nykymuotoisena läpimenosta seuraisi.

Sini Spets (Beder, 22.11.2022)

#562

olisi järkevintä, että saamelaisuus määriteltäisiin polveutumisen kannalta siten, että vanhojen asiakirjojen mukaan Pohjois-Lapissa asuneet ja sikäläisiä perinteellisiä elinkeinoja harjoittaneet ja heidän jälkeläisensä laskettaisiin saamelaiseksi,

sitten on tietenkin muita kysymyksiä, että mitä etuja saamelaisiksi määritellyt saisivat, vaaliluettelomerkinnän lisäksi, ..

Juha Vuorio (Oulu, 22.11.2022)

#570

Paikallisten oikeuksia ei saa loukata

Reijo Spets (Espoo , 22.11.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…