Vastustamme Saamelaiskäräjälakiesitystä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#610

Tulee olla Geeniperimä, ei kieliperusteinen. Kirkko aikoinaan hävitti Inarinsaamelaiseten kielen - ei ole Inarisaamelaisten vika. Inarinsaamelaiset on asuneet Inarijärven ympärillä eläen luontaiselinkeinoin, Metsästäen, kalastaen ym. Myöhemmin tunturisaamelaiset toivat tullessa poropaimennuksen. Kolttasaamelaisen siirtyivät Kuolan niemimaalta, joita vieläkin tuetaan valtiontaholta, sukupolvesta toiselle. Kolttalaki on aiheuttanut eriarvoisuutta muita kohtaan. Inarinsaamelaisille tulee olla myös oma laki joka suojaisi meitä. Nimimerkillä Inarinsaamelainen

Merja Nuppula (Inari, 22.11.2022)

#617

Oikeudenmukaisuus voittakoon, sorto loppukoon.

Jaana Kautto (Äänekoski, 22.11.2022)

#639

Perusteet sille, ketkä ovat saamelaisia ja ketkä ei eli keille päätösvalta kuuluu saamelaisten asioissa, ei ole niin mustavalkoista.

Netta Onnela (Rovaniemi, 22.11.2022)

#659

Pidän välttämättömänä, että kaikkia saamelaisryhmiä kohdellaan tasa-arvoisesti eikä mitään ryhmää syrjitä.

Hilkka Jankkila (Rovaniemi, 23.11.2022)

#706

Eduskunnan ei tule missään nimessä hyväksyä näin epätasa-arvoista vähemmistöjä sortavaa lakia.

Mikko Sarajärvi (Ranua, 24.11.2022)

#724

Henkilökohtaisesti en pysty todistamaan omaa saamelaisuuttani, koska melkein kaikki sukulaiset, jotka voisivat selventää, että ovatko minun esivanhemmat puhuneet saamea, ovat joko jo kuolleita tai muistisairata. Mistään en saa sitä tietoa, mutta olen tehnyt sukututkimusta jo yli 5 vuotta ja minä polveudun metsäsaamelaisten suvuista.
Minä en itse olisi osallistumassa saamelaiskäräjille, koska en varmaan tule asumaan Lapissa. Kirjoitan tämän siksi, koska haluan, että muita Lapissa asuvia metsäsaamelaisa ja kolttasaamelaisia ei syrjittäisi tässä laissa.
Me myös olemme saamelaisia, kuin porosaamelaiset ja tunturisaamelaiset ovat.

Elisa Rahkola (Tampere, 24.11.2022)

#744

Tasa-arvo ennen kaikkea!

Senja Bunda (Leppävirta, 25.11.2022)

#767

En kannata saamelaiskäräjälakiuudistusta. Saamelaisilla tulee säilyä valitusoikeus KHO:n.

Antero Svendsen (Ivalo, 27.11.2022)

#778

Metsäsaamelaisille täys äänioikeus

Johan Markus Loisa (Hyvinkää, 29.11.2022)

#794

Lakiesitys turvaisi pienelle piirille lisää etuoikeuksia, karsimalla erimieltä olevat pois päätöksen teosta. Vähentää demokratiaa päätöksenteossa.

Veikko Pasanen (Enontekiö, 07.12.2022)

#795

Nyt olisi vihdoin aika ottaa huomioon myös muut saamelaiset/lappalaiset ja palauttaa heidänkin identiteettinsä,ei ainoastaan paapoa
saamelaisia jotka ovat jo luettelossa.

Pirkko Ruotsala (Enontekiö, 08.12.2022)

#800

Med metsälappalaiset ja kielettomiksi hakatut, ryöstön uhrit olemme olemassa. On olemassa uutisoitia ennen sotaakohdelustamme sekä kuninkaan alkuperäisiä dokumentteja sinetein ketä täällä asui, ketä myi suomen puolen maat kuninkaalle mikali halusi jäädä nisja puoleksi kutsutun maa-alueensr puolelle. kun riikin eli valtion raja norjan kanssa tehtiin.
Seka kuin he kavi sitden poroineen vain laiduntamassa Suomessa kun syötävä norjrn puolella loppui. He vannoi kuuliaisuutta kauden kuninkaalle suomen lakir kunnioittaen, allekirjoittivat jonka jalkeen saivat siertra porot laiduntaan. Nama osa jäi silti. Ei omisda mitään, eikä jalkelaisensa tiedä sitä. On myos kerätty inarin sarmelaisilta paperit omistuksista koskarn palauttamatta. Meita on monia jonka koko kylä tietää kodin olevan inarin saamenkielinen. 2 kielinen. Muttei siita kylä todista. Alku lapin kieliset ei markkinoi itseään. Hieidrn oekeudet voi selvittaa mm. Siita, sukuselvitykset, ja heillä a on kantatilaa, kruununtilat ym. Olen oluut kveenien hallitukten mukanr inan kiertäen 4 v. Dutlstuen aiheeseen. Suomi, Ruotxi, Norja. Kulkenut kylästä kylään mukana..nanyd mard, vedet, kuullud mesten guhuvan alkukielin mita on paikkojen nimed.nimenneed naita karttoihin. Sinla on oikea lappi palholti koskematdoma säilynyt. Olen seurannut vanhoja keskon kesjoja ollen sukututkikussa mukana, oulun markunta - arkisto. Mikropilmeista näkyy miten äkkiä esi-esr lapprlainen kirjadrrn selraavana vuonna suomalaiseksi. On huomattava, onko ollut kesjaus, suomrlainen, suotsalainen jossain vriheessa ja trma virhe tapahtunut. Tämä asia on oikaistavr. Vanhemmat sravat saada oikean kunniansa keita ovat. Sukubi on gusustrnyt ivalon ja tiedrn mistr puhun. Mina jos kuka tunnen juureni sekr olen paljolti tutustunut syvemmin asiaan. Ja tämä asia on totta. Muutoin se on historiansa häväistys lappalaisia kohtaan. Jarden häpeä tahraksi Suomeen. Suodsin rajalla pellon puolikas joka jäi sodassa suotsille, heidät on siella olevat julistettu alkuperaiskansaksi. Ja heilla vähemmistöna on samat oikeudet kuin täällä koltilla. Aivan Ruotsin pellon guolella olevat 2 ja 3 :net serkkuni. serkkuni on julistettu alkuperaiskansrksi ja suojeluun
Suomen kohdelu ondrhan mennessä ollut häpeällistä!
Sari Saarinen, kyrö, Morottaja, kuuva, Akujarvi, Niva, sarre. Jne. Sukuni. Aikio. Jne. Me olemme samaa sukua, yksi sama heimoa. He on KAIKKI serkkuja keskenään. Muutama linja. Kitti jouni joka istui ministeriössä paljon tiesi tästä asiasta ja totuutta jakoi.
Alistrmisen ja vakivallan on loputtava. Me kaikki, suurie osa puhumma vanhaa kieltä, lapgia, jopa tiedosdamatta. Se sejviaa vasta kun saa tietoa, kerjat, oprekirjat, ja meillä on sanat, joita ei suikalaiset ymmärrä. Ajatusmaailmakin on jotenkin eri. Sen huomaa esim. Alkuperaisen kielen rakenteestamme. Meilla on sanoja, puhetyyli, dialegtiikkakoska vanhemmat on saamelaisia. Sen eson huomar. Seka lagin sanoja on, ne on osin jopa samat kuin inuieteilla kuten naa. Niinkö, mitä, toteaminen. Tama kiusaaminen pitää loppua joka on jatkunut sukupolvesta toiseen traumadisoiden. Kun ei kieltrrn ole saanu puhla kuin salar, kun lupa oli tuhua vain suomea. Muinka on voinut välittää ridon kauniin tunnemaailman sanoinkaan lapselleen 3 ei mitenkään! Huomaan tämän surullisena ympärilläni. Kaikkien kieli on vajaa. Traumat seuraa. Muisdot iloisesta plheisda toiselja kielelja on. Kielelja honka sanat on osin kuolleet, silloin on vaara ettei nähdä koko ihmistä. Mm. Äidiltäni Inarissa tuli pohjoissarmelainen repien häneltä riskut ja huivin kaulastaan alas. Hyvin noyryyttrvaa ja surullista.. Moni pohjoissramel. On myynyt oikeutensa inarin, suoken osalta niarjaan. He mm. Itdi inarin saamelaisten pirot kii aidaten. Inarin saamelaiset näki nälkää. He metsästi poroja ennen.pohjoissrrmelaiset, nakkasivat joskus heille koiven kalutun. Nain uutisoi sanomalhti jonka evakkoarkussaan sodassa kulhetti katekeetta talteen evakkoon mennessä ja toi sodan jalkeen takaisin suomen Lappiin. Kittilään takaisin. Niin tärkeina hän niitä piti. Ne ovat suvussa yhä säilytettynä.
Kiersin näissä asioissa Yla Lappia. Istuin kokouksissa seuraten, tutkinut olet vrnhat saagat, suvld vanhalla ruotsin kielellä taltioidut myös. Sekadeuntenut mm. Tri Nrik whalbergin/ Kallioisen, joka lahjoitti kaiken sukutudkimusmateriaalinsa oulun maakunta arkistoon. Olen tutustunut laajaan aineistoonsa nain ollen myös koko pohjoiskalotin alueelta. Laadin luovutusasiakirjad ollen mukana luovutustilaisuudessa.
Kuljin mukana ryhmässä missä oli myis tutkijana pidetty Tervo N. mukana. Tiedan, että meidat on nyt lulistettu suomalais ugsilaisessa instituutissa, kaikki suoken lappajaiset alkuperaiskansaksi. Erikoisen kielemmekin perusteella. Sen lisaksi, etta tunnen oman sukuhistoriani inarin ym. Yla Lapin.

Olen omin silmin nähden todisdanut oikeiksi sekä kuninkaan asiakirjat, että historialliset sanomalehtileikkeet.

Tämä kaikki on totta kunniani ja oman tuntoni kautta
Sari Saarinen

Sare Saarinen (Oulu, 13.12.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…